Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gi barna på Ekeberg trygg skolevei og lokalmiljøet et sted å møtes!

  Oslo
  Gi barna på Ekeberg trygg skolevei og lokalmiljøet et sted å møtes!
  Opprettet: 13.08.2019 av Gisle Høyrem
  Sluttdato for signering: 13.09.2019
  Barna er det mest verdifulle vi har. At alle barn skal sikres en trygg vei til skole og barnehage er en selvfølge. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan noen kan godta at endeholdeplassen for busslinjene 23 og 34 fremdeles er plassert midt mellom Oslos største barneskole og en barnehage. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner så godt som daglig. Bussene står plassert over gangstien barna bruker til skole slik at de må ut i veibanen for å komme forbi. Ekeberg skole er nå innlemmet i Oslo kommunes «hjertesone»-satsning og da burde bystyret ta denne muligheten til vise at det ikke bare er fagre ord, men også handling bak denne satsningen. Et naturlig alternativ for plassering av endeholdeplassen vil kunne være ved siden av den eksisterende holdeplassen «Ekeberg Camping» i Ekebergveien. Her kunne begge busslinjene bidratt til bedre kollektivadkomsten for de som skal bruke det fantastiske friområdet som Ekebergsletta er, samtidig som det blir tryggere for barn og unge å bevege seg i Stamhusveien og rundt Ekeberg skole. Det finnes ingen kafeer, bakerier eller lignende på denne siden av Ekebergsletta, nærmeste tilbud ligger ved Holtet evt Manglerud. Området der endeholdeplassen er i dag bør derfor omreguleres til næring og møteplass/torg slik at beboere i nærmiljøet kan få en ny naturlig møteplass. Gi barna trygg skolevei og gi innbyggerne et sted å møtes! Flytt den trafikkfarlige endeholdeplassen for busser vekk fra Ekeberg skole! Initiativtaker fremmer følgende forslag for bystyret: 1. Bystyret ber byrådet sørge for at området som i dag brukes til endeholdeplassen «Simensbråten» for busslinjene 23 og 34 tilbakeføres til lokalmiljøet som torg eller møteplass med mulighet for næring. 2. Bystyret ber byrådet sørge for at endeholdeplassen for busslinjene 23 og 34 flyttes til egnet sted, eksempelvis ved nordenden av Ekebergsletta.
  93 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  Gisle Valsgård Høyrem

  Torsdag 05.09.2019
  Hei Nina Kvendseth Stamhusveien spesielt, men også Vårveien er problematiske veier på hver sin måte. Jeg har ikke svaret på alle utfordringene her, men jeg tror situasjonen kan bli så mye bedre enn hva den er i dag. Stamhusveien er etter mitt skjønn både for rett og bred til plasseringen den har. Farten til bilene er ofte høy, når biler møtes kjører ofte den ene bilen litt opp på fortauet for å få plass (på grunn av parkerte biler langs den andre siden). Vårveien er også en unaturlig vei å tillate gateparkering i, jeg er helt enig. Hadde vi stått sammen og støttet forslagene etterhvert som de ble lagt frem tror jeg vi kunne oppnådd så mye mer: - fjerne holdeplassen for buss -skape en samlingsplass for innbyggerne i området -skille myke og harde trafikanter med gjerde -eget sykkelfelt -parkering forbudt både i Vårveien og Stamhusveien man må bare begynne et sted...

  Nina Kvendseth

  Fredag 16.08.2019
  Ditt forslag om å forlenge begge bussruter forbi skolen vil jo føre til dobbelt så mange busser i Stamhusveien OG Vårveien. Med tanke på alle privatbiler som står parkert i Stamhusveien og innsnevringene, så vil vel ikke dette bli annet enn en flaskehals... Jeg tenker også på hvor buss stoppet ved skolen skulle blitt plassert (for uten tvil må begge busser ha et stopp der). Dette har du sikkert tenkt igjennom allerede og kan belyse. Hvis jeg skulle ønske meg en endring eller to, så ville jeg innført parkering forbudt på begge sider i HELE Vårveien døgnet rundt. Sist vinter var det mange biler parkert i Vårveien utenfor Vårveien barnehage, en del av disse stod parkert der til ettermiddagen (ikke ulovlig for det er jo ikke parkering forbudt). Fortauet var til tider ikke brøytet og vi som faktisk går hele veien til skolen måtte enten balansere oppe på muren langs barnehagen eller gå ut i gaten forbi bilene. Bilene som står parkert gjør det også vanskelig for trafikken (23 bussen inkludert) å komme fram i Vårveien, det blir for smalt til at bilene i begge kjøreretninger kan passere hverandre. Ellers er det også mange syklister (både barn, ungdom og voksne) som bruker fortauene midt i morgenrushet. Det er vel heller ikke ulovlig, men det er vel slik at er det mange som går på fortauet, så bør syklistene vise hensyn og helst bruke gaten, spesielt den siste biten i Vårveien langs Vårveien barnehage hvor fortauet er smalt. De yngste barna som går alene til skolen kan fort vimse litt på fortauet. Mener også jeg har hørt noe om endringer i forbindelse med vaktmesterboligen på Ekeberg skole, men du har sikkert sjekket dette med skolen / FAU allerede.

