Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Erklær klimakrise NÅ! - Aust-Agder

  Agder
  Erklær klimakrise NÅ! - Aust-Agder
  Opprettet: 08.05.2019 av Silje Wilhelmsen
  Sluttdato for signering: 08.06.2019
  Klimakrise - NÅ! Din signatur teller - signer og del! Det britiske parlament har erklært klimakrise, og lignende erklæringer har kommet fra Sveits, Canada og i byen Constance i Tyskland. Vi må gjøre vår del og ta ansvar. Det er vår tur til å erklære klimakrise. Dette handler ikke om at vi sitter på alle svarene, eller kan trykke på en knapp, men at vi alle har et ansvar og er avhengige av å erkjenne alvoret. Sammen kan vi finne løsningene. Klimaendringene er her nå, og derfor har vi ikke tid eller ressurser til å fortsette som i dag. Noen av oss gjør det vi kan for å hindre klimakrisen, mens andre har nok med sitt - felles er at vi alle trenger at det blir lettere å leve miljøvennlig og ta grønnere valg i hverdagen. Vi ber om at de lokale tiltakene som må gjøres, blir gjort nå for å løse krisen vi er inne i. Klimakrisen må få høyeste prioritet i hele Norge om vi skal unngå en fremtid fylt med sult, tørke, flukt, sykdom, flom, og andre naturkatastrofer. Våre krav: 1. Vi krever at Aust-Agder erklærer klimakrise, og vi som signerer lover å stille oss bak og er klare til å hjelpe! 2. Aust-Agder sender en oppfordring til Regjeringen og ber Norge erklære klimakrise! 3. Fylkestingtinget i Aust-Agder har klimakrisa som førsteprioritet. ***** Vi vil ha underskriftskampanjer i alle fylker og kommuner i Norge, og målet er at Norge erklærer klimakrise. Til dere som signerer: Om du vil bidra mer i ditt fylke, send oss en mail på mail@worldsavinghustle.com. Tusen takk for signaturen, husk å del med dine nære! Med vennlig hilsen, alle som vil sette klimakrisen først på agendaen!
  540 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Hans Fløystad

  Tirsdag 29.10.2019
  Fylkestinget i Aust-Agder gav 23.oktober følgende respons: Fylkestinget støtter engasjementet for klimaet, og deler erkjennelsen om at det foreligger en global klimakrise, og erkjenner vårt ansvar. Fylkestinget merker seg initiativets krav om snarlig handling og viser til Regionplan Agder 2030. Planens hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Klimagassutslippene i Agder skal reduseres med minst 45 % innen 2030 i henhold til denne planen. Gjennom handlingsprogrammet til planen som skal vedtas i 2020, vil en prioritere tiltak for å nå planens målsettinger. Fylkestinget mener en gjennom Regionplan Agder 2030 og med kommende handlingsprogram, har et godt planverk for å kunne gjøre gode prioriteringer av tiltak for at Agder skal utvikle seg til en miljømessig, sosial og bærekraftig region.

  Finn Jørgensen

  Onsdag 29.05.2019
  Uten tvil det er klima krise .

  Kari Rose Norheim

  Onsdag 15.05.2019
  Flott initiativ. Håper lokalpolitikere over hele landet blir tvunget til handling. Det er helt nødvendig å få klima/ miljø fra fine ord og tanker til prioritert handling og da inn i alle politiske prioriteringer, som økologisk økonomiske modeller beskriver. MDG er eneste parti som har denne/ disse økonomiske modellene programfestet, som også kalles kretsløpsøkonomi, ressursbasert økonomi osv. Felles er at naturens bæreevne og klimapåvirkning er avgjørende for hva vi mennesker kan tillate oss på planeten. Siden det krever vilje og vil vri profittinntjeningen, pluss hva og hvordan man kan gjøre ting, så er det nødvendig med kollektive initiativ og politisk styring som dreier fordelene til å ta ansvar, og ikke som nå at de som skulker og ikke tar ansvar innkasserer mest profitt men på fellesskapets og klodens natur/ biologiske systemer og klimaets bekostning. Vi er tilbake til det gamle slagordet- Tenk globalt handl lokalt.

  Elin Sjøvaag

  Tirsdag 14.05.2019
  .

  Lars Fredrik

  Mandag 13.05.2019
  Bra intiativ

  Louise skaaland Hansen

  Fredag 10.05.2019
  :)

  Jarl Magnus Tollefsen

  Torsdag 09.05.2019
  Hva er realiteten bak PR-prosjektet "Klimakommunen Arendal"? Befolkningen vet hvorvidt det er grønnvasking, eller om vi har tenkt å gjøre reelle klimatiltak, i stedet for å bare bygge bilveier for alle økonomiske midler. Vis forskjellen!

  Legg til kommentar