Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  BEVAR TORSHOVTOPPEN FOR FELLESSKAPET - NEI TIL RASERING OG KJEMPEUTBYGGING!

  Oslo
  BEVAR TORSHOVTOPPEN FOR FELLESSKAPET - NEI TIL RASERING OG KJEMPEUTBYGGING!
  Opprettet: 29.08.2019 av Marte Vike Arnesen
  Sluttdato for signering: 29.09.2019
  Vi i ”Naboaksjonen for Torshovtoppen” oppfordrer de politiske partiene i byen til å garantere for: * At området forblir regulert til offentlige formål, at de massive utbyggingsplanene stanses og at Oslo kommune kjøper tomten tilbake. * At Oslo kommune gjenåpner en kommunal barnehage i Torshov gårds lokaler høsten 2020. * At den gamle eplehagen fredes, åpnes opp og gjøres tilgjengelig for allmenheten, og for å bevare biomangfoldet i indre by. I 2005 gjorde byrådet i Oslo en stor feil. Staten ville kvitte seg med en av Østkantens virkelige kremtomter: Torshovtoppen. Kommunen fikk tilbud om å kjøpe, men takket selvfølgelig nei, i tråd med datidens aversjon mot at kommunen skulle eie noe som helst. I stedet for kommunen, fikk Bastia eiendom kjøpe tomten, som huset flere barnehager og en spesialskole billig. Hele tomten er fremdeles regulert for offentlige formål, og i de 15 årene som har gått har Bastia latt tomten forfalle, mens de tålmodig har ventet på muligheten for å omregulere tomten til boliger. Vinner de frem med sitt ønske om omregulering vil de tjene hundrevis av millioner, mens tomten for alltid vil være tapt for byens befolkning. Bystyret må hindre dette historiske tapet av offentlig areal, og rette opp den hårreisende beslutningen om å la denne tomten gå over i privat eie. Bastia eiendom har vist seg som en kynisk forvalter av denne tomten. Tidligere friareal som ble brukt av lokale unger til fotballbane har blitt parkeringsplass. Byggene har forfalt, og det har foregått storstilt utleie med tvilsom lovlighet, som blant annet har resultert i brann i den fredede bygningsmassen. Det ble satt opp et stort antall ulovlige brakker, som ble lagt ut for leie på finn.no, og først fjernet etter gjentatte runder med Plan- og bygningsetaten og massive klager fra naboene. Den gamle eplehagen har vært stengt for allmennheten mens eier har latt den gro igjen og brukt den som søppelkasse. I kampen om bevaringen av biomangfoldet i indre by er det avgjørende å beholde urørt kulturlandskap. Selv om området fortsatt er regulert til offentlige formål har Bastia nå sagt opp leien til de fleste offentlige aktørene, og sitter igjen med en tom, verneverdig bygningsmasse som kommer til å forfalle, fort. Når man i tillegg vet at det er Torshovtoppen som er den gamle ”Tors Haug” – blotplassen fra vikingetiden som har gitt Torshov sitt navn, mener vi det er historieløs vandalisme og bygge igjen hele dette fantastiske grøntområdet med nybygg. Hele Torshovtoppen er et fortidsminne. Hele haugen er en gravplass med stor historisk verdi. Bastia eiendom planlegger å felle trærne i den hundre år gamle eplehagen. Kulturlandskapet rundt gamle Torshov Gård vil bygges i stykker, samtidig mister området barnehagene Torshovhagen og Torshovgata, med tilsammen 200 barnehageplasser i 2020. Sagene bydel er Oslos tettest befolkede. Befolknigsveksten er på hele 52 prosent de siste 15 årene. Det er et enormt behov for grøntarealer, barnehageplasser og skoleplasser. Sagene er den eneste bydelen i Oslo uten en videregående skole. Behovet for en stor tomt regulert til offentlig formål er åpenbart. At en privat utbygger skal tjene hundrevis av millioner på omregulering er ikke i befolkningens interesse. I de foreløpige planene som har blitt offentliggjort, fortelles det nemlig om planer om å bygge 1200 små leiligheter på området, 2000 mennesker skal ifølge utbygger bo og ferdes på Torshovtoppen i fremtiden. Nå har Bastia eiendom satt i gang PR-apparatet. Tomten skal angivelig fylles med både eldreboliger, studentboliger, barnehager og alt annet som er bra. De arrangerer såkalte innspillsmøter, og er åpenbart klare for å bruke store ressurser på å få tomten omregulert. Vi oppfordrer byens politikere til ikke å la seg lure: En omregulering til boligformål vil føre til rasering av et unikt område, og føre til at denne tomten for alltid vil være tapt for allmennheten. - STOPP GIGANTUTBYGGING PÅ TORSHOVTOPPEN! Følg aksjonen, og arbeidet vi gjør på Facebookgruppa vår: BEVAR TORSHOVTOPPEN FOR FELLESSKAPET - NEI TIL RASERING OG KJEMPEUTBYGGING!
  1814 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  35 kommentarer:

  Ingrid Hillblom

  Tirsdag 28.04.2020
  Tirsdag 28.april 2020

  Janicke Eisle

  Tirsdag 04.02.2020
  La det stå som det er å bli et Museum om den historie som den har ❤️

  leif åge

  Tirsdag 04.02.2020
  jeg har gått på torshov skole å bodd der på skolen fra 1985 til 1992

  Steinar Kallander

  Lørdag 28.09.2019
  Oslo trenger mindre grå og flere grønne lunger, som må beholdes spesielt mellom Ring 1 og 3.

