Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  REDD Sollerudstranda fra støy og anleggsarbeid

  Oslo
  REDD Sollerudstranda fra støy og anleggsarbeid
  Opprettet: 11.06.2019 av Kristinn Hegna
  Sluttdato for signering: 10.06.2020
  NEI TIL ANLEGGSARBEID OG BRÅK PÅ SOLLERUDSTRANDA! STRANDEN OG PARKEN MÅ REGULERES TIL STILLE OMRÅDE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL! Vern om lyden av bølgeskvulp, fuglekvitter og lavmelte samtaler! Vi krever omregulering av Sollerudstranda til «stille område» i kommuneplanens arealdel for å gi Sollerudstranda en formell beskyttelse i kommuneplanen. Ved «stille områder» må «ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet søkes lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen forblir uendret eller dempes». Bidra til å bevare friområdet for nye generasjoner av barn. Stopp trusselen fra alle anleggsprosjekter i området! *English information below* NB Bor du ikke i Oslo? Da kan du ikke signere her! Gå heller til underskrift.no og signer på listen der – søk på Sollerudstranda! Det er viktig at vi viser at vi har bred støtte, ikke bare av folk som bor på Oslosiden av Lysakerelva. *If you are not a resident of Oslo Municipality, please sign at underskrift.no (search Sollerudstranda).* Bakgrunn Sollerudstranda har vært truet av anleggstrafikk og mangeårige havneanlegg for steinmasser og betongmoloer før, og kan bli det igjen. Fornebubanen ville kjøre ut enorme mengder sprengstein over stranda og ut i fjorden. Vann og avløpsetaten vil sprenge ny tunnel og lage lekterhavn i 7 år fra 2020-2028 (PBE sak 201708944). Deretter vil Statens Vegvesen bygge ut E18 og BaneNOR legge dobbeltspor i tunnel. Hvem vet hva de vil finne på? Sollerudstranda skole og Sollerudstranda barnehage må stenge verksteder og flytte dersom det blir etablert støyende anleggsarbeider på stranda, og hele friområdet blir ubrukelig eller utrivelig med anleggsbråk fra kl 07-23 (se https://akersposten.no/nyheter/bandlegger-et-helt-barneliv/19.3311). På E18 kjører 90 000 biler forbi hver dag, og 600 tog passerer daglig gjennom området. Sollerudstranda er derfor spesielt viktig som rekreasjonsområde, og stillheten ved strandkanten har høy verdi for alle beboere. Stranden er svært mye brukt av barn og unge, av familier og turgåere, av foreninger, barnehager og skoler, til kajakkurs og sjøsikkerhetskurs for å nevne noe. Vi bryr oss om stranda og ønsker at både barn, unge, voksne og eldre skal kunne finne roen og hygge seg på Sollerudstranda. Oslo kommunes politikk Oslo kommune har et mål om å redusere innbyggernes støybelastning og et av tiltakene som er gjort er å etablere stille områder. I et stille område kan du gå tur, leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Hvorfor har ikke Sollerudstranda allerede blitt regulert til stille område? Deler av friområdet på sollerudstranda ligger i gul støysone, med støynivå over 55 dB. Det er likevel ikke større deler av Sollerudstranda som er i gul støysone, enn det er i stilleområdene Slottsparken (72%) eller Hovinbekken (76%). Det som kjennetegner områder som Slottsparken er at de i svært liten grad er truet av økende støy. Sollerudstranda er i motsetning stadig truet av planer om ødeleggende anleggsarbeider, og E18 som dundrer forbi er ikke tilstrekkelig støyskjermet fra Lysakerlokket til Skøyen. Et «stille område» har en formell beskyttelse i kommuneplanen, som sier at «ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal søkes lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes» (Handlingsplan mot støy 2018). Å definere Sollerudstranda som stille område ville gi stranda en bedre beskyttelse mot økt støy fra statlige (Statens Vegvesen, BaneNOR) og kommunale byggeprosjekter (Fornebubanen, Huseby vannbehandlingsanlegg) i området. Vurderingene av hvilke områder som skulle reguleres til stille områder ble gjort i 2007, og ingen ny vurdering har vært gjort i forbindelse med revidering av Kommuneplan 2015. Situasjonen med de mange truende utbyggingsprosjektene i området er prekær og Sollerudstranda trenger økt beskyttelse. Hvis kommunen mener at reguleringen av «stille områder» skal bidra til reduksjon av støy i Oslo, må også områder som trues av økt støy tas med i handlingsplanene. Forslag til vedtak Prinsipalt: Oslo Kommune må utvide antall stille områder i Oslo fra 14 til 15, og inkludere Sollerudstranda som stille område i kommuneplanens arealdel (Kommuneplan 2018). Subsidiært: Bystyret ber Byrådet utrede omregulerng av Sollerudstranda til stille område, og kartlegge tiltak for støyskjerming av dette viktige friområdet i en ellers støyutsatt del av byen. Resultatene fra utredningen må inngå i vurderingen av de eksisterende stille områder som er planlagt i 2021. Mens utredningen pågår skal det ikke etableres anleggsarbeider på Sollerudstranda friområde stranda som kan bidra til at støypåvirkningen øker. Signert Frantzebråten Vel Sollerud Vel Lysaker Brygge sameie 1 & 2 Se www.facebook.com/REDDsollerudstranda STOP CONSTRUCTION WORK AT SOLLERUD BEACH NOW AND IN THE FUTURE. We demand that the beach and the park must be defined as a “Quiet Area” in the municipal regulations. A “Quiet Area” is judicially protected from an increase in noise. This will secure better protection for the beach. There is now a proposal to use Sollerud Beach for a massive construction project, running from 2020 to 2028. The Agency for Water and Sewerage Works propose to use Sollerud Beach for transporting rock and gravel from big trucks, and onto a conveyor belt and barges. Noise!! Dust!! Dirt!! For 8 years!!! ACT NOW!! SAY NO to construction work on Sollerud Beach. See facebook.com/REDDSollerudstranda  
  838 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  11 kommentarer:

