Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Jugendstilen og den grønne lunga i byen! Ja til Jugendstilpark i Øwregata!

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Bevar Jugendstilen og den grønne lunga i byen! Ja til Jugendstilpark i Øwregata!
  Opprettet: 13.05.2019 av Ragnhild Overaa
  Sluttdato for signering: 13.06.2019
  Den 4. mai kom den skremmende FN-rapporten som anslår at rundt en million dyre- og plantearter er utrydningstruet i verden. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er at vi tillater byggeprosjekter og tar vekk naturen der dyra og fuglene lever. I den flotte Jugendstilhagen i Øwregata har Ålesund kommune vedtatt å bygge en svær 17 leilighets boligblokk midt i den eneste grønne lunga som er igjen på denne delen av Aspøya. Dette til tross for heftig engasjement fra flere sider, protestmarsj i gata, naboklager, befaringer, og Facebook-aksjon. Jugendstilsenteret og historikere mener at hagene i jugendbyen er en like viktig del av Jugendstilen som husene. Denne arkitekturen var inspirert av naturen og bygd med en sterk tanke bak at husene skulle være i samspill med naturen! Ikke bare vil denne utbygginga redusere levearealet til fugler og natur, men den vil også sette et enormt moderne bygg midt i Jugendstil-gamlebyen - og det vil i stor grad endre det totale bybildet. Om vi ikke mobiliserer et stort innbyggerinitiativ nå, mister vi både en stor del av Ålesunds historie og egenart som jugendstilby, og en del av det biologiske mangfoldet! Vårt forslag som oversendes Ålesund bystyre til behandling er følgende: Vi - innbyggerne av Ålesund kommune - vil at Ålesund kommune skal gå i dialog med utbygger i Øwregata 8/10a og kjøpe tomta. Vi vil at Jugendstilsenteret skal utrede mulighetene for – og anlegge en jugendstilhage der til glede for byens innbyggere og tilreisende, i samspill med byens bier, fugler, insekter, planter og trær etter jugendstilens grunntanke. Vi vil med dette initiativet legge press på politikerne til å tenke langsiktig på hvilke tiltak som blir vedtatt for den verneverdige kulturarven i jugendstilbyen Ålesund, og for de få byvillahagene og grønne lungene som er igjen i bysentrum. Vi håper politikerne vil være rause nok til å se at her har det rett og slett blitt gjort en feil. Noen av de har allerede innrømmet dette. Nå har de sjansen til å rette opp, og vi vil ære dem for det! Beboerne av gatene rundt - om vi får muligheten, vil opprette en velforening for å ta vare på den grønne lunga i Bersethagen og Helleborgparken, og søke midler fra både næringsliv, organisasjoner og andre til de eventuelle tiltak som må gjøres, og vedlikehold. Vi håper så mange som mulig vil signere, dele og spre dette videre. For å signere oppropet må du være bosatt i, og ha folkeregistrert adresse i Ålesund. Det er ingen aldergrense for å signere, og vi håper å engasjere unge som gamle! Du trenger heller ikke være norsk statsborger for å signere. Til sist håper vi denne saka vil sette en presedens – at den kanskje bidrar til et sterkt nok engasjement for å frede både grønne lunger og Jugendstilen i Ålesund en gang for alle! Alle som signerer oppfordres til å bli med i bystyret torsdag 6. juni når politikerne skal diskutere og stemme over saken for å vise hva de mener. Følg innbyggerinitiativet på Facebook for eventuelle endringer i dato for dette, informasjon, og flere bilder av det grønne- , og dyre- og fuglelilvet her: https://www.facebook.com/events/445284929372161/
  293 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  2 kommentarer:

  Rune Flem

  Torsdag 23.05.2019
  Bevare de få grønne lunger som er igjen er et møst

  Malvin Jan Dyb

  Mandag 20.05.2019
  Bevar perlen

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.