  Tone Formo

  Fredag 27.09.2019
  Bodde i nærheten i over 50 år og var ukentlig på Torshov. Dere må ikke finne på dette! Det er bydelens hjerte og lunger!

  Jeg har bodd på torshov

  Fredag 27.09.2019
  Det må ikke bygges mer her, en trenger friluft og natur rundt oss, når en skal bo

  Nina B. Fleischer

  Fredag 27.09.2019
  Epler til folket!

  Tone Wisløff

  Lørdag 21.09.2019
  Torshov forever

  Michael Hopstock

  Fredag 20.09.2019
  Trodde hele området var fredet, men så feil kan man ta. Hele anlegget bør bevares, både av historiske og bymiljømessige årsaker. Forøvrig vokste min tippoldemor opp der, hos sin onkel, såpefabrikant Real Olberg. Hans datter var mor av Tryggve Gran som fløy over Nordsjøen

  Mona Hagen

  Torsdag 19.09.2019
  Bydel Sagene har allerede en høy befolkningstetthet. Torshovtoppen med sin eplehage er en naturperle! Torshovbeboerne, og andre i Oslo, trenger denne grønne oasen! Nå og for fremtiden! Oslo er fortsatt rød-grønn politisk etter kommunevalget 2019. Håper politikerne viser at de hører på velgerne sine!!!

  Bjørn Opsahl

  Tirsdag 03.09.2019
  Signerer som tredje-generasjons torshoværing! Lett!

  Ellen Ugelstad

  Mandag 02.09.2019
  Torshov forever

  Katharina köllemann

  Mandag 02.09.2019
  Nei til utbygging!!

  Jan Henrik Borgersen

  Lørdag 31.08.2019
  Legg saken frem for byantikvar Janne Wilberg

  Kirsti Almås

  Lørdag 31.08.2019
  NEI TIL UTBYGGING

  Ellen Lange

  Fredag 30.08.2019
  La Lippern en bestå!

  Christopher Wollebekk

  Fredag 30.08.2019
  Torshovtoppen må fredes! Stopp gigantutbygging!

  Johan Daniel Henriksen

  Fredag 30.08.2019
  Nei til utbygging!

  Barbro Edner

  Fredag 30.08.2019
  Hvem har ikke vært på "slang" på "Lipper'n" iløpet av oppveksten på Torshaug?.... De fleste tror jeg da, hvertfall i min generasjon og jeg vet det var mange i forrige generasjon også. La barna i kommende generasjoner få glede av å føre denne lokale arven videre i mange generasjoner fremover. Dette handler også om identitet og tilhørighet til bydelen og nabolaget vårt! La innbyggerne få beholde kulturarven, vi holder faktisk til midt i asfalt-jungelen og alle, både barn og voksne, har alt å tjene på at vi beholder våre landlige perler i nabolaget vårt. Veldig viktig kilde til en virkelig vitamin-booster!! Alle vokser vel på det. STOPP UTBYGGINGEN NÅ! Ingen er tjent med at vi tillater en slik rasering av nærområdet vårt!!! Alle, t.o.m. politikere har lov til å bruke hue innimellom!! Anbefales på det sterkeste. Bare å prøve, det er virkelig verdt det, syns nå jeg da!

  Ulf Rogde

  Fredag 30.08.2019
  Bevar Hovet, og bydelen!

  Kari Lamo-Steiro

  Fredag 30.08.2019
  Nei

  Anita Selboe

  Fredag 30.08.2019
  Det er barna som skal " arve" fremtia, la leken få utfolde seg!!!

  Malin Andersen

  Fredag 30.08.2019
  Torshov ❤

  Finn Nordling

  Fredag 30.08.2019
  Jeg tror også Torshovtoppen barnehagen blir også berørt?

  Kristinn Hegna

  Fredag 30.08.2019
  Dette har vi kjempet for i runder tidligere - med forslag om å bevare tomten og legge barneskole der med plass for barn til å leke til erstatning for asfaltskolegården på Lilleborg. Tenk om de første skoleårene kunne vært i den grønne eplehagen <3 Stå på!!

  Lene Velvang

  Torsdag 29.08.2019
  Nei!

  Mette Pellerud

  Torsdag 29.08.2019
  La området bestå.

  Knut fossland

  Torsdag 29.08.2019
  Stopp gigantutbygging

  Nina baastad

  Torsdag 29.08.2019
  Stopp utbyggingsplaner

  Mari Laurendz

  Torsdag 29.08.2019
  Nei

  Jørgen Hatlebø

  Torsdag 29.08.2019
  Ikke la indrefiletene

  Gian Claudio Tallarico

  Torsdag 29.08.2019
  Jeg har bodd på Torshov i 40 år, å se at disse reguleringene er foreslått er en skandale for oss torhæv gutta...

  Roar Enerly

  Torsdag 29.08.2019
  'Lippen' må bestå, ikke mere betong nå .. !

  VIBEKE Schjem

  Torsdag 29.08.2019

  Alexander Gjersøe

  Torsdag 29.08.2019