Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bompengestasjon skal ikke splitte en skole!

  Fredrikstad, Viken
  Bompengestasjon skal ikke splitte en skole!
  Opprettet: 28.09.2019 av Jan Egil Johansen
  Sluttdato for signering: 28.11.2019
  Dette er et ikke innbyggerinitiativ for eller mot bompengestasjoner, men et innbyggerinitiativ til en rettferdig skole! Håper du vil signere! Ved å signere på dette innbyggerinitiativet så sier du til Ja til at bompengestasjoner som splitter elever og foreldre/ foresatte i 2 grupper ved skoler i Fredrikstad må flyttes. Ingen bompengestasjoner skal få styre skolen som attraktiv læringsarena og ikke heller som en viktig nærmiljøarena i lokalsamfunnene. Dette innbyggerinitiativet må ha 300 signaturer for at rådmannen må lage en sak på dette, som så lokalpolitikerne vedtar eller avslår. Kun innbyggere bosatte i Fredrikstad kommune kan signere! I henhold til opplæringsloven er det fire lovlige former for skole i Norge. Den ene er offentlig skole, den andre er privat finansiert skole, den tredje er friskole (som regel privat drevet, men offentlige finansiert) og den fjerde er hjemmeundervisning. Fredrikstad storkommune ønsker beslutningstakerne i praksis å innføre en femte inndeling. Ved Haugeåsen ungdomsskole blir elever og foreldre/ foresatte delt inn i 2 grupper, om ikke lokalpolitikerne og styringsgruppa flytter noe på bompengestasjonene. Ved å signere så sier du ja at bompengestasjoner som skiller elevmasser i 2 må flyttes/ plasseres slik at ikke bompengestasjoner splitter skolers elever og foreldre/ foresatte i 2. Ved å signere sier du ja til at alle elever er like mye verdt, og skal ha samme reelle mulighet til å delta i skolens aktiviteter – på dagtid, ettermiddag eller kveldstid. Det er urettferdig og det er dårlig politisk håndverk når man legger opp til at noen skal ha andre regler/ avgifter å forholde seg til enn andre ved akkurat samme skole. Man kan gjerne hevde at alle elever bør gå eller sykle til skolen på dagtid, ettermiddagstid, eller kveldstid, men nå er det slik at i det virkelige livet så kan det hende at man får dårlig tid, blir syk og må hentes eller at man skal videre rett etter en skoleaktivitet – som for eksempel etter Åpen skole, eller annet prosjektarbeid som ofte er på ettermiddagen eller på kveldstid. Det viktigste argumentet er allikevel at på en skole oppleves som rettferdig og inkluderende. Ved å splitte elevmasser og foreldre/ foresatte grupper i 2 så signaliserer man at man legger opp til hindringer for noen. Å føle et potensielt utenforskap er ikke noe som virker tillitsskapende eller som fremmer læring. Skolen samler oss. En skole er mer enn en skole. Den er også et viktig fellesnevner for områder som kretser til skoler - der det investeres i blant annet å bekjempe sosiale forskjeller og utenforskap. Haugeåsen ungdomsskole favner områder som skårer lavt på kommunens levekårsundersøkelser, og fra områder som skårer ganske så høyt ved samme levekårsstatistikker. Vi ønsker oss en trygg og god skole der alle blir behandlet med respekt, kan få utvikle sine potensialer, der man kan føle trivsel, trygghet og tilhørighet. Bompengestasjoner som splitter skolekretsen ved Haugeåsen ungdomsskole (eller andre skoler i Fredrikstad storkommune) må flyttes slik at alle kan vite at deres skole er en «Vi-skole», og ikke en «de - og dem-skole» Vi ønsker gode forutsigbare skoler i Fredrikstad storkommune, der barna og foresatte kan være en del av tilhørigheten, der skolen fyller funksjonen som både et godt læringsmiljø og bidrar til et godt nærmiljø og som møteplass. Ved å signere på dette innbyggerinitiativet så sier du til Ja til at bompengestasjoner som splitter elever og foreldre/ foresatte i 2 grupper ved skoler i Fredrikstad må flyttes, og i framtiden aldri mer splitte skoler i forskjellige grupper etter hvor noen bompengestasjoner plasseres. I tillegg så oppfordres det sterkt til at alle lokalpolitiske partier fristiller sine representanter slik at alle kan få stemme gjennom personlig overbevisning og samvittighet når lokalpolitikerne skal vedta eller avslå dette innbyggerinitiativet.
  308 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  8 kommentarer:

  Jan-Egil Johansen.

  Tirsdag 26.11.2019
  Tusen takk til alle som signerte! Vi greide kravet om 300 signaturer, og mer!

  Øivind Jensen

  Tirsdag 26.11.2019
  Rettferdig læringsarena for alle

  Maya Mikkelsen

  Onsdag 13.11.2019
  Stopp bom

  Victoria Gjelstad

  Torsdag 24.10.2019
  Gjelder også ved Årum skole

  Sandra Jørgensen

  Søndag 20.10.2019
  Samme skjer muligens på Skjærviken (Borge barneskole)...

  Ragnar Christiansen

  Lørdag 19.10.2019
  Dette gjelder ikke bare Haugeåsen. Det gjelder også Kvernhuset som har elever fra Trosvik og Ambjørnrød - med en bomstasjon nesten ved innkjøringen til skolen. Helt uholdbart.

  Eva Thorsen

  Fredag 18.10.2019
  Det går bare ikke Ann.. vekk med bommen

  M. Kemal Ezz

  Torsdag 17.10.2019
  Bompenger er helt usosiale sak.

  Legg til kommentar