Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  NEI TIL DÅRLIGERE BPA ORDNING I NITTEDAL

  Nittedal, Viken
  NEI TIL DÅRLIGERE BPA ORDNING I NITTEDAL
  Opprettet: 26.07.2019 av Sissel Hoff
  Sluttdato for signering: 15.09.2019
  NEI TIL DÅRLIGERE BPA ORDNING I NITTEDAL Begrunnelse: Kommunens BPA (brukerstyrt personlig assistanse) tjeneste, og manglende politisk behandling ved utlysning av ny tjeneste konsesjon.    Nittedal kommune har kommet med ny utlysning av tjeneste konsesjon på BPA.  Brukere og pårørende har reagert på ny tekst, og at kommunen ikke har brukt Norsk Standard kontrakt som regjeringen anbefaler alle kommuner å gjøre.  Ved siste utlysning i 2015 brukte kommunen Norsk Standard og fikk skryt for at de fulgte intensjonen med BPA, noe ordfører i etterkant har vært stolt over.  Nå har den samme ordføreren med det samme flertallet valgt en ny tekst med begrunnelse om mer erfaring i kommunen, bedre arbeidsvilkår for assistentene og ikke uttak av høy profitt til leverandørene. Det politiske flertallet i Nittedal påberoper seg mer erfaring enn Norges Handikapforbund, BPA rådgivere og Storting har.  Assistentene er idag ivaretatt i dagens kontrakt iht lønns- og arbeidsvilkår. Nittedal kommune har ennå ikke, til tross for flere henvendelser, kunnet gi flere opplysninger om firma/er som de mener har hatt skyhøy profitt.  Brukere og pårørende ønsker at disse punktene skal være ivaretatt i ny kontrakt: Ingen innskrenkning på HVOR du får assistanse (feks: på reise) Du velger selv HVEM som skal være assistent (feks: kommunen kan ikke bestemme om en bekjent er nærstående eller ikke) Du bestemmer HVA assistentene skal gjøre  (ingen rapportering til oppdragsgiver (kommunen)fra assistentene om hva de gjør) Mulighet for tilbydere å ha DRIFTSKONTO INGEN punkter i utlysningen som krever RAPPORTERING av assistentene/tilbyder til oppdragsgiver (kommunen) Ingen restriksjoner ved SYKEHUSINNLEGGELSE ALLE TILBYDERE som oppfyller kravene, får konsesjon Brukere og pårørende reagerer på at saken ikke ble behandlet på politisk korrekt måte. Dersom en tjeneste til innbyggerne endres ved ny avtale, bør saken behandles politisk og ikke av administrasjonen. De berørte utvalgene skal behandle saken med rimelige frister. Når det er reist så vidt prinsipielle spørsmål i løper av debatten, burde også saken vært behandlet av kommunestyret. Vi, BPA brukere og pårørende, ber om at prosessen stoppes, at saken behandles politisk i alle relevante organer og oppfordrer til bruk av Norsk Standard.  Innbyggerinitiativet fra BPA - brukere og pårørende i  Nittedal ber derfor om at kommunestyret fatter vedtak om:  1. Nittedal kommune stopper konsesjons prosessen vedrørende BPA (Brukerstyrt personlig assistanse). 2. Nittedal kommune utlyser ny konsesjon som oppfyller NS-8435 (Norsk standard for BPA). 3. Nittedal kommunestyret krever at CRPD FNs  konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne følges.
  316 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  10 kommentarer:

  Trine Blomseth

  Mandag 12.08.2019
  Takk for at dere tar tak i dette<3 Signert!

  Raymond Hansen.

  Lørdag 10.08.2019
  Superviktig og skrive under.

  Hanne T. Aaslie

  Lørdag 10.08.2019
  Signert!

  John Jørgen Karlsen.

  Torsdag 08.08.2019
  Nå må noen av de som påtar seg ansvar komme på banen. Slutt med politikersnakk og rett opp.

  Lene Kirkeby

  Torsdag 08.08.2019
  Enig!

  Susanne Stenhaug

  Torsdag 08.08.2019
  Enig

  Karen Fjellheim

  Mandag 29.07.2019
  Til dere som sier dere ikke kan skrive under! JO dere kan det. For dette står her inne på min.sak. 300 i kommunen eller 500 i fylket! Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket!!!

  Gabriel Wilhelmsen Hoff

  Lørdag 27.07.2019
  Oppfordrer alle til å signere denne saken. Skulle veldig gjerne gjort det selv. Hilsen 2. nestleder NHFU

  Tommy Larssen

  Fredag 26.07.2019
  Enig med Unni ovenfor. Synd jeg ikke kan underskrive da jeg ikke er innenfor Nittedal Kommune.

  Unni Thomassen

  Fredag 26.07.2019
  Dette er totalt uakseptabelt.

  Legg til kommentar