Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye folkepark

  Oslo
  Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye folkepark
  Opprettet: 01.10.2019 av Per Øyvind Hansen
  Sluttdato for signering: 01.11.2019
  Byrådet vil fylle ut Bestumkilen og bygge høyhus på området sør for E-18. Det ønsker ikke Bydel Ullern eller Skøyen Miljøforum.  Vi mener det er et langt bedre alternativ å benytte området til en Folkepark for hele Oslo. Med 3-4 minutters gange fra kollektivknutepunktet Skøyen, kan Folkeparken bli et sårt tiltrengt bade- og rekreasjonsområde for hele Oslo, med lekearealer, sjøbad, innendørs svømmeanlegg, og sårt tiltrengte idrettsflater. Parken vil være et vesentlig tilskudd av bynær idrett og rekreasjon - et område også for kunst, musikk og kultur. Konseptet er forankret i Bydel Ullern, Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering, Beboeraksjon Oslo og de vel 30 organisasjonene i miljøforumet - lokale vel, båtforeninger, elevgrupper og borettslag. Skøyen Miljøforums presentasjoner er laget av arkitektstudent Ørjan Aasegg Johannesen. Se viktige lenker: https://www.facebook.com/SkoyenMiljoforum https://www.facebook.com/BeboeraksjonOslo/ https://www.facebook.com/groups/skoyen/ https://www.facebook.com/kafedialogskoyen/ https://akersposten.no
  872 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  23 kommentarer:

  Eva S Johnson

  Fredag 22.11.2019
  Det glade vanvidd å bygge en vegg med høyhus på en tomt som ligger så fantastisk til ved sjøen.Og det glade vanvidd å stenge inne all eksisterende bebyggelse. La oss verne denne perlen for fremtidige generasjoner som sårt kommer til å trenge rekreasjonsmuligheter.

  Mari-Kjersti Tennfjord

  Mandag 28.10.2019
  Nei til utbygging, et rungende jaaa for folkeparken!!!

  Elise M

  Lørdag 26.10.2019
  Bydel Ullern har ikke akkurat flust av grønne lunger i utgangspunktet, synd for alle gamle og unge som bor i området. Ja til Folkepark!

  Birgit Hatlehol

  Onsdag 23.10.2019
  La oss få et grønt belte fra Skøyen til Vækerø og motarbeide blårussen i MDG som ønsker fortetting med høyhus ved alle knutepunkter i Oslo. Heller lekeplasser 100 000 trær der barn bor enn i sentrum. Ja til en svømmehall, som også har et saltvannsbasseng med tilknytting til kilen for isbaderne.

  Andreas Berg

  Fredag 18.10.2019
  Ja til felles glede mot sjøen, og er enig i at fortetting i Bestumkilen vil være et historisk og irreversibelt feilgrep! Vi må kunne forvente at våre politikere har evne til å tenke på fremtidige generasjoner og ikke kortsiktig økonomisk fokus.

  Even Enge

  Tirsdag 15.10.2019
  Ja til folkeparken!

  Arne Ljungmann

  Søndag 13.10.2019
  Bygging av høyhus sør for E18 vil være et historisk og irreversibelt feilgrep! Jeg håper vi har politikere med evne til å tenke på fremtidige generasjoner og ikke kortsiktig økonomisk fokus.

  Odd Morten Winger

  Lørdag 12.10.2019
  Galskap!Ja til parkplanene

  Cathrine Chank

  Fredag 11.10.2019
  Nei til bygging!! Men ja til rekreasjon..

  Cecilie Hvinden Mohr

  Fredag 11.10.2019
  Nei til bygging, ja til folkepark.

  Julie Wille

  Søndag 06.10.2019
  Hvordan kan et parti som kaller seg Miljøpartiet prioritere høyhus som stenger utsikten, fremfor grønn lunge i et allerede tett befolket område??

  Per Øyvind Hansen

  Fredag 04.10.2019
  For de som lurer på hvor det blir av båtopplaget og dagens båter i kilen har jeg klippet inn ett svar fra vår Fb-side i går til en båteier: "Det vil være båter fortøyd i Bestumkilen. Samtidig er et av de viktigste premisseene for folkeparken at båtforeningene får et fullgodt alternativ til dagens løsning; en såkalt rekkefølgebestemelse. Ny løsning MÅ være på plass før det blir aktuelt med folkepark. Båtforeningene er også medlemmer av Skøyen Miljøforum og sammen står vi for ovennevnte."

  Gerd Lindeberg

  Torsdag 03.10.2019
  Vi blir mange i Oslo. Grønne lunger trenges. Nærmiljønatur blir viktigere. Vi skal ikke være nødt til å sette oss i bilen for å oppleve natur. Jeg er spesielt opptatt av Hoffselva og fjorden.

  Sue P.

  Torsdag 03.10.2019
  Høye bygninger ved vannet stenger utsikten og skaper skygge for alle som befinner seg bak. Vi ønsker et åpent området ved vannet der vi alle kan nytte vår lokal natur skjønnhet.

  Odd Michael Stavnes

  Torsdag 03.10.2019
  Høye bygninger skal ligge inne på land ved høydedrag og åser, ikke på stranden der de blir en mur som hindrer almenhetens tilgang til sjøen! Bygging som planlagt = ødeleggelse av området. La oss få en park til glede og nytte for alle!

  Ivar S.

  Torsdag 03.10.2019
  Støtter folkepark. Skøyen har bidratt veldig mye for byutviklingen i Oslo med bygging av boliger og næringsbygg. Nå må vi få noen grønne lunger mot sjøen.

  Bjørn Kviltu

  Torsdag 03.10.2019
  Nei til utbygging som vil medføre at boliger og arbeidsplasser sperres inne sammen med E18 med støy og forurensning bak en vegg av høyhus som samtidig fjerner kontakten med åsene og Bestumkilen. Ja til forslaget om folkeparken,

  Gunvor Momrak

  Torsdag 03.10.2019
  Nei til bygging. Ja til folkeparken .

  Janicke Sæle-Nilsen

  Torsdag 03.10.2019
  Ja til flere møtesteder og rekreasjonssteder tilgjengelig for alle

  Mark Heine Nippierd

  Onsdag 02.10.2019
  Nei til boligblokker. Ja til svømmehall!

  enig med begge

  Onsdag 02.10.2019
  takk for støtte. per ø hansen, aksjonsleder

  Tomm Lunde

  Onsdag 02.10.2019
  Ja til park

  Lene Borgersen

  Onsdag 02.10.2019
  Nei til bygging. Ja til folkepark.