1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trøndelag må melde seg inn i 4 per 1000

  Trøndelag
  Trøndelag må melde seg inn i 4 per 1000
  Opprettet: 01.08.2019 av Spire Trondheim
  Sluttdato for signering: 31.10.2019
  Spire oppfordrer Trøndelag til å bli del av det franske initiativet “4 per 1000”. Dette vil sende et viktig signal om at sammenhengen mellom jord, klima og mat blir tatt på alvor. Hva er “4 per 1000”? “4 per 1000” er et initiativ for å øke innholdet av karbon i verdens matjord, presentert av Frankrike på FNs klimaforhandlinger i 2015. Det er et frivillig initiativ for stater, lokale myndigheter og organisasjoner som ønsker å jobbe for å øke innholdet av karbon i verdens landbruksjord. Navnet «4 per 1000» refererer til å øke karboninnholdet i landbruksjord med 0,4 prosent per år, der målet er å bidra til økt matsikkerhet globalt og sikre at landbruket tar større del i kampen mot klimaendringene. Hvorfor er det viktig? Matjord trues globalt av nedbygging, erosjon, forurensning, forsalting, flom, jordras, redusert humusinnhold, pakking og tap av biologisk mangfold. Jordvern handler derfor ikke kun om nedbygging av matjord, det handler også om å bruke jorda vi har på en skånsom måte, slik at vi også i fremtiden har tilgang på fruktbar jord. Jorda er for eksempel viktig som flomregulator og kan rense vannmasser for forurensning. I tillegg er jorda hjem til mange sopparter, bakterier og annet mikroliv, som resirkulerer næringsstoffer for planter. Økt karboninnhold i jorda vil både bidra til et mer produktivt jordbruk og et jordbruk som er bedre rustet mot klimaendringer, gjennom at jorda holder bedre på vann. Et jordbruk som lagrer karbon er et jordbruk som spiller på lag med alle de milliarder av mikroorganismer som lever i jorda, noe vi vinner mye på. Videre er en bærekraftig jordforvaltning avgjørende for matproduksjon i fremtiden, og vil med muligheter for økt karbonbinding kunne gi et betydelig bidrag mot skadevirkningene av klimagassutslipp. Et mål om å øke karboninnholdet i norsk matjord må bli et av landbrukets klimatiltak. Vi vil: - At Trøndelag blir en del av det franske initiativet “4 per 1000”. - At Trøndelag setter i gang konkrete tiltak for å legge til rette for økt opptak av karbon i jord.
  73 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Eirik Engan

  Tirsdag 24.09.2019
  Melhus kommunestyre vedtok ikveld at kommunen skal gå inn i 4per 1000-initiativet. Og at ordføreren forplikter seg til at flere kommuner jobber for denne saken.

  Hallgeir Opdal

  Mandag 09.09.2019
  Rødt Trøndelag har programfestet at vi vil støtte prosjekter for økt karbonbinding i jord.

  Annette Nilsen

  Mandag 09.09.2019
  <3

  Ingri Jensberg

  Torsdag 22.08.2019
  Godt formål