Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Jugendstilen og den grønne lunga i byen! Ja til Jugendstilpark i Øwregata!

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Bevar Jugendstilen og den grønne lunga i byen! Ja til Jugendstilpark i Øwregata!
  Opprettet: 13.05.2019 av Ragnhild Overaa
  Sluttdato for signering: 13.06.2019
  Den 4. mai kom den skremmende FN-rapporten som anslår at rundt en million dyre- og plantearter er utrydningstruet i verden. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er at vi tillater byggeprosjekter og tar vekk naturen der dyra og fuglene lever. I den flotte Jugendstilhagen i Øwregata har Ålesund kommune vedtatt å bygge en svær 17 leilighets boligblokk midt i den eneste grønne lunga som er igjen på denne delen av Aspøya. Dette til tross for heftig engasjement fra flere sider, protestmarsj i gata, naboklager, befaringer, og Facebook-aksjon. Jugendstilsenteret og historikere mener at hagene i jugendbyen er en like viktig del av Jugendstilen som husene. Denne arkitekturen var inspirert av naturen og bygd med en sterk tanke bak at husene skulle være i samspill med naturen! Ikke bare vil denne utbygginga redusere levearealet til fugler og natur, men den vil også sette et enormt moderne bygg midt i Jugendstil-gamlebyen - og det vil i stor grad endre det totale bybildet. Om vi ikke mobiliserer et stort innbyggerinitiativ nå, mister vi både en stor del av Ålesunds historie og egenart som jugendstilby, og en del av det biologiske mangfoldet! Vårt forslag som oversendes Ålesund bystyre til behandling er følgende: Vi - innbyggerne av Ålesund kommune - vil at Ålesund kommune skal gå i dialog med utbygger i Øwregata 8/10a og kjøpe tomta. Vi vil at Jugendstilsenteret skal utrede mulighetene for – og anlegge en jugendstilhage der til glede for byens innbyggere og tilreisende, i samspill med byens bier, fugler, insekter, planter og trær etter jugendstilens grunntanke. Vi vil med dette initiativet legge press på politikerne til å tenke langsiktig på hvilke tiltak som blir vedtatt for den verneverdige kulturarven i jugendstilbyen Ålesund, og for de få byvillahagene og grønne lungene som er igjen i bysentrum. Vi håper politikerne vil være rause nok til å se at her har det rett og slett blitt gjort en feil. Noen av de har allerede innrømmet dette. Nå har de sjansen til å rette opp, og vi vil ære dem for det! Beboerne av gatene rundt - om vi får muligheten, vil opprette en velforening for å ta vare på den grønne lunga i Bersethagen og Helleborgparken, og søke midler fra både næringsliv, organisasjoner og andre til de eventuelle tiltak som må gjøres, og vedlikehold. Vi håper så mange som mulig vil signere, dele og spre dette videre. For å signere oppropet må du være bosatt i, og ha folkeregistrert adresse i Ålesund. Det er ingen aldergrense for å signere, og vi håper å engasjere unge som gamle! Du trenger heller ikke være norsk statsborger for å signere. Til sist håper vi denne saka vil sette en presedens – at den kanskje bidrar til et sterkt nok engasjement for å frede både grønne lunger og Jugendstilen i Ålesund en gang for alle! Alle som signerer oppfordres til å bli med i bystyret torsdag 6. juni når politikerne skal diskutere og stemme over saken for å vise hva de mener. Følg innbyggerinitiativet på Facebook for eventuelle endringer i dato for dette, informasjon, og flere bilder av det grønne- , og dyre- og fuglelilvet her: https://www.facebook.com/events/445284929372161/
  428 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  7 kommentarer:

