1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  ERKLÆR NATURKRISE OGSÅ! - Trøndelag

  Trøndelag
  ERKLÆR NATURKRISE OGSÅ! - Trøndelag
  Opprettet: 20.05.2019 av Iben Sofie Kristensen
  Sluttdato for signering: 20.06.2019
  Vi lanserte for litt over en uke siden (9.mai 2019) en nasjonal kampanje for å erklære klimakrise i alle Norges fylker. Link til kampanjen finner du her: https://www.facebook.com/1987503511524440/posts/2338541976420590?s=1455235146&v=i&sfns=mo. I etterkant av kampanjen har det oppstått mye fokus rundt naturkrisen som også pågår, som viser at menneskeheten er skyld i at en million arter nå står i ferd med å bli utryddet. Vi må ha to tanker i hodet samtidig: tiltakene vi iverksetter må tjene både natur og klima, både dyr og planter og været og temperaturen som danner grunnlaget for eksistensen deres. En bærekraftig fremtid må innebære begge, vi kan ikke velge. Derfor lanserer vi nå også en nasjonal kampanje for å erklære naturkrise i alle landets fylker. Vi gjør dette for oss selv, fremtiden til de som kommer etter oss, for livet på land og landjorden i seg selv, for livet i havet og havet i seg selv, for planeten og artene vi deler den med. Verden står overfor to gigantiske utfordringer framover, klimakrisen og naturkrisen. Klimakrisen løses ved å stanse de menneskeskapte klimaendringene, som vil føre til store endringer i livsvilkåra for planter, dyr og mennesker. Naturkrisen løses ved å stanse utryddinga av ville planter og dyr og ødelegginga av deres leveområder. Begge deler er enorme utfordringer, og de kan ikke ses isolert fra hverandre. Hugger vi ned skog for å drive gruver eller industri, ødelegger vi både leveområder for planter og dyr og vi bidrar til å forverre karbonbalansen, altså igjen øke klimaendringene. FN sier naturkrisen er like viktig, og henstiller til alle myndigheter om å sette naturen på agendaen (https://www.cbd.int/). Vi er som alle andre arter avhengige av naturen, og vi klarer oss ikke uten vann, insekter, fugler og andre dyr, planter og trær. Naturen er også den beste til å lagre CO2. CO2-utslipp er hovedårsaken til klimakrisen, og følger i hovedsak av utslipp fra fossile energikilder. Naturkrisen er også en følge av klimakrisen, men først og fremst arealdisponeringer over mange år som bygger ned leveområdene til andre arter, som vil si overforbruk av natur. Arter trues, rødlistes og til slutt utryddes de. Vi står f.eks. i fare for å miste naturens pollineringstjenester, og dermed muligheten til å produsere mat. Vi gir oss aldri med å ekspandere det “menneskelige territoriet” inn i naturen ved å bygge hytter, vindturbiner, motorveier og lignende som raserer natur og ødelegger økosystemene, for å så glemme at vi er en del av naturen selv, og da ødelegger oss selv. Mange av disse er unødvendige luksustiltak, som gir oss kortsiktig vinning, og som ikke er bærekraftig for de lokale økosystemene eller globalt. Vi kan ikke redde naturen ved å bygge ned naturen. Vi er en del av naturen, og helt avhengig av den. Forurensing i luft, i hav og på land er et økende miljøproblem. Ikke bare bygger vi ned natur, vi forurenser og legger igjen avfall som ikke hører hjemme i naturen vår overalt i den. Selv på Challenger Deep, havets dypeste punkt er det blitt funnet plastemballasje. Luftforurensning som for eksempel eksos kan man finne flere kilometer over havnivå, og inn i uberørte skogsområder. Vi forurenser bokstavelig talt planeten fra ende til annen. Norge må gjøre sin del for å redusere sjansen for at avfallet vårt havner i naturen, og redusere utslippene våre av giftstoffer, luftforurensning og kjemikalier i naturen. Rovdrift på naturressurser som mineraler, gass og olje er også problematisk. Måten vi driver gruvedrift i dag forgifter ikke bare natur, klima og mennesker i nærområdene, men en stor andel av det som taes ut av gruvene er problematisk avfall vi ikke har kapasitet eller evne til å kvitte oss med på en skikkelig måte. Vi oppfordret nylig til å erklære klimakrise, men i dag har vi kunnskap som vi ikke hadde da. Hvis vi ser klimakrisen isolert fra det systemet klimaet - og vi - inngår i, risikerer vi at argumentet “vi gjør det for klimaet” blir brukt til å rasere natur i klimaets navn - vi risikerer å ødelegge én del av systemet for å “redde” en annen del av systemet. Det kan neppe kalles bærekraftig. Derfor vil vi sende inn et forslag om erklæring av natur- OG klimakrise. I sin helhet er natur og klima samlet, og med tiltakene som skal vedtas videre for å ta vare på jorden må begge sees i sammenheng når kriseløsninger skal vedtas. Men mennesker er ikke bare i stand til å ødelegge - heldigvis har vi også forskning som kan vise med stor sannsynlighet hva som vil skje før det skjer. Heldigvis vet vi også mye om hva som må endres for å oppnå et bærekraftig samfunn. Og heldigvis kan vi mennesker oppnå mye når vi handler mot det samme målet. Men for at endringene skal bli raske og gode trenger vi at politikerne har mot til å kalle en krise for en krise. For når vi mennesker vet at vi står i en krise, vet vi også at vi må handle som om vi er i en krise. Ved å skrive under på denne kampanjen vil vi gi politikere lokalt og nasjonalt det motet for at vi kan gå sammen mot en bærekraftig framtid. Våre krav: 1. Vi krever at Trøndelag erklærer natur- OG klimakrise, og vi som signerer lover å stille oss bak og er klare til å hjelpe! 2. Trøndelag sender en oppfordring til Regjeringen og ber Norge erklære natur- OG klimakrise! 3. Fylkestinget i Trøndelag har natur- og klimakrisen som førsteprioritet. ***** Vi vil ha underskriftskampanjer i alle fylker i Norge, og målet er at Norge erklærer natur- OG klimakrise. Og klimakrise, som du finner link til her: https://www.facebook.com/1987503511524440/posts/2338541976420590?s=1455235146&v=i&sfns=mo Til dere som signerer: Om du vil bidra mer i ditt fylke, send oss en mail på mail@worldsavinghustle.com. Tusen takk for signaturen, husk å del med dine nære! Med vennlig hilsen, alle som vil ta vare på naturen og klima!
  158 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Geir Arne Kjønstad

  Torsdag 23.05.2019
  Signert.

  Stein Erik Kjøsnes

  Tirsdag 21.05.2019
  Stopp utbygging av vindmøller.

  Geir Einar Gundersen

  Tirsdag 21.05.2019
  Signert!

  Ellen Aanes Draagen

  Tirsdag 21.05.2019
  Signert