Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Undertegnede ønsker en utredning av sentrale politikeres behandling av Bedre Byutvikling Moss. Vi ber bystyret bestille en uavhengig granskning fra Østfold kommunerevisjon.

  Moss, Viken
  Undertegnede ønsker en utredning av sentrale politikeres behandling av Bedre Byutvikling Moss. Vi ber bystyret bestille en uavhengig granskning fra Østfold kommunerevisjon.
  Opprettet: 12.06.2019 av Pia Eva Irene Reier
  Sluttdato for signering: 31.12.2019
  Bedre Byutvikling Moss (BBM) er en interesseorganisasjon i Moss. Siden 1998 har innbyggere aktivt engasjert seg i arbeidet for en alternativ plassering av jernbanestasjonen i Moss, blant annet pendlerforeningen, handelsstanden, gårdeierforeningen, en del av næringslivet og Moss 2010. BBM er i denne saken i opposisjon til et flertall i Bystyret bestående av AP, SV, Høyre og Venstre. BBMs forslag, «Myra-traséen», støttes av FRP, Rødt, MDG og Krf, og av 60% av byens innbyggere (Jfr. Infact, april 2018).    BBM bruker sin demokratiske rett til å arbeide for å få endret et vedtak vi mener ikke er til det beste for byen og innbyggerne. Situasjonen i byen har over tid vært polarisert mellom et bystyreflertall som står på sitt vedtak og en stor gruppe innbyggere som nektes utredning av alternativet de har fremskaffet. Det er problematikk knyttet til dette vi ønsker at kommunerevisjonen gjør en vurdering av.  Motsetningene som har oppstått illustreres av en hendelse på vår facebookgruppe nylig. En følger av BBM, som støtter bystyreflertallet, ble stengt ute fra vår FB-gruppe etter å ha kommet med trusler mot BBMs leder og et fremstående BBM medlem. Vedkommende hadde brutt retningslinjene for god debatt og fri meningsutveksling. Truslene ble fremsatt både på BBMs FB-gruppe og i private meldinger og handlet om at vedkommende ville kaste folk i kanalen, og at de kunne forvente at «der undtergang» ville komme «hardt og uventet». Som reaksjon på utestengningen publiserte vedkommende et sjikanerende innlegg i sosiale medier, som ble likt av ledende politikere i partier i Moss og Rygge. En høytstående høyrerepresentant kalte BBMs leder for en despot. Det er alvorlig, at sentrale politikere i Moss, legitimerer karakterdrap på borgere som er i opposisjon til bystyreflertallet. BBMs facebookgruppe har et åpent og spennende debattforum. Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UIO, Gunn Enli, har uttalt at vår FB-gruppe ikke skiller seg negativt ut ifht. lignende FB-sider.  I innlegget, som også ble publisert i Moss Avis, ble det hevdet at BBM egentlig er mot bedre byutvikling og at:  "BBM har som hovedmål og destabilisere det politiske liv i Moss,  det gjør de gjennom å nedsnakke, verbal mobbing av politikere og deres beslutninger, videre prøver de å infiltrere det politiske landskap med sine ledere i gruppen, dette er «yrkesaktivister» som bare har den hensikt, å destabilisere, skape kaos og politikerforakt, de skaper unødig frykt i befolkningen gjennom bevisst feilinformasjon og forsøk på manipulering."   Ved å like og forsterke disse synspunktene, legitimerer det politiske flertallet et ytringsklima som øker motsetningene og svekker demokratiet.  Dette er et av mange symptomer på demokratisk underskudd i vårt lokalsamfunn.  Sentrale folkevalgte hevder at de ønsker innbyggerinvolvering, men støtter sjikane av samfunnsengasjerte borgere. Ledende politikere sier at dette er «å infiltrere og destabilisere det politiske landskap», kanskje fordi flere styremedlemmer i BBM er listekandidater i politiske partier. Det er, i våre øyne, et uetisk, uverdig og antidemokratisk utsagn. Paradoksalt nok, fikk ordføreren på Jæren full sympati og pressedekning, fra et samlet politisk miljø inkludert statsministeren, etter mobbing fra bompengedemonstranter. I Moss derimot blir en liten gruppe samfunnsengasjerte borgere mobbet av byens politiske elite. Med tanke på at få deltar i politikken, samt at vi har lav valgdeltakelse, burde dette bekymre flere. Vi ber om at påstandene granskes og dokumenteres.   Styret i BBM www.facebook.com/groups/273696669469289
  53 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  15 kommentarer:

  Anette Johansen

  Lørdag 15.06.2019
  Det blir missvisende og tullete å godta utenbys sympsti signaturer i et innbyggerinsiativ! Og hvor mye av fellesskapets midler og resurser skal kastes bort på BBM. vrangvilje! Dette går utover andre i byen våres, I fylket vårt! og i hele samfunnet vårt!

  Arne Hustvedt

  Lørdag 15.06.2019
  John Bilek. Av alle «rare» saker dere har frontet, må dette være den mest «tullete». Her mister dere all troverdighet. Se hva dette har ført til på sida deres nå. Ingen motstand. Men det er jo slik dere vil ha det.

