Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gjenåpning av Kløverbadet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Fredrikstad, Viken
  Gjenåpning av Kløverbadet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Opprettet: 09.09.2019 av Asbjørg Bekkevold
  Sluttdato for signering: 09.10.2019
  I Innbyggerinitiativ – vi som kjemper for et varmtvannsbasseng i Fredrikstad, i «den lille store verdensbyen». Trim for alle er en rettighet, et helsefremmende tiltak, som også skal favne om innbyggere som trenger varmtvannsbasseng for å trene og være fysisk aktive. For noen er behandling i varmt vann av stor helsefremmende betydning. Fredrikstad kommune har i dag ikke et tilbud om gruppetrening i varmtvannsbasseng for innbyggere som har et stort behov for et slikt tilbud. I kommunens planer for helse og velferd heter det at alle innbyggere skal gis muligheter for å være fysisk aktive. Noen kan ikke nyttiggjøre seg tilbud i flerbrukshaller, ordinære svømmehaller osv. Dette handler om noe mer enn å være utestengt fra de treningstilbud Fredrikstad gir gjennom sitt mangfold av idrettstilbud. Det handler om å være utestengt fra sosiale nettverk. Å tilrettelegge fritidsaktiviteter/treningsaktiviteter for alle, slik at alle gis muligheter for å være fysisk aktive er ikke et spørsmål om å være storsinnet og grei, men om å gi mennesker med fysiske begrensninger deres rettmessige plass for trim i sosiale fellesskap. Istedenfor å arbeide for «trim og trening for alle» har den «store lille verdensbyen», stengt varmtvannsbasseng som i flere 10 år har bidratt til økt livskvalitet, sosiale nettverk og bedre helse for mange innbyggere. I tillegg til den direkte helseeffekten av trim i varmt vann, vil vi tilføye at det å tilhøre en gruppe også er et viktig bidrag i selve samfunnsbyggingen. Tilhørighet i fellesskap vil normalt bidra til å skape en positiv selvfølelse, utvikle identitet og gi en grunnleggende trygghet. Gode treningsfellesskap forebygger også ensomhet. Gruppetrening i varmtvannsbasseng er en etterlengtet treningsform for barn fra første leveår, gjennom barnehageårene, i skolealder og for voksne med medfødt eller senere ervervet skade som begrenser bevegelighet. Et varmtvannsbasseng kan faktisk være det eneste treningstilbudet som en del innbyggere kan nyttiggjøre seg. Dette gjelder for eksempel relativt mange barn, ungdom og voksne med ulike former for muskelsykdommer, Cerebral Parese, Revmatisme, Hjerte-, lungesykdommer, mennesker med Ryggmarksbrokk, og flere andre diagnosegrupper. Mange av disse innbyggerne er rullestolbrukere med behov for rampe og/eller personløfter. Disse har også behov for tilpassede garderobeforhold hvor rullestolbrukere har tilgang på stellebenk for av- og påkledning. Kløverbadet, i tidligere Furutun i Oredalen, oppfylte langt på vei disse behovene, og var i daglig bruk av rekke grupper av innbyggere med en rekke sykdommer/diagnoser. Mange brukere av bassenget melder at de var meget godt fornøyd med Kløverbadet på grunn av dybde i bassenget, god plass, og ikke minst enkelt å komme ut i bassenget for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Varmtvannsbassenget i Lykkeberghallen, som også har vært stengt de siste to årene, har ikke tilsvarende kvaliteter, og kan ikke brukes av f.eks. rullestolbrukere. Blant annet benyttet fysioterapeuter i Fredrikstad Kløverbadet som behandling/trening for sine brukere. For eksempel vet vi at Onsøy Fysikalske institutt alene leide bassenget 5 timer på onsdager/torsdager, og ga et tilbud til om lag 40 brukere gjennom mange år. Fire grupper var for barn i ulike aldre, siste gruppe var for voksne. Andre foreninger, grupper og fysioterapeuter leide bassenget andre dager/tider. Dette var en svært populær behandlings- og treningsarena for mange, som vi nå kjemper for å få åpnet igjen. I dag står nesten alle disse innbyggerne uten muligheter for trim, trening, behandling i varmt vann. Så vidt vi vet er det bare 4 barn som nå gis et tilbud om varmtvannsbasseng på Fredrikstad korttidssenter. Det er ikke tilfredsstillende fasiliteter her, og heller ikke kapasitet. 8 barn med revmatisme kjøper privat badetid på Blekkspruten, her er det ikke tilgang for rullestolbrukere. Noen unge som har avlastning på Kjæråsen reiser til Askimbadet for trim i varmt vann, osv. Få innbyggere med kroniske sykdommer eller skader som gir fysiske funksjonsnedsettelser har helse eller praktiske muligheter for å reise til andre byer for trim/behandling i varmt vann ukentlig. Fredrikstad, en by i vekst, trenger Kløverbadet, et varmtvannsbasseng med gruppetilbud tilpasset de som i liten grad kan nyttiggjøre seg andre trim, trenings- og behandlingstilbud. Vi vil tilføye at det er gode parkeringsforhold på Furutun, med god plass til biler for mennesker med rullestoler. Dette er også en forutsetning for innbyggere med bevegelseshemninger for å nyttiggjøre seg kommunale tilbud.
  4 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar