Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Sak 19/19898 Plan 2712 - Detaljregulering for Duegården - protest

  Stavanger, Rogaland
  Sak 19/19898 Plan 2712 - Detaljregulering for Duegården - protest
  Opprettet: 25.09.2019 av Kjell Haga
  Sluttdato for signering: 25.10.2019
  Utbygger INEO i Stavanger har sett syn på et delvis regulert parkområde / privateid grunn på Stokka i Stavanger De har forsøkt fremmet en plan for detaljregulering for området Duegården på Stokka. Vi som naboer ønsker å bli hørt i saken og vil fremme både kommentarer til planen og protestere mot en utbygging av en boligblokk på 5,5 etasjer og minimum 45 leiligheter. Saken og planforslaget er forsøkt fremmet via bydelsutvalg, men er allerede avvist av kommunen. INEO har anket dette og vil ha det opp til politisk vurdering. da ønsker også de som kjenner området og ser konsekvensene å bli hørt. Vi har sendt inn et dokument til sakspapirene den 26. september, kalt: "Kommentarer til sak 19/19898-Plan 2712- Detaljregulering for Duegården. Kommentarene går på at dokumentet og planverket er villedende og misvisende, samt at det vil medføre en rekk negative konsekvenser, særlig tradfikalt, men også på en rekke andre områder. denne sak er ment å være underskriftene til saksdokumentet vår med kommentarer og protest.
  166 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  5 kommentarer:

  Kjell Haga

  Søndag 20.10.2019
  Da har KBU avgjort at det i denne omgang ikke blir utbygging slik INEO ønsket. Luftslottet ble gjennomskuet, men området er utsatt og ettertraktet. Til alle dere som bidrog med underskrift og ønsket området bevart, gå innom en tur og kikk. Jeg håper de som bor nærmest benytter anledningen til litt lett dugnad til våren, og gjør området enda mer brukt. Tusen takk, case closed

  Anne Kathrine Skaarud

  Fredag 27.09.2019
  Vokst opp ved Toppen. Fantastisk sted å leke for barn. Det vakreste v Torshov er jo toppen med paviljongen og kastanjetrær. Grønne gressplener og sole seg og leke.

  Kjell Haga

  Torsdag 26.09.2019
  Hei alle, og takk for støtte. «Vårt» dokument vil bli publisert i morgen 27. september

  Øyvind Helgesen

  Torsdag 26.09.2019
  Det burde være uhørt å bygge boligblokk på "grønne lunger" i Stavanger. Det er åpenbart, at en regulering av Duegården til boliger på Stokka, ikke hører til i den tiden vi lever i nå, hvor miljø er et satsningsområde og hvor parkanlegg er blitt viktigere enn parkeringsanlegg, mer enn noen gang før. Jeg er ikke i mot boligbygging generelt, men man kan ikke rasere flere grønne friarealer/parker i denne byen. Det er på tide at politikerne tenker nytt - det ga vel årets kommune valg (folket) en kraftig og klar beskjed til politikerne om å gjøre.

  Kjell Haga

  Onsdag 25.09.2019
  Viser til at "vårt" kommentar og protestskriv er sendt kommunen og vil dukke opp som et innspill til saken. Det, og andre kommentarer til saksdokumentene, kan leses på: http://opengov.cloudapp.net/cases/stavanger/Case/Details/322468?q=19%2F19898 eller søk på kommunens nettsider, byggesaker, legg inn søket: 19/19898

  Legg til kommentar