Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  opprop for samarbeid mellom NAV og lokale bønder

  Kongsberg, Viken
  opprop for samarbeid mellom NAV og lokale bønder
  Opprettet: 11.05.2019 av Silje L Meskestad
  Sluttdato for signering: 11.06.2019
  –INNBYGGERINITIATIV – opprop for samarbeid mellom NAV og lokale bønder Elever i en rekke vestlige land arrangerer «skolestreiker for klimaet» med følgende begrunnelse (Natur & Ungdom, 2019): «Vi har 11 år på å kutte utslippene, men regjeringa deler ut nye oljefelter, bygger nye flyplasser, og skryter av bitte små tiltak. For å nå Norges klimamål må vi gjøre drastiske endringer i klimapolitikken vår. (...) For hva er vitsen med en utdanning på en død klode? Hvis de voksne virkelig bryr seg om framtida vår burde de engasjere seg i klimapolitikk – ikke fortelle oss at vi må være på skolen.» FN’s klimapanel advarer om at økosystemene vi er en del av, er i krise. Det fremkommer av Helseberedskapsloven at kommunen plikter å utforme kriseplan (ref. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredsskap, DSB): «Kommunen skal sørge for et helhetlig og samordnet hjelpetilbud til personer i sin kommune. En integrert del av dette ansvaret er å yte et koordinert tilbud av kommunale tjenester og psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.» «Formålet med helseberedskapsloven er å verne befolkningens liv og helse, og bidra til at helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.» I dokumentet «To styringslinjer», NAV 2019, står det: «Kommunen har ansvar for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Lover og forskrifter fastsetter hvilke tjenester og tiltak kommunene har ansvar for; å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Undertegnede støtter forslaget om at Kongsberg kommune skal benytte sin styringslinje til det lokale NAV-kontoret for å opprette tiltak som både øker lokal selvforsyningsgrad og øker innbyggernes kunnskap om FNs Klimapanel sine rapporter. Forslaget omfatter at vi ber om at følgende utredes: - hvordan NAV-kontoret snarest mulig kan tilby 1-times infokurs om FN’s siste klimarapport (IPCC special report «Global Warming of 1,5 degrees, 2018) til flest mulig brukere - hvordan NAV-kontoret snarest mulig kan tilby Dyrkningskurs til flest mulig brukere, herunder spesielt utrede mulighet for Dyrkningssatelitter i samarbeid med lokale bønder - hvordan NAV-kontoret kan tilby workshops for alle arbeidsledige, hvor man skal finne på tiltak direkte rettet mot oppfyllelse av Norges forpliktelser i Parisavtalen.
  15 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar