Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Opprop - stopp flyttingen av Verdensmesteren

  Larvik, Vestfold og Telemark
  Opprop - stopp flyttingen av Verdensmesteren
  Opprettet: 03.06.2019 av Hanne Marte Kleven Bjordammen
  Sluttdato for signering: 12.06.2019
  Vi, innbyggere i Larvik kommune, ønsker å stoppe flyttingen av Verdensmesteren mottaksskole (VM). Vi vil ha konsekvensutredning og demokratisk behandling i kommunestyret. Det administrative vedtaket om flytting av VM til grendehuset på Valby, fratar muligheten for videre drift av ungdomsklubb i grendehuset. Det bygger ned en skole som i dag fremstår som meget vellykket. Skolen ivaretar på en god måte alle aspekter som inngår i et godt integrerings- og læringsmiljø for disse elevene og deres familier. Her settes utsatte grupper opp mot hverandre. Dette oppleves av mange som både vanskelig og støtende. Barn og unge bør aldri være en salderingspost i en velfungerende kommune. Vi står sammen med det faglige miljøet og er bekymret for fragmentering av et godt og velfungerende skole- og læringsmiljø. Manglende politisk behandling fra Larvik kommune i denne saken signaliserer en ikke-inkluderende kommune. Vi som har skrevet under på dette innbyggerinitiativet, ber kommunestyret om å stoppe flyttingen og gjennomføre konsekvensutredning og en demokratisk behandling i kommunestyret. Initiativtagere: Hanne Marte Kleven Bjordammen Hiam Al-Chirout
  466 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  21 kommentarer:

  Kari Aasan

  Lørdag 08.06.2019
  Støttes! Det vil ikke bli noen god løsning å skysse disse barna til Valby - ekstra utgifter vil det også bli! La dem bli i sentrum, der foreldrene kan levere og hente og ha kontakt med skolen barna går på - og der de har nettverket sitt. På Valby grendehus er ikke gode eller egnede lokaler til målgruppen, dette er ingen god løsning for en sårbar gruppe barn.

  Heidi Skjønhaug

  Fredag 07.06.2019
  Det å bare "kaste" ut ungdommene i en av ytterst få ungdomsklubber i hele Vestfold, uten å gi de et annet tilbud, for og flytte Verdenmesteren som fungerer så bra der den er, er for meg helt ubegripelig! GODT DET ER KOMMUNEVALG SNART!!!! HER ER DET VELDIG MANGE SOM MÅ BYTTES UT!!! Flott av Rødt som bryr seg om de svakeste!

  Heidi Tanum

  Onsdag 05.06.2019
  Støttes!

  Ali Hussein AboHameda

  Onsdag 05.06.2019
  Støttes

  Christina nordkvelde

  Onsdag 05.06.2019
  Støttes!

  Dag Bjørnefjell

  Onsdag 05.06.2019
  Politisk behandling burde være en selvfølge i denne saken. For å få en skikkelig vurdering, og for å henge bjella på katten.

  Hanne Plesner

  Onsdag 05.06.2019
  Det må da vel finnes andre egnede lokaler som ligger mer sentralt, slik at samarbeidet med Mesterfjellet kan fortsette?

  Knut Zakariassen

  Onsdag 05.06.2019
  Støttes!

  Per Bjønnes Kristiansen

  Onsdag 05.06.2019
  Flytting av Verdensmesteren til Valby må stoppes! Dette er en håpløs avgjørelse av mange grunner. Det er dårlig for brukerne og det blir feil å flytte enda et fellestilbud for hele kommunen ut av Larvik sentrum.

  Live Grytting

  Onsdag 05.06.2019
  Verdensmesteren bør være en sentrumsskole.Logistikken skulle løses ved å dele ut busskort til elevene, noe som er både meningsløst og uholdbart- spesielt mtp de yngste.Skolen fungerer utmerket slik den er i dag.

  Gro Mortensen

  Onsdag 05.06.2019
  Støtter

  Ingeborg Wittersø Skancke

  Onsdag 05.06.2019
  Larvik kommune har til nå fått spesielt gode skussmål for inkludering og opplæring av våre nye landsmenn. Et administrativt vedtak står ikke i stil. En politisk sak! Verdensmesteren skal IKKE TIL VALBY.

  Kjell Østby

  Tirsdag 04.06.2019
  Støttes!

  Elisabeth Hellerdal

  Tirsdag 04.06.2019
  Støtter

  Ragnar Ridder-Nielsen

  Tirsdag 04.06.2019
  Merkelig sak. Våre politikere snakker hele tiden om mere liv i sentrum. Nå vil de flytte det ut på landet.

  Odd Ivar Langegard

  Tirsdag 04.06.2019
  Nettverket skolen allerede har lokalt er viktig. Og lokalisering på Valby betyr økt stress og praktiske utfordringer for disse familiene i en sårbar fase. Det trenger de ikke.

  Sissel Horn

  Tirsdag 04.06.2019
  Disse barna skal ikke til Valby! Verdensmestern må forbli i sentrum! Hvorfor blir ikke noe så viktig, behandlet politisk?

  Karin Christensen

  Mandag 03.06.2019
  Dette må behandles politisk og stoppes!

  Sonja Henden

  Mandag 03.06.2019
  Det er et viktig skoletilbud og opplæring for fremedspråklige

  Kari-Lise Rørvik

  Mandag 03.06.2019
  Støttes

  Erik Ness

  Mandag 03.06.2019
  Ikke flytt Verdensmesteren til Valby!!