Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Voksenenga nærmiljøhage som grønn og inkluderende møteplass i bydel Vestre Aker!

  Oslo
  Bevar Voksenenga nærmiljøhage som grønn og inkluderende møteplass i bydel Vestre Aker!
  Opprettet: 09.10.2019 av Voksenenga nærmiljøhage
  Sluttdato for signering: 04.11.2019
  Bevar Voksenenga nærmiljøhage som grønn og inkluderende møteplass i Bydel Vestre Aker! Vedtak fra Bydelsutvalget 16.3.2017 (BU-sak 64/17) hvor det er besluttet at bydelen ikke støtter Voksenenga Nærmiljøhage med driftsmidler må oppheves! Voksenenga nærmiljøhage er en grønn og inkluderende møteplass i enden av Hovseterdalen, med folkehelse, miljø, bærekraftig matproduksjon og matglede i fokus. Nærmiljøhagen er et 8 mål stort hagebruk med andelshage, parseller til utleie og et tun med drivhus, redskapsbod, bålplass, utekjøkken og hønsegård. Hageanlegget er åpent for alle og har etablert seg som en attraktiv sosial møteplass som fremmer felles¬skap mellom mennesker i Bydel Vestre Aker, uavhengig av alder, sosial, økonomisk, og kulturell bak¬grunn. Voksenenga er den eneste i sitt slag i Bydel Vestre Aker og har flere tusen besøkende hver eneste sesong.  Foreningen Voksenenga nærmiljøhage arbeider aktivt for in¬kludering og forebygging gjennom seniorinvolvering, gratis fritids- og ferietilbud for barn, sommerjobb for ungdom samt familieaktiviteter, og er et tverrfaglig læringssted for barnehager og skoler. Foreningen tilbyr et mang¬foldig aktivitetsprogram ute i friluft som formidler kunnskap og praktisk erfaring med natur og miljø, økologisk hagebruk, sunt kosthold og matglede.   Voksenenga kan vise til gode resultater og har blant annet vært blant finalistene til Oslo folkehelsepris, nominert til Oslo miljøpris, kåret til årets ildsjel i lokalmiljøet og trukket frem som et av byens fremste grønne og sosiale initiativer av byens ordfører! Voksenengas unike aktivitetsprogram er nedleggingstruet. Som frivillig organisasjon er foreningen avhengig av eksterne tilskudd til aktiviteter og drift. Foreningen har ikke midler til videre drift i 2020, og 31.oktober fratrer daglig leder dessverre sin stilling.    Foreningen Voksenenga nærmiljøhage ønsker at Oslo kommune og Bydel Vestre Aker benytter seg av Voksenengas potensial for å dekke oppgaver i egen virksomhet. Foreningen ønsker en langsiktig partnerskapsavtale som finansier videre drift, slik at foreningen kan opprettholde sitt mangfoldige aktivitetstilbud i samarbeid med bydelen og bestå som en sosial lavterskel møteplass i lokalmiljøet. I 2017, allerede før nærmiljøhagen var etablert på jordet bak Voksen kirke, fattet bydelsutvalget med Høyre i spissen et vedtak om at bydelen ikke skulle støtte Voksenenga nærmiljøhage med midler til drift i fremtiden, av frykt for at tiltaket noen gang skulle bli en belastning for bydelens økonomi. Med et slikt vedtak stående er det vanskelig for bydelsadministrasjonen å støtte foreningens arbeid. Vi ønsker sterkt at vedtaket oppheves! