Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Skjenkebevilling på kveldene i ukedagene

  Alstahaug, Nordland
  Skjenkebevilling på kveldene i ukedagene
  Opprettet: 12.09.2019 av Børge Andre Ness
  Sluttdato for signering: 31.10.2019
  Alstahaug Kommune ved Formannskapet har flere ganger avslått søknaden vår om skjenkebevilling i ukedagene på Sletterkulo Bowling. Den 04.04.17 fikk vi innvilget skjenking for fredager og lørdager. Vi har i ettertid søkt gjentatte ganger, med ønske om bevilling i ukedagene. I alle tilfeller har formannskapet avslått disse søknadene 28.08.18 sendte vi på ny søknad til formannskapet med ønske om skjenkebevilling hverdager fra 20:00 med 18 års grense i lokalet. Søknaden ble avslått. Klagen ble behandlet i formannskapet hvor de avslår klagen og viser til vedtaket som ble gjort sist. Et vedtak som lyder: 'Bowlinghallen vil i stor grad være et område hvor barn og unge ferdes. Det er tidligere innvilget skjenkebevilling for øl og vin fredag og lørdag fra klokken 20:00 til klokken 02:00, med aldersgrense 18 år. Dette synes tilstrekkelig ihht alkoholpolitiske retningslinjer, samt sosialpolitiske hensyn.' En foreløpig siste søknad ble sendt til formannskapet 26.02.19 med det samme ønsket, skjenkebevilling for øl og vin fra kl 20 på hverdagene, med 18 års grense. Vedlagt denne søknaden lå en uttalelse fra vår lokale næringsforening. De ønsker en by med mangfold, aktiviteter for alle aldre og spesielt like konkurransevilkår. Denne søknaden valgte kommunen å ikke behandle. De viser bare til tidligere fattet vedtak. Det er også verdt å merke seg at verken Politiet eller kommunehelsetjenesten har hatt noen innsigelser på våre siste søknader. Det som er merkelig med denne måten vi er behandlet på, er at både i forkant og i etterkant av siste søknad har vi søkt om noe som kommunen kaller 'utvidede skjenketider'. Noe vi har fått innvilget hele 20 ganger siden desember 2018. Det som kanskje er enda mer betenkelig er at kommunen krever 500,- i gebyr for dekning av saksbehandlings kostnader. 500,- pr dag, ikke pr søknad. Vi har dermed betalt 10.000,- for 20 kvelder med alkoholsalg. Alle andre aktører i Alstahaug kommune som har skjenkebevilling betaler et fast årsgebyr på 5200,- Noe vi også gjør, for fredag og lørdag. Vi ønsker med dette å samle støtte i form av din underskrift. Kanskje kan en ny søknad som støttes av innbyggerne i Alstahaug endre innstillingen til våre folkevalgte i formannskapet.
  475 av 150 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  8 kommentarer:

  Hanne Nora Nilssen

  Fredag 13.09.2019
  Hei. Jeg sitter ikke som fast representant i formannskapet, men ble innkalt som 3.vara i møtet 28.august. Jeg forsøkte da å få resten av formannskapet med på å få saken opp til ny behandling. Dette fordi jeg jeg mener argumentene i mot, ikke holder vann. De samme partiene som har gitt avslag aksepterer samtidig at det er kurant å få skjenke bare bedriften søker for enkeltdager og betaler skyhøye gebyrer. Dessverre fikk jeg ikke støtte fra noen av de andre partiene eller ordfører i denne saken.

  Randi Andersen

  Fredag 13.09.2019
  Kommunebudsjettet trenger sårt støtte? Tullete behandling!

  Randi Andersen

  Fredag 13.09.2019
  Kommunebudsjettet trenger sårt støtte? Tullete behandling!

  Randi Andersen

  Fredag 13.09.2019
  Kommunebudsjettet trenger sårt støtte? Tullete behandling!

  Tommy Pedersen, TP Bowlingsenter.

  Torsdag 12.09.2019
  Alstahaug kommune viser med sin uttalelse: Bowlinghallen vil i stor grad være et område hvor barn og unge ferdes:, at de faktisk ikke aner hva de snakker om. Et Bowlingsenter er selvfølgelig også for barn og ungdom. Men like mye for voksne, bedrifter, pensjonister osv. Gjennomsnittsalderen for kunder i Bowlingsenter er langt opp i 30 årene. Et Bowlingsenter regnes også som en restaurant med underholdning, hvor mange restauranter får kun bevilgning etter kl 20.00 og må ha aldersgrense? Ingen selvfølgelig, og det er heller ikke normalt på Bowlingsenter i Norge, untatt kanskje her på Helgeland. Hvorfor Sletterkulo i det hele tatt ikke får etter kl 20.00 på hverdager skjønner jeg ikke, og like lite skjønner jeg hvorfor man må ha aldersgrense. Det må jo komme av at de som bestemmer ikke har satt seg inn i hva et Bowlingsenter faktisk er. Stå på Sletterkulo, hilsen TP Bowlingsenter Mo i Rana

  Ove Mess

  Torsdag 12.09.2019
  Merkelig rett og slett

  Ove Larsen

  Torsdag 12.09.2019
  Sjønnæ at båtfålk så e innom i ukedagan ikje gidd å fær på bowlingen.Di fær heller på Sjøbodn å tar se ei pils å kosæ se.Skjærpings Alstahaug komune....

  Maiken Langø

  Torsdag 12.09.2019
  Blir for dumt med forskjellsbehandling.

  Legg til kommentar