Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  ALLE BARN I ASKER BØR VÆRE LIKE MYE VERD OG LIKEBEHANDLES

  Asker, Viken
  ALLE BARN I ASKER BØR VÆRE LIKE MYE VERD OG LIKEBEHANDLES
  Opprettet: 15.05.2019 av PIA - Private Barnehager i Asker
  Sluttdato for signering: 15.06.2019
  PIA er en interesseorganisasjon for alle private barnehager i Asker. Foreningens formål er å samle alle private barnehager i et fellesskap. Gjennom samarbeid med Asker kommune skal vi jobbe for likebehandling og å samle sektoren til beste for alle barn i Asker. Foreldre og andre er sikkert kjent med at det har kommet nye regler for økt pedagog- og bemanningstetthet, hjemlet i barnehageloven. Dette er et etterlengtet vedtak som vi ønsker velkommen, og som er ment å komme alle barn likt til gode. Pedagognormen: en pedagog per 7 barn under 3 år og en pedagog per 14 barn over 3 år. Bemanningsnormen: minst en ansatt per 3 barn når barnet er under 3 år, og minst en ansatt per 6 barn når barnet er over 3 år. Pedagognormen kompenseres med et ekstra tilskudd per barn som tildeles likt for alle barnehager. Dette for at alle barnehager skal kunne innfri pedagognormen. Når det gjelder bemanningsnormen kompenseres denne der i mot veldig forskjellig. Det opplever vi som meget urettferdig, og at barna ikke likebehandles! I årets tilskuddstildeling får alle private barnehager i Asker tildelt tilskudd utfra en bemanningsnorm på 6,2 alderskorrigerte barn per voksen. Ny norm skal være 6,0 alderskorrigerte barn per voksen. Alderskorrigert betyr at barn under tre år regnes som to barn. Asker kommune yter tilskudd til egne kommunale barnehager fra 01.01.2019, slik at de kan oppfylle en bemanniningsnorm på 6,0 alderskorrigerte barn per voksen fra denne dato. Alle barnehager med mindre enn 45 korrigerte barn er tildelt et ekstra tilskudd for året på kr. 593 793,- for å innfri samme bemanningsnorm. Det synes vi er hyggelig og gledelig for sektoren. Men vi er fortsatt mange private barnehager i Asker som ikke får noen kompensasjon for året. Med dagens tilskuddsmodell vil vi ikke få denne kompensasjonen før om to år. Dette betyr at barna har ulik verdi alt ettersom hvilken barnehage de har plass i. Dette kan ikke være rettferdig for noen! PIA har gjennom ulike kanaler forsøkt å få gehør for saken, så langt uten resultat. Vi vet at kommunen følger regelverket. I denne saken synes regelverket ikke å innfri intensjonen likeverdig. Normen til bemanning er den samme for alle barnehager. Flere barnehager har innfridd dagens bemanningsnorm med og uten kompensasjon. Dagens ulike tilskuddsordning, der noen får og andre ikke får, gir ikke barnehagene de samme økonomiske rammer å prioritere innenfor. Vi ønsker at kommunestyret skal ta stilling til følgende: Alle barnehager i kommunen må kompenseres og ytes tilskudd til å innfri samme bemanningsnorm. Altså tilskudd ut i fra en voksen per 6,0 alderskorrigerte barn fra og med 01.01.2019, som er datoen kommunen innfrir ordningen. Det er viktig at så mange som mulig av dere hjelper oss med å få fremmet saken. Få så mange du kjenner til å stå opp for økonomisk likebehandling av alle barn i samme kommune. Alle barn i Asker bør være like mye verd og likebehandles! Vi trenger din underskrift for å få saken lagt frem politisk, og for å få politikerne
  1083 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  11 kommentarer:

  PAI - Private Barnehage i Asker

  Torsdag 20.06.2019
  I årets tilskuddstildeling får alle private barnehager i Asker tildelt tilskudd utfra en bemanningsnorm på 6,2 alderskorrigerte barn per voksen. Ny norm skal være 6,0 alderskorrigerte barn per voksen. Alderskorrigert betyr at barn under tre år regnes som to barn. Asker kommune yter tilskudd til egne kommunale barnehager fra 01.01.2019, slik at de kan oppfylle en bemanniningsnorm på 6,0 alderskorrigerte barn per voksen fra denne dato. Alle barnehager med mindre enn 45 korrigerte barn er tildelt et ekstra tilskudd for året på kr. 593 793,- for å innfri samme bemanningsnorm. Det synes vi er hyggelig og gledelig for sektoren. Men vi er fortsatt mange private barnehager i Asker som ikke får noen kompensasjon for året. Med dagens tilskuddsmodell vil vi ikke få denne kompensasjonen før om to år. Dette betyr at barna har ulik verdi alt ettersom hvilken barnehage de har plass i. Dette kan ikke være rettferdig for noen! PIA har gjennom ulike kanaler forsøkt å få gehør for saken, så langt uten resultat. Vi vet at kommunen følger regelverket. I denne saken synes regelverket ikke å innfri intensjonen likeverdig. Normen til bemanning er den samme for alle barnehager. Flere barnehager har innfridd dagens bemanningsnorm med og uten kompensasjon. Dagens ulike tilskuddsordning, der noen får og andre ikke får, gir ikke barnehagene de samme økonomiske rammer å prioritere innenfor. Vi ønsker at kommunestyret skal ta stilling til følgende: Alle barnehager i kommunen må kompenseres og ytes tilskudd til å innfri samme bemanningsnorm. Altså tilskudd ut i fra en voksen per 6,0 alderskorrigerte barn fra og med 01.01.2019, som er datoen kommunen innfrir ordningen.

  Dag L. S

  Mandag 17.06.2019
  Støtter

  Pål Schjelderup

  Torsdag 13.06.2019
  Pål Schjelderup

  Lise Nandrup

  Torsdag 13.06.2019
  Jeg støtter saken

  Stian Slinning Øidvin

  Mandag 03.06.2019
  Jeg støtter saken

  Oddvin Hansen

  Torsdag 23.05.2019
  Har trykket "Skriv under sak" og skrevet navn, adresse og postnummer :-)

  Nhung Le Thi

  Torsdag 23.05.2019
  Støtter oppropet!

  REYHAN DAG-kOLSTAD

  Onsdag 22.05.2019
  DERE MÅ SINGERE UNDER VIA "SKRIV UNDER SAK :=)

  Alexander Tomic

  Onsdag 22.05.2019
  Støtter oppropet

  Tina Langaas

  Onsdag 22.05.2019
  Støtter oppropet!

  Wanja Pedersen

  Tirsdag 21.05.2019
  .ffgh

  Legg til kommentar