Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gi barna på Ekeberg trygg skolevei og lokalmiljøet et sted å møtes!

  Oslo
  Gi barna på Ekeberg trygg skolevei og lokalmiljøet et sted å møtes!
  Opprettet: 18.09.2019 av Gisle Høyrem
  Sluttdato for signering: 11.09.2020
  Barna er det mest verdifulle vi har. At alle barn skal sikres en trygg vei til skole og barnehage er en selvfølge. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan noen kan godta at endeholdeplassen for busslinjene 23 og 34 fremdeles er plassert midt mellom Oslos største barneskole og en barnehage. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner så godt som daglig. Bussene står plassert over gangstien barna bruker til skole slik at de må ut i veibanen for å komme forbi. Ekeberg skole er nå innlemmet i Oslo kommunes «hjertesone»-satsning og da burde bystyret benytte denne muligheten til vise at det ikke bare er fagre ord, men også handling bak denne satsningen. Et naturlig alternativ for plassering av endeholdeplassen for 23 linjen vil kunne være ved siden av den eksisterende holdeplassen «Ekeberg Camping» i Ekebergveien. 34 linjen vil ved å bli flyttet til Oluf Onsums vei knytte Ekeberg/Simensbråten tettere sammen med kollektivknutepunktet Ryen, samtidig vil 23 bussen bli «tilknyttet» 74 linjen og på den måten gi et bedre tilbud sørover mot Holtet. Ved en slik løsning vil også begge busslinjene bidra til å bedre kollektivadkomsten for de som skal bruke det fantastiske friområdet som Ekebergsletta er, samtidig som det blir tryggere for barn og unge å bevege seg i Stamhusveien og rundt Ekeberg skole. Det finnes ingen kafeer, bakerier eller lignende på denne siden av Ekebergsletta, nærmeste tilbud ligger ved Holtet evt Manglerud. Området der endeholdeplassen er i dag bør derfor omreguleres til næring og møteplass/torg slik at beboere i nærmiljøet kan få en ny naturlig møteplass. Gi barna trygg skolevei og gi innbyggerne et sted å møtes! Flytt den trafikkfarlige endeholdeplassen for busser vekk fra Ekeberg skole! Initiativtaker fremmer følgende forslag for bystyret: 1. Bystyret ber byrådet sørge for at området som i dag brukes til endeholdeplassen «Simensbråten» for busslinjene 23 og 34 tilbakeføres til lokalmiljøet som torg eller møteplass med mulighet for næring. 2. Bystyret ber byrådet sørge for at endeholdeplassen for busslinjene 23 og 34 splittes og flyttes til egnet sted, eksempelvis ved nordenden av Ekebergsletta og ved Oluf Onsums vei.

  4 kommentarer:

  Gisle Høyrem

  Lørdag 29.02.2020
  Hei Morten. Har man to endeholdeplasser i stedet for dagen ene blir dette løst. 34 kan fortsette ned til Ryen 23 kan ha endeholdeplass ved Ekeberg camping. Prisen man betaler er høyere busstetthet i Vårveien/Stamhusveien. Ingen løsning er 100% optimal, men dagens løsning er etter min mening mye dårligere enn alternativene.

  Gisle Høyrem

  Lørdag 29.02.2020
  Hei Morten. Har man to endeholdeplasser i stedet for dagen ene blir dette løst. 34 kan fortsette ned til Ryen 23 kan ha endeholdeplass ved Ekeberg camping. Prisen man betaler er høyere busstetthet i Vårveien/Stamhusveien. Ingen løsning er 100% optimal, men dagens løsning er etter min mening mye dårligere enn alternativene.

  Hei Morten.

  Fredag 20.09.2019
  Til syvende og sist er det vel ruter i samarbeid med kommunen som avgjør endelig utforming og plassering av endeholdeplass. Løsningen du skisserer har vært diskutert og argumentet mot denne løsningen har vært at det vil bli langt å gå for dem som i dag benytter endeholdeplassen som av/påstigningsplass for linje 34. Jeg ser helt klart argumentet med mindre busstetthet i Vårveien og Stamhusveien. Dessverre finnes det ikke noen optimal løsning saken, men jeg mener det positive oppveier det negative. Det vil bli bedre kollektivdekning med bedre tilknytningsmuligheter slik at det vil bli enklere for folk å la bilen stå. Det sagt så er dette et av flere potensielle tiltak for å trygge skoleveien til barna.

  Morten Jutkvam

  Torsdag 19.09.2019
  Hadde det ikke vært bedre om hele knutepunktet ble flyttet til Ekeberg Camping. 23-bussen får litt forlenget rute frem dit mens 34-bussen får litt kortere rute og må snu på Ekeberg camping. Ved å gjøre dette får man ned busstettheten langs Vårveien/Stamhusveien da det bare vil være en rute som kjører her. Ergo mindre busser langs skoleveien.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.