Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  NEI TIL VINDTURBINAR I SANDE !

  Sande, Møre og Romsdal
  NEI TIL VINDTURBINAR I SANDE !
  Opprettet: 31.05.2019 av Hallvard Slettevoll
  Sluttdato for signering: 01.07.2019
  Underskriftsliste for alle innbyggjarar og hyttefolk i Sande kommune. På nytt forsøkjer staten å legge opp til stor vindkraftutbygging på Gurskøya. I Nasjonal rame for vindkraft frå NVE, er mykje av våre fjell-, natur- og fritidsområder på Gurskøya peika ut som egna for utbygging av vindkraft ! - Ved høyring av nasjonale rame ber vi kommunestyret i Sande seie eit prinsipielt NEI til vindkraftverk i kommuna. Ei vindkraftutbygging vil endre fjella for alltid med store veganlegg og vindturbinar. Det er godt kjendt no at nærleik til slike industriområder vil påverke folkehelsa, fugle-og dyreliv, øydelegge natur og splitte befolkninga sosialt. Det fremmer verken bulyst, forretningsverksemd eller reiselivet i kommunen og regionen. Er du innbyggjar i Sande eller har du feriehus eller hytte i kommunen vår, signer her!
  159 av 53 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Hallvard Slettevoll

  Lørdag 01.06.2019
  Takk til alle de som skreiv under. Saka er allereie oversendt ordførar Dag Vågen og kommunestyret. Så får vi tru at det vert ei rask og god handsaming av denne viktige saka.

  Camilla Auflem Vik

  Lørdag 01.06.2019
  Nei til rasering av naturen vår.

  Hauge Tormund

  Lørdag 01.06.2019
  Dette er Ikkje bærekraftig kraftprodukjson. Rasere naturen vil det også.

  Inger Waage

  Lørdag 01.06.2019
  Vi må ha grønt skifte, men det er ikke riktig måte å gjøre det på å velge ut de aller mest sårbare områdene. Kystlynghei var unikt for Nord-Europa, og de fleste andre steder har den forsvunnet. Akkurat i Sande kommune og på Sunnmøre er de best bevart. Dette er en biotop med flere sjeldne plantearter som er i ferd med å forsvinne for alltid. Sande er også nabokommune til et av Europas største fuglefjell. Det må virkelig være mulig å legge vindmøller et annet sted. Sett vindmøller til havs, ellers blir ikke skiftet grønt, bare mer naturdød.

  Frits Longva

  Fredag 31.05.2019
  Selge eller ta vare på vår natur!! Gi din stemme, til din framtid.

  Andre Leikanger

  Fredag 31.05.2019
  Bevar naturen, vi treng berre vannkraft

  Vegar Røste

  Fredag 31.05.2019
  Ødelegge naturen for profitt er ikke riktig!

  Legg til kommentar