  John Bilek

  Lørdag 15.06.2019
  Alle kan signere uansett hvor de bor, men kun de med postnummer tilhørende Moss vil bli med i beregningen av antall signaturer. Det vil også opprettes en tilsvarende sak på opprop.net der du kan signere og samtidig krysse av for at navnet ditt ikke offentliggjøres. Mye tyder dessverre på at enkelte ikke liker at vi ber om at saken blir granskes. Det er tvert i mot viktig at slike saker granskes og det skjer av uavhengige fagfolk som kan komme med faglige nøytrale vurderinger. BBM er helt åpne for granskning og ser det som en naturlig del av et åpent demokrati.

  Arne Hustvedt

  Lørdag 15.06.2019
  Registrerer at det er forsøk på juks her, ved at utenbys (til og med ledere i BBM) prøver å fremstå som innbyggere av Moss på lista. Dette er en alvorlig sak.

  Anette Johansen

  Torsdag 13.06.2019
  John Bilec, jeg støtter ikke misbruk av demokratiet vårt!

  John Bilek

  Torsdag 13.06.2019
  Bli med å støtte og få grundig belyst denne viktige saken. Trist at noen er motstandere av å få frem mest mulig fakta, innsikt og vurderinger fra uavhengige fagfolk.

  Anette Johansen

  Torsdag 13.06.2019
  Dette Min Sak innbyggerinsiativet er et misbruk av demokratiet! Og av fellesskapets og Moss Kommune sine midler! Og av tiden og resursene til Kommune revisjonen! Har ikke fellesskapets midler og av Moss Kommune og øvrige offentliges midler blitt brukt på BBM.! Og alle forsøkene på krumspring som BBM. står bak!

  John Bilek

  Torsdag 13.06.2019
  Det må være en stor fordel for det generelle debattklimaet i Moss å fremskaffe mer fakta i saken og få frem synspunkter og vurderinger fra uavhengige fagfolk og hva de mener om denne saken.

  Hildebrando Palacios

  Torsdag 13.06.2019
  En uavhengig gransking er positiv. Det skal bare vise hvis kommentarene fra politikerne fra Moss har vært "uetiske" eller ikke.

  Anette Johansen

  Torsdag 13.06.2019
  Jeg finner det også demokratisk problematisk at BBM. forsøker å komme med denne skittpakken slik som de gjør nå! Og i tillegg så er noen i styret til organisasjonen BBM pluss medlemmer i organisasjonen BBM. på valglistene til de to politiske partiene MDG og Ny Kurs, i Moss og Rygge! Slik at det kan jo undres over hvordan Benedicte Lund og den øvrige ledelsen i MDG. og ledelsen i Ny Kurs. Samt deres øvrige medlemmer stiller seg til denne skittpakken fra BBM.! Forsøk på vinning kan det jo saktens tolkes som. På udemokratisk vis!

  Anette Johansen

  Torsdag 13.06.2019
  Paradokset i at det @Gisle Larsen skrev. Nå faktisk medfører dokumentert enda en gang! Nå i forkant av valget. Forsøker BBM. å destabilisere de politiske partiene i Moss! Og sørger for å komme med en skikkelig skittpakke! Og for å sørge for at velgere IKKE vil stemme på partiene til disse politikerne! Pluss hindre at det blir gitt personstemmer til disse poltikerne! Med resultatet at velgerne vil sky AP og H osv. Og strømme til MDG og Ny Kurs osv. Dette er jo å destabilisere demokratiet her i Moss! Jeg håper på at Jonathan Parker og BBM. ikke når frem med sine nåværende handlinger! Det BBM. gjør nå er helt håløst latterlig!

  Jan Borgen

  Onsdag 12.06.2019
  Rimelig drøyt å sammenligne dette med det Ordføreren på Jæren opplevde.

  Arne Hustvedt

  Onsdag 12.06.2019
  En underlig lesing dette. For det første så tolkes det hva noen har ment ved å trykke «Liker» på et innlegg på FB. Kanskje vedkommende likte at noen tok ordføreren i forsvar, uten at man nødvendigvis var enig i alt som sto der. Eller man rett og slett markerte at man har lest artikkelen, som jeg ofte gjør. De kan til og med ha likt at vedkommende ble kastet ut. Hvem vet hva den enkelte tenker når man trykker denne knappen som også har andre valg enn «tommel opp». Men akkurat i dette tilfellet så tror jeg nok at mange har likt at noen tar igjen. At nettopp denne gruppa inntar martyr rollen og blir fornærmet for en «tommel opp» blir jo bare rart for oss som har fulgt litt med på denne sida de siste par årene. Her har både ordfører og andre politikere blitt hetset og latterligjort bare de har «vist ansikt» på sida eller stått frem i andre sammenhenger. Nei, som dere så ofte har argumentert for - «dette må de tåle», og det gjelder dere og. Dette er vel ikke noen barnehage?

  Gisle Larsen

  Onsdag 12.06.2019
  Nå har noen følgere på BBM sin side fått herje fritt med nedtalende utsagn om politikere med velsignelse fra leder i gruppa i flere år, hvor stor denne gruppa er, som føler seg tilsidesatt, ja det kommer vel frem i antall underskrifter her.

  Jonathan Parker

  Onsdag 12.06.2019
  En merkelig hendelse på sosiale media nylig viste oss hvordan et stort politisk flertall kan hevde at de er for medvirkning samtidig som de har utelukket en stor gruppe fra debatten om byens sjel. Vi skjønte plutselig at mange av oss er fritt vilt og uten stemme i vår egen by. Det var som å bli hensatt tilbake i en annen tid. Vi får håpe at neste bystyret skjønner at vi lever i 2019!

  Legg til kommentar