Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Tilskuddsberegning private Barnehager

  Karmøy, Rogaland
  Tilskuddsberegning private Barnehager
  Opprettet: 07.06.2019 av Siv Elin Ve
  Sluttdato for signering: 31.08.2019
  Minsak KARMØY Stopp forskjellsbehandlingen av barn i barnehager i Karmøy kommune Karmøy kommune har landets tredje laveste tilskuddssatser til private barnehager og gir ikke et offentlig tilskudd som finansierer den nasjonale bemanningsnormen i private barnehager i 2019. På tross av at foreldrene betaler samme pris for en barnehageplass, legger kommunen opp til ulik mulighet til å innfri nasjonale krav i private og kommunale barnehager. Sammenlignet med Vindafjord, Haugesund og Tysvær kommuner, får en gjennomsnittlig stor barnehage i Karmøy mellom 600 000,- og 800 000,- kroner mindre i tilskudd per år. Det er allerede tre barnehager som er nedlagt på grunn av dårlig økonomi, og flere driver nå med røde tall i regnskapet. Dette kan få store konsekvenser både for barn, foreldre og ansatte. Flere barnehager kan bli nødt å avvikle, og foreldrenes valgmulighet til å kunne velge i et mangfold står i fare for å bli redusert. Fra før er det kjent at Karmøy kommune tidligere har hatt en ulovlig praksis i forhold til både arealbruk for barn og inntak av barn i kommunale barnehager. Dette har ført til lavere satser til private barnehager. Derfor har politikerne er moralsk plikt til å rette opp den urett som tidligere er begått overfor private barnehager. Administrasjonen i Karmøy har nektet å følge anbefalt veileder for beregning av tilskudd og er i tillegg en av få kommuner i Norge som har en metode for tilskuddsberegning som gjør at satsene blir ekstra lave. I debatten om barnehagepolitikken i Karmøy kommune onsdag 22. mai, hvor representanter fra Ap, H, KrF, MDG, SP, V, FrP og Karmøylista var samlet, var det full enighet om at det måtte gjøres noe med den urett som er begått og å sikre likeverdige rammebetingelser mellom de kommunale og de private barnehagene framover. Det faktum at flere av de private barnehagene allerede har oppfylt bemanningsnormen til tross for kommunens lave satser, gjør at politikerne nå har et ekstra ansvar for å handle. Hjelp oss å bli hørt! Skriv under her og vis at du ikke aksepterer forskjellsbehandlingen av barnehagebarn i Karmøy kommune og at kommunestyret må fatte følgende vedtak: 1. Karmøy kommune skal bruke anbefalt veileder (KS/PBL-mal) for beregning av tilskudd 2. Karmøy kommune skal rette opp i den urett som er begått fra og med 2017. Kommunen skal endre tellemetode for både 2017, 2018 og 2019 og endre vedtakene til gunst for de private barnehagene det gjelder. 3. Karmøy kommune skal justere tilskuddssatsene for 2019 slik at private og kommunale barnehager får like muligheter til å innfri bemanningsnormen. Med dette er Karmøy kommune med på å rette opp urett, satse på den oppvoksende slekt og legge grunnlag for mangfold i barnehagesektoren og rettferdig finansiering.
  620 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Iren Angelica Hvidsten

  Fredag 07.06.2019
  Grete Matre-hva mener du med det?

  Grete Matre

  Fredag 07.06.2019
  Helt feil måte å gjøre dette på

  Legg til kommentar