Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gressvik- et sted for industri eller Gressvikfolk?

  Fredrikstad, Viken
   Gressvik- et sted for industri eller Gressvikfolk?
  Opprettet: 07.09.2019 av Tobias Eriksson
  Sluttdato for signering: 07.10.2019
  Fredrikstad kommunen er i ferd med å godkjenne riving av "Tørka" og etablering av ny industri på Gressvik, noe som vil føre til stor belastning i form av tungtransport til og fra industrien ned Hans Eriksens vei og Storveien. Det bor mange småbarnsfamilier i området. Med boligbygging som allerede er igangsatt i området kommer det mange flere. Noe som betyr at det i fremtiden vil bli flere skolebarn som skal ferdes langs med de tungt trafikkerte veiene.  Det skal nå bygges 150 boenheter på "Bruket Brygge", og utbyggeren har allerede sikret seg tomten bak for videre utbygging etter dette prosjektet. Lenger sør på Gunnelandet står eldre industrilokaler og -tomter underutnyttet, dette området bør heller vurderes til omregulering til boliger når det i fremtiden blir aktuelt med riving av bygningsmassen. Å plassere en industriell kjempe, en eksportrettet vekstbedrift som Sleipner, med store mengder tungtransport, rett inn i et voksende boligområde og hvor det allerede i dag er mye barn som leker, mener vi er et stort feilgrep. Vi mener kommunen ikke har vurdert saken godt nok med hensyn til arealplanlegging for kommende generasjoner.  På motsatt side av elven skal Værste og området rundt dokka reguleres og tilrettelegges for opp til 2000 boliger de kommende 12 årene. Desto viktigere blir det å etablere en fast forbindelse over Vesterelva - å få knyttet sammen Gressvik og Kråkerøy vil være til stor fordel for bedrifter og byen som helhet. Vi i oppfordrer de politiske partiene i byen til å vurdere følgende: * Se på mulighetene for å få en gang- og sykkelbru som forbinder Gressvik med Kråkerøy. Dette vil hjelpe til med å få «ett Fredrikstad», og være kritisk for å nå målet om nullvekst i biltrafikk som ligger i Bypakke Nedre Glomma. * Området bak og rundt Tørka bør vurderes som fri- og rekreasjonsområde for Gressviks befolkning. På Gressvik er det i dag underdekning på uutnyttede grøntarealer. Noe så prosaisk som hundelufting gjøre Gressvik-folk i dag langs asfalterte gater og veier, i mangel av andre, egnede arealer. *Tørka, som det eneste større kulturminnet Fredrikstad har fra sagbrukstiden, bør bevares og få nytt liv som ett nytt knutepunkt for et Gressvik som igjen søker seg til elven. * Arealplanleggingen for Gressvik i dag, slik at den utgjør et grunnlagsdokument også for behovene til de som bebor Gressvik i fremtiden, og ikke bare det som skjer her og nå. *  Omregulering av industritomter på Bruket for å gjøre den tilgjengelig for utbygging av boliger. Gressvik og Vesterelva bør være tilgjengelig for oss som bor på Gressvik, ikke som i dag, hvor industriens behov for plass og transport trumfer voksne og barns behov for trygge oppvekstmiljøer, veier fri for tungtransport og transportsystemer tilrettelagt for myke trafikanter på to hjul og kjøl.
  105 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  Kurt Johansne

  Søndag 22.09.2019
  Det legges ikke en industri midt i et boligområde, men mitt i et eksisterende industriområde. Sleipner er ingen tungindustri, slutt å syt og klag og hold dere til fakta. Hvor mange bedrifter er det fra den nye blokka og sørover langs elva?

  Nei til Sleipner på Gressvik

  Torsdag 12.09.2019
  Det er vel ingen som er imot arbeidsplasser. At arbeidsplasser er viktig er ikke et politisk standpunkt, men et faktum som er mindre kontroversielt enn verdens fred. Problemstillingen i denne saken er hvordan hensynet til lokasjon av arbeidsplasser skal vektes mot tunge kulturminne- og miljøinteresser. Hvorvidt arbeidsplassene består i eller utenfor kommunens grenser fremstår som klart mindre relevant, når kommunens viktigste arbeidsplasser som sykehuset på Kalnes og Borregaard ligger i andre kommuner. Arbeidsmarkedet til Fredrikstads innbyggere ligger langt utenfor kommunegrensen, illustrert ved at 4 av 5 personer med høyere utdannelse allerede pendler ut av Fredrikstad. Og Ja, dette generer betydelig mer skatteinntekter for kommunen enn et selskapsoverskudd i Sleipner som gir kr. 0 i inntekt for kommunen (Med unntak av eventuell ubetydelig eiendomsskatt). Så arbeidsmarkedet har forandret seg siden 1950-tallet. Er synspunkt om at det er så utrolig viktig å beholde arbeidsplasser innenfor kommunegrensen er i beste fall unyansert.

  Torill F.

  Torsdag 12.09.2019
  Nå må vi ta vare på arbeidsplassene som er igjen i Fredrikstad . Ikke bare kommune - og statsansatte. Ja til Sleipner

  Marius G

  Onsdag 11.09.2019
  Enig med Bjørn, vi må værne om de arbeidsplasser som er i byen. Sleipner ønsker ikke etablere seg på gressvik på trass, men er nok etter deres syn den plassen som egner seg best. Dette kommer til å bli veldig bra på alle måter. Tørka er vel et relativt nytt bygg?? Den orginale Tørka er borte for lengst og i dag er bygget som er ført opp falleferdig. Det er ingen med penger som vil gjøre dette området til et sted for allmenheten nå uansett, da er det bedre att det blir skapt arbeidsplasser og området blir forkjønnet.

  Tobias Eriksson

  Mandag 09.09.2019
  Industrien har fått tilbud om flere tomter, både på øra og andre plasseringer i Fredrikstad. Samt har dem fått tilbud om tomt ved Vestvannet med veldig kort vei til E6 - noe en kunne tro skulle vært gunstig for en eksportbedrift. Det å legge en industri midt i et ekspanderende boligområde er ikke direkte planlegging for fremtiden, spesielt når det finnes mange bra alternativer.

  Bjørn E.

  Lørdag 07.09.2019
  Trenger vel ikke flere boliger om det ikke blir flere eller om eksisterende arbeidsplasser opprettholdes her i byen. Ja til Sleipner.

  Legg til kommentar