1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til stor park i Nydalen

  Oslo
  Ja til stor park i Nydalen
  Opprettet: 02.06.2019 av Torger Kjeldstad
  Sluttdato for signering: 01.08.2019
  Ja til stor park i Nydalen Din signatur teller - signer og del! Skriv under slik at vi sikrer politisk behandling av den siste sjansen Nydalen har. Retningslinjer: Du må bo i Oslo kommune for å skrive under på denne saken. Private selskaper, med Avantor i spissen, bygger høyt og tett i Nydalen. Områder som er satt av til park og møteplass er av lite tilfredsstillende karakter og har helt ubetydelig størrelse. Beboere i Nydalen lider allerede av fraværet av offentlige møtesteder, og med nye 50.000 kvadratmeter med kontor og ytterligere 3000 boliger planlagt, blir behovet ikke mindre. Mangelen på offentlige parker og møtesteder er prekær. Få steder har fraværet av politisk ledelse i byutviklingen vært så tydelig som i Nydalen. De siste egnede områdene for park (T-banetomten og Schibstedtomten) er nå under behandling for utbygging. Også her vil utnyttelsesgraden på tomtene blir høy om kommunen forholder seg passivt. Andre steder i byen har kommunen kjøpt tilbake tomter for å etablere park (f.eks Lørenveien 64). Nydalen Velforening og Heilo Vel ber med dette Oslo kommune ta tilbake styringen i Nydalen og sørge for etablering av stor grønn park før det er for sent. Om nødvendig, må en eller deler av begge tomtene kjøpes tilbake av Oslo kommune. Mangel av park i Nydalen går spesielt utover de yngste beboerne. Barna tilbringer store deler av dagen på skole og i barnehage. Utearealene her er ned til 1/3 av minste anbefalte areal per barn. En stor grønn park vil kunne bøte på noe av arealbehovet til skoler og barnehager i området. Studenter og unge voksne bor hovedsakelig i trange hybler i Nydalen. De siste somrene har behovet for park for denne gruppen blitt spesielt synlig langs Akerselva. Hver minste lille grønne flekk har vært full av håndklær. En stor grønn park vil være nødvendig for livskvaliteten for denne gruppen. Vårt krav er at Oslo kommune etablerer en stor, grønn park i Nydalen. T-banetomten og Schibstedtomten er de siste egnede områdene, og kommunen må omregulere eller kjøpe tilbake tilstrekkelige deler av disse. Til dere som signerer: Følg oss og saken på Facebook: La Nydalen få sin Birkelund @nydalenpark Tusen takk for signaturen, husk å dele med dine bekjente. (T-banetomten saksnummer 201604130 og Schibstedtomten saksnummer 201619470 )
  2904 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  26 kommentarer:

  Tom Davies

  Torsdag 30.04.2020
  Park!!

  Erlend Bronken

  Søndag 18.08.2019
  Nå ligger vel å merke Akerselven, med parkanlegget rundt, et steinkast unna denne tomten. Jeg syns det er en god ide å anlegge en park der, men ikke bli overrasket om dere ikke får så mye respons.

  Caroline Jevanord Frøyland

  Onsdag 31.07.2019
  Nydalen trenger en park. Kommunen har glemt å følge med på utbyggingen i denne delen av byen. Private aktører har fått bygge høyt og tett på en og en tomt uten at behovet for park og møteplasser er beregnet. Siste ubebygde flekk som er egnet til park er Sandakerveien 113-119.

  Reidun Andresen

  Onsdag 31.07.2019
  Nydalen kan ikke bare være en stein- ørken ... man MÅ sørge for å få folk til å trives... et park-område vil være ypperlig for trivselen til alle. Dyr, folk og natur gir gode levevilkår...

  Britt Stølen

  Lørdag 27.07.2019
  Ja til park i Nydalen

  Ali Pouya

  Mandag 22.07.2019
  Det er for lite grønt areal i Nydalen. Ja til park i Nydalen.

  Sónia Gjesdal

  Mandag 08.07.2019
  Det er for lite grønt areal i Nydalen. En park bør absolutt prioriteres.

  Shawn Rutledge

  Fredag 05.07.2019
  Jeg jobber i BI bygningen, og ser ret ut fra kontovinduen over den stygge tomten hver dag. Jeg har tenkt for mange år allerede at noe må gjøres, og at det er rart at det var synlig ikke noe plan da de bygget T-bane linje, for så mange år siden. Så er jeg mer enn helt enig med forslaget. Det kommer til å bli så bra for så mange som bor i området.

  Anna Birgitta Ledang

  Torsdag 27.06.2019
  Jeg ønsker også et grønt området her, og jmf. Gry Sagmo Aglen sin kommentar om Fernanda Nissen sin ånd synes jeg parken kunne hete «Fernanda Nissen Park». Flott for skolen, naboer og alle brukere av Nydalen med en ny grønn lunge!!!

  Torger Kjeldstad

  Torsdag 13.06.2019
  Hei alle sem har skrevet under, tusen takk for det. Spre den videre. I dag torsdag 13.06. skal vi fremme saken i bydelsutvalget i Nordre Aker og hos Sagene. Hvis noen har spørsmål, kontakt meg gjerne på tlf 97188817 eller på mail tokjelds@gmail.com

  Peter Kolstad

  Onsdag 12.06.2019
  Politikere bør minne seg selv på første styrende punkt i Byrådets budsjett for 2019: 1. En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Hvor de blant annet har skrevet: "En grønnere by Byrådet vil skape et mer levende bysamfunn, flere grøntområder, bedre luft og bedre tilrettelegging for naturopplevelser og friluftsliv. "

  Astrid Olsen

  Søndag 09.06.2019
  Ja til park i Nydalen!