  Flere underskrifter

  Torsdag 10.10.2019
  Burde være mulig å få til flere underskrifter.. f.eks. medlemmer av Oslo Kajakklubb som padler i området.., brukere av Sollerud Marina, Restauranter på Lysaker Brygge, etc..

  Constance Breunig

  Søndag 18.08.2019
  Jeg elsker Sollerudstranda, ikke ødelegg den!

  Bina Shah

  Tirsdag 30.07.2019
  Det er er viktig rekreasjon område for så mange.

  Andreas F Petersen Biseth

  Tirsdag 23.07.2019
  Det er rett og slett ikke greit å frata nabolaget badeplass og friluftsområdet. Det er også paradoksalt at sjøpromenaden nylig ble ferdig. Her burde heller kommunen oppgradere området, og gjøre sandstranden bedre, og mer tilgjengelig.

  Øystein Nystrøm

  Tirsdag 16.07.2019
  Sollerudstranda må bevares som frilufts- og rekreasjonsområde slik det er idag. Derfor ikke anleggsarbeid på Sollerudstranda. Steinmasser m.m. kan dumpes andre steder. Mvh Øystein Nystrøm

  Kristinn Hegna

  Lørdag 22.06.2019
  Husk at vi fortsatt samler underskrifter på underskrift.no/vis/7612 ! Det er aldri for sent å vise sin støtte til #reddsollerudstranda <3

  Ida Kristine Gurholt

  Lørdag 22.06.2019
  Redd sollerudstarnda

  Indira Handzic

  Fredag 21.06.2019
  Det er er viktig rekreasjon område for så mange.

  Terje Løverås

  Torsdag 13.06.2019
  Disse planene ødelegger et viktig rekreasjonsområde i mange år for veldig mange mennesker.

  Tine Jordbræk

  Tirsdag 11.06.2019
  Ja blir det vedtatt er det kort vei til byrådets forslag om båtopplag for 1650 båter og hva det vil medføre av trafikk, støy, kraner forurensing som vil ødelegge området. 6000 boliger er foreslått på Skøyen. 2500 boliger på Lilleaker til sammen ca 20000 personer skal flytte til området. Da trenger man friområder og strender ikke båtopplag.

  Katrin Koch

  Tirsdag 11.06.2019
  Det som ikke helt går fram av bildet, er etablering av lastebiltrafikk gjennom området (med to kryssinger av dagens Tour de Finance) i ett og et halvt år mens det sprenges tunnel fra Sollerud til Huseby, med påfølgende massetransport fra Huseby til Sollerud på transportbånd i fire-fem år, ut på flytebrygge på 120 meter og til lekter. Det vil gjøre stranden i praksis ubrukelig i mange år. Av sikkerhetshensyn må det nemlig i tillegg til minst fem mål med anleggsområde der ball-banen er i dag, også etableres gjerder rundt området og transportbåndet for å hindre at uvedkommende tar seg inn. Det skal oppbevares kjemikalier, dynamitt, diesel etc. i området. Og hva vil entreprenøren gjøre når høststormer og vindforhold gjør det vanskelig å få lektere ut og inn av området? Lagre sprengmasser fra Huseby på stranda? Og det er bare begynnelsen, for så kommer arbeidene med Fornebubanen, Lysaker kollektivknutepunkt, Lysakerbyen, E 18, Bane-Nor etc, som alle kan komme til å mene at det er en god ide å kjøre overskytende masser ut på fjorden via Sollerudstranda - som sammen med Vækerøparken er en stille perle for alle som bor i Oslo..

  Legg til kommentar