Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Alderstilpasset digitalisering i barneskoler nå - åpen for underskrifter

  Bærum, Viken
  Alderstilpasset digitalisering i barneskoler nå - åpen for underskrifter
  Opprettet: 08.06.2019 av Camilla Røssaak
  Sluttdato for signering: 30.12.2019
  Barneskoler gjennomgår for tiden store endringer fordi det nå raskt innføres bruk av iPad, nettbrett og datamaskiner for hver elev. Dette er en radikal omstilling som krever tverrfaglig kompetanse og grundig risikovurdering for å gi et best mulig resultat. Når våre barn introduseres for ett nytt læringsverktøy i skolen, forventer vi foreldre at dette har alderstilpasset tilgang for våre barn. Barn fra 1. klasse skal beskyttes mot å kunne søke opp materiale som er upassende for deres alder og ulovlig i henhold til norsk lov. Fra første dag må innføring av ny teknologi i skolen være i tråd med Opplæringsloven § 9A, altså at eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skoleeier har en lovpålagt plikt til å gi barna et trygt og godt skolemiljø. Det inkluderer også en plikt til å unngå at elevene blir utsatt for skadelig innhold fra nettsteder som nå er tilgjengelig gjennom skolens læringsverktøy. Skoleeiers premiss synes å være at våre barn gjennom nettvett kan beskytte seg selv mot seksualisert og voldelig innhold på skolens læringsverktøy. Er dette premisset i samsvar med virkeligheten? Vil dette innholdet hjelpe barna til å fungere i det digitale framtidssamfunnet? Nettleseren som følger med skolens nye læringsverktøy i barneskolen gir våre barn tilgang til innhold som er beregnet på voksne. Eksempelvis har barn fra 6 til 12 år tilgang til blodige slåsskamper, voldelige filmscener, seksualisert innhold, hatefulle ytringer, banning og skyting på skolens iPad. Digitalisering på denne måten overfører mye av ansvaret for nettvett og digital dømmekraft til barn. Samtidig vet vi at barn er naturlig nysgjerrige og det kan være vanskelig å unngå uønsket innhold. For å ta dette på alvor er det nødvendig å få kunnskap om omfanget av uønskede hendelser. Når aldersgrenser er definert av Medietilsynet må det være en systemsvikt at dette nå ikke gjelder på læringsverktøyet som våre barn mottar i skolen. Mange barn som bruker skolens iPad utsettes i tillegg for innhold med reklame via YouTube. Dette er ikke i tråd med Opplæringsloven § 9-6 som sier at barn i skolen ikke skal utsettes for reklame eller kommersielt press som kan påvirke handlinger, adferd og verdier. Reklamesnutter for blant annet voldsfremmende spill og kosmetisk korreksjonsbehandling kan påvirke våre barns egenverd og selvfølelse. Dette fremmer verdier og stereotypier som vi ikke ønsker at våre barn skal eksponeres for i barneskolen. Det er oppsiktsvekkende at barna ikke får bedre beskyttelse på skolens iPad når dette kan gjøres med enkle midler. For de yngste bør det vurderes å stenge tilgangen til innhold som ikke er alderstilpasset (for eksempel YouTube og nettlesere). Dessuten må skoleeier aktivere tekniske løsninger som hindrer tilgangen til uegnet innhold:  Kun få barneskoler har installert «Google Sikkert Søk» og «YouTube Begrenset innhold», som er enkle løsninger uten kostnad: https://support.google.com/websearch/answer/186669?hl=no&ref_topic=3425457. Det finnes løsninger med innholdsfilter som er skreddersydd for skoler, med muligheter for analyse av type innhold som brukes i skolene, for eksempel: https://cleanbrowsing.org/ Ved å bruke VPN løsning eller liknende kan en sikre at skolens innstillinger og policy også er iverksatt utenfor skolens nettverk. Når nye teknologiske løsninger introduseres i skolen må innholdet i undervisningen være tilpasset barnas alder og modenhet. Våre barn kan ikke være prøvekaniner for et storstilt eksperiment uten at det er gjennomført risikoanalyser, og uten at mulige skadevirkninger på barna er vurdert. Vi krever derfor at skolen velger løsninger som beskytter våre barn og gjør dem til trygge brukere av teknologi. Vi foreslår følgende: 1) For å beskytte barn mot skadelig innhold må det gjennomføres grundige risikoanalyser som tar foreldres bekymringer på alvor. Det må benyttes tverrfaglig kompetanse, og både foreldre og lærere må gis mulighet for medvirkning. Et godt ytringsklima må sikres i denne prosessen. 2) Skoleeier må ta ansvaret for å begrense tilgangen til uegnet innhold for våre barn i barneskolen.
  94 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Nikola Andelic

  Fredag 21.06.2019
  Mine 2 gutter får kun en ball hver. Ingen Ipad, mobil eller noe som helst digitalt.

  Janne Horn Erath

  Fredag 14.06.2019
  I tillegg til at barn og ungdom må beskyttes mot skadelig innhold på internett, kommer det stadig advarsler mot manglende aktivitet og manglende reell sosialisering som følge av "sosiale" medier. Blant annet i "Alltid nyheter" på P2 på tirsdag (kl. 13.03). Hjerneforskeren Manfred Spitzer anbefaler ikke internett og "sosiale" medier før tidligst 16-årsalderen. Les for øvrig boken hans "Digital demens", som er blitt en diagnose pga. likhetene med aldersdemens. Den østerrikske legeforening anbefaler ikke mobilbruk for barn under 16 pga. helseskadelig stråling (kun for nødanrop). Derfor er ipad et særdeles dårlig valg. Den kan ikke kables uten samtidig å stå i lader. Bruk av ipad overskrider anbefalingene i tabell 3 i "EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses" som er publisert av det europeiske akademi for miljømedisin.