  Torje Aambø

  Lørdag 25.05.2019
  Om jugendstilhager, byutvikling, festivaler og lignende.. Trondheim 2019: Første helga i Mai gikk Bakkefestivalen av stabelen i Trondheim, en festival som oppsto fordi to kreative studenter i et kollektiv en dag tok et raskt blikk ut vinduet og spurte seg selv "Hvorfor er det ikke en gatefestival i denne bakken?". Med et stort arrangement på dagtid, dro workshops og stands, konserter og matboder minst et par tusen mennesker ut i regnværet for å ta del i det som nå har blitt en treårig tradisjon. På kveldstid var det konserter, matboder og forskjellige arrangement. Alt var selvfølgelig lokalt. Frivillige, koordinatorer, arrangører og fagpersoner av alle slag jobbet døgnet rundt for å få dette til. Og det ble et fantastisk arrangement. Selvskryt er som kjent velskryt, og nå tenker vel de fleste som leser dette; "Joda, kult det, Torje. Hvorfor er dette relevant for Ålesund?" Jo, der er svaret veldig enkelt. En stor del av gatefestivalen ble holdt i en byhage, som deler omtrent samme bakgrunnshistorie som den i Øwregata, som nå skal ofres for å bygge enda en blokk. I likhet med Ålesund har Trondheim en del store festivaler, som feks. Pstereo, men det Bakkefestivalen viser oss er at det også er rom for de små aktørene. De som lever og ånder i og for bydelen sin. De lokale. Parken i bakkegata blir på dag-til-dag-basis brukt av de som bor i området, nettop fordi Trondheim Kommune har lagt til rette for det. Riktig nok etter at innbyggerne selv protesterte på forslaget om å selge tomta og bygge boliger der. Høres dette kjent ut? Ville det ikke vært en kjemperessurs å ha på det som per nå er en av nord europas tettest befolkede øyer, Aspøya? Det finnes flere måter å tenke byutvikling på, og det å bygge igjen de grønne lungene i sentrum fremstår som en lite gjennomtenkt plan. Skal man ha et levende bymiljø må man legge til rette for at folk har lyst å oppholde seg der, dra dit, og leve der -ikke bare finne en plass å bo.

  Gunnar Herfjord, tidligere leder i Klipra vel.

  Fredag 24.05.2019
  Oppfordrer alle i Klipraområdet til å skrive under initiativet og støtte saken. I Klipra kan vi fort oppleve en liknende sak der friområdet og leikeplassen rundt Klipraskolen og turnhallen kan bli lagt under press. Dette er den eneste plassen i området som er igjen der barn og familier har et fristed og en leikeplass. Alle andre areal er bebygd med boligblokker, mindre boliger og veier. Vi tror mange aggresive utbyggingskåte personer sikler etter dette arealet, men her vil de møte motstand!

  Tove Elise Thue Dale

  Fredag 24.05.2019
  VIKTIG!! IKKJE SIGNER VISS DU BUR I EIN ANNA KOMMUNE ENN ÅLESUND KOMMUNE! Tusen tusen tusen takk for alle Sunnmøringar som vil hjelpe til, men her er dessverre reglane veldig strenge, og vi må fjerne alle som har ei postadresse frå ein anna kommune. Du må vere folkeregistrert og bu i Ålesund kommune for å signere.

  Tove Elise Thue Dale

  Fredag 24.05.2019
  Bevar dei grønne lungene! La Jugendstilen leve! Etterkommarane våre kjem aldri til å tilgi oss om vi tillet at Jugendstilen forsvinn bit for bit slik det er planlagt no. Det er berre tull å kjøre på med nybygg i denne hagen og argumentere for "byutvikling". I byen vår er det 600 leilegheiter og hus til sals, og i gata vår har enno eit ungt par flytta frå byen for å få større plass - og ein liten hage fordi dei ikkje hadde det på Aspøya. Her har vi ein stor hage - midt i byen! Og fleire ledige leilegheiter i gata! Vi håpar også at alle følger med på facebook-gruppa for oppdateringar om når evt. saka kjem opp i bystyret - for då vil vi sjølvsagt at alle som har signert møter opp - dei som kan! :)

  Jorun Holm

  Torsdag 23.05.2019
  Ikke glem å dele siden med venner, det er mange som "har hørt om", men ikke tatt bryet med å finne sida :-)

  Rune Flem

  Torsdag 23.05.2019
  Bevare de få grønne lunger som er igjen er et møst

  Malvin Jan Dyb

  Mandag 20.05.2019
  Bevar perlen