Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Skolegrenser Hallingby skole

  Ringerike, Viken
  Skolegrenser Hallingby skole
  Opprettet: 04.07.2019 av Didrik Lafton
  Sluttdato for signering: 04.08.2019
  Politikerne i Ringerike har tatt en avgjørelse på at skolegrensene er blitt flyttet fra Hen Mølle til Hensveien 188. Dette rammer Hallingby skole og bygdesamfunnet vårt betydelig. Det vil si at vi for hvert år mister ca. 2-3 elever pr. klasse, som igjen gjør at skolen mister viktige midler/ årsverk. Omfanget av dette får også konsekvenser for idrettslag, foreninger, samhold og økonomi. Et enstemmig FAU er sterkt imot denne avgjørelsen, og vi har valgt å kjempe mot denne bestemmelsen. Store deler av Hen har alltid tilhørt Hallingby, og flere har bosatt seg der eller bor der fordi de ønsker å gå på Hallingby skole. Det er selvfølgelig også unntak, elever som søker seg til Ullerål av praktiske grunner, og det bør være greit. Bussene går begge veier uansett. Hallingby skole er en oppgradert skole, som har kapasitet til de elvene de har i dag og enda flere. Samtidig leser og hører om overbelastet kapasitet på sentrumsskolene. Vi undrer oss på hvem som er vinnere i denne saken? For Ullerål vil ikke 20 elever fra eller til merkes så godt, men for Hallingby er 20 elever mange! Dette er en sak som ikke engang har vært behandlet i kommunestyret. Det politikerne uttaler som små justeringer, får store konsekvenser for bygdesamfunnet på og rundt Hallingby. Vi er avhengige av at lokalsamfunnet engasjerer seg, og skriver under dette oppropet slik at saken om skolegrensene må behandles i kommunestyret. Vi syns ikke noe om kommunens saksbehandlingsmåte, og etterspør et godt grunnlagsmateriale.
  362 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Karianne Hagen

  Lørdag 06.07.2019
  Synes det er naturlig at alle fra Nymoen og nordover hadde gått på Hallingby. Her er det snakk om skolebuss uansett skole. Dette ville sikre elevtallet i Ådal bedre,og minske noe av trykket på Ullerål. Merklig justeringer som ble gjort på skolegrensene.

  Kinga Wlodarczyk

  Lørdag 06.07.2019
  Viktig for samfunnet vårt ha elever fra Hen

  Legg til kommentar