  Anette Skjærstad

  Fredag 07.06.2019
  Enig med flere av kommentarene her. Nydalen er blitt sterilt og lite koselig. Grøntområder er et absolutt behov, men skikkelige slike, ikke som utbyggerne skal ha det til (ref noen kommentarer tidligere).

  Kjersti Martinussen

  Fredag 07.06.2019
  Utbyggingsplaner er kunstig behovsdefinert. Ber om at disse stanses. Det er ikke lov å overskride grønt oppvekstområde for barn og unge til fordel for næringsvirksomhet eller boligbygging i den grad plan er lagt. Ber om at dette ikke overskrides, og at respekt for grunnleggende barne- og menneskerettigheter, som både kommune, fylle, stat og boligutbyggere og næringsutviklere er pliktig å forholde seg til tas til etterretning. De gjeldende omtalte er ikke på datamaskin eller på nett, men befinner seg i naturen.

  Roger Middelholm

  Fredag 07.06.2019
  Ja, synd at tomten står ubrukt år etter år og bare benyttes som parkeringsplass og snødeponi om vinteren. Det siste lager fryktelig mye støy for alle som bor i Gunnar Schjelderupsvei. Gjennom hele vinteren får svært mange ødelagt nattesøvnen pga alle traktorene som durer frem og tilbake i timevis hver natt. Skulle ikke vært lov å holde på slik inntil soveromsvinduene til folk! En park ville forskjønnet området og kan bli til stor glede for mange. Samtidig bør planmyndighetene sterkt vurdere å erstatte dagens trykkeri med en bussterminal for alle bussene som kjører i området. Gjerne med tak og støyskjermende tiltak. Dermed kan man få slutt på at bussene kjører inn i boligområdene ved Tamburveien og Nydalen Allé hvert femte minutt. En gjennomtenkt bussterminal på tomten ved Nydalen trykkeri ville løst mange trafikk- og støyproblemer i Nydalen.

  Ove Jørgensen

  Torsdag 06.06.2019
  Et samlingssted med Tuftepark, lekeplass for barn så de ikke oppholder seg ved elva (risiko) og benker og stoler og plass til å sløve i sola. Pluss et serveringssted med enkel bevertning. Og toaletter. Det var vel alt! Ja, og gjør det skikkelig grønt og fint. Nevnte jeg grillsteder? Og at det bør bygges oppå t-bane punktet mellom Sats Nydalen og Trykkeriet.

  Thore Myrvoll

  Torsdag 06.06.2019
  Når en følger byggeplaner på p.b.e. (Plan og bygg i Oslo kommune) blir det alltid fra arkitektsiden fremhevet grøntarealer. Det ender opp med noen smale bånd rundt byggmassen og arealer ellers som ikke er tilgjengelige for andre enn beboerne i bygget. Samtidig blir de normerte bygghøydene overskredet. Dette skaper trekk og skygge. Det trengs en - eller helt flere - vide grøntområder med skjermene beplantning.

  Sigri Sandberg

  Torsdag 06.06.2019
  Natur og grønt og planter og trær er ikke bare vakkert, men har også store positive virkninger på helse og psyke. Vi heier på grønt!

  Emilie Melvold

  Mandag 03.06.2019
  Det er ingenting Nydalen trenger mer enn dette. Det vil føre til økt trivsel for store og små, tobeinte og firbente samt at vi kan bidra til å ta vare på naturen. Vi har skoler, boligblokker, industri og næringsliv nå er det på tide at vi får en sosial arena for lek og moro, trening eller avslapping. Dette trenger Nydalen.

  Ottar Dahl

  Mandag 03.06.2019
  Moské og parkeringsplasser hadde vært fint. Kan ha mye grønne trær rundt. Flott tomt for dette.

  Ingrid Spilde

  Mandag 03.06.2019
  Jeg oppfordrer alle til å ta en tur innom skolegården på Fernanda Nissen skole. Der står to tynne, ensomme trær. To ørsmå glimt av grønt i et landskap som ellers utelukkende består av plast og betong. Disse elevene trenger sårt et sted med mer liv!

  Ása Björg Kristinsóttir

  Mandag 03.06.2019
  Nydalen trænger ikke ennå et stort byggeri, men et grønt område.

  Ole Henning

  Mandag 03.06.2019
  Dette er et spørsmål om trivsel for menneskene i Nydalen.

  Elisabeth Augdahl

  Mandag 03.06.2019
  Og også de firbeinte må være velkommen her. Svært mange av oss som bor i området har hund. Park uten mulighet til å ha med hund er av begrensa interesse. Et område av parken kan kanskje gjerdes inn slik at hunder kan gå løse der?

  Gry Sagmo Aglen

  Mandag 03.06.2019
  Dette området ligger rett ved Fernanda Nissen skole, og jeg synes det hadde vært helt i Fernanda Nissens "ånd" å anlegge en park ved skolen som er oppkalt etter henne. Hun var jo tross alt en som jobbet for at det skulle være flere grøntområder og parker i Oslo, slik at alle hadde tilgang til natur i nærheten av der de bodde. Hentet fra Store norske leksikon: «I 1917 ble Nissen formann for det nyopprettede parkutvalget i Kristiania. Her utviklet hun sin egen teori om parker, og argumenterte sterkt for de sosiale, estetiske og helsemessige gevinstene av å oppføre grønne parker i byen. Som et resultat av dette arbeidet ble nye parkanlegg som Vigelandsanlegget, Sofienbergparken og Torshovparken oppført.»

  Elin Holm

  Mandag 03.06.2019
  Det er svært ønskelig for både menneskene og miljøet i Nydalen at det blir en park i et ellers svært folkerikt og tettbebygget område. Det er viktig for et fremtidsrettet og velfungerende byområde.