  Gisle Valsgård Høyrem

  Fredag 16.08.2019
  Hei. Jeg er klar over at det skal komme kafé i Helsebygget som er planlagt i Stamhusveien, men jeg tror ikke en kafé i et Helsebygg nødvendigvis trenger å være eneste tilbudet på "denne" siden av sletta. Det hadde vært hyggelig med noe mer. Tenk så hyggelig det kunne vært og stoppet innom bakeriet for en bolle og en kopp kakao etter en langrennstur i lysløypa vinterstid, eller sykle bort og ta en pizza (og et glass vin?) i hyggelige omgivelser sammen med venner. :-) Like ved endeplassen ligger også frisbee banen. Mulig en frisbee klubb kunne tenkt seg lokaler i et slik bygg? Men, det viktigste her er å flytte endeholdeplassen for bussene. Hva tomten blir brukt til i etterkant kommer i annen rekke. Jeg er uenig i at ikke bussene er et problem, flere ganger står sist ankomne buss med bakenden utover fortauet pga plassmangel. I tillegg krysser dem kjørebanen ved inn/utkjøring. Jeg sier ikke at bussene er det eneste problemet, eller nødvendigvis det største, men bussene er et av dem og ved å gjøre noe med ett problem, utelukker ikke å ta tak i andre problem som stopp forbudt ved skolen osv. Jeg tviler sterkt på at en endeholdeplass hadde blitt plassert på samme plass skulle den blitt plassert i dag. Når det kommer til kollektivtilbudet så vil ikke det bli forringet hvis 34 bussen fortsetter sin ferd forbi endeholdplassen og ned til Ryen (Oluf Omsundsvei), mens 23 bussen fortsetter sin ferd videre mot ny endeholdeplass ved Ekeberg camping. Faktisk vil kollektivtilbudet ved en slik løsning bli bedre, ikke dårligere. Slik jeg ser det har vi her en mulighet til å flytte en endeholdeplass som er malplassert mellom en av norges største barneskoler og en barnehage, beholde/forbedre eksisterende kollektivtilbud, samt skape en hyggelig samlingsplass med et attraktivt servicetilbud i nærområdet. Mvh Gisle

  Ida Oftebro

  Onsdag 14.08.2019
  Kommunen burde heller opparbeide en kiss&greet-lomme et stykke fra skolen der folk som kjører til skolen trygt kan slippe av barna sine. Det er de som i dag lager kaos rundt skolen, ikke bussene. For barn som tar buss til skolen og for oss i nærmiljøet som faktisk bruker kollektivtilbudet flittig, er det en stor fordel å ha et godt tilbud med to linjer lett tilgjengelig i skolens umiddelbare nærhet.

  Sveinung Lind

  Tirsdag 13.08.2019
  Det er ikke bussene som er problemet slik jeg ser det. Det er alle privatbiler som kjører barn som er det største problemet. Skulle vært stopp forbudt rundt skolen.

  Nina Kvendseth

  Tirsdag 13.08.2019
  Til opplysning så er det lagt ut på Facebook siden til Simensbråten Vel (hvor du har lagt ut et innlegg om din sak) at det skal komme kafe i 1. etasje i de(t) nye bygget / byggene som skal komme i Stamhusveien på motsatt side av Ballplassveien. Der skal det vel også komme en lekeplass. Dette finner du info om på Oslo kommunes nettsider. Greit å vite i forhold til at du ønsker en møteplass / torg på området hvor bussene nå har sin endeholdeplass. Det er også kafe på SEM huset, rett over gaten for endeholdeplassen.

  Legg til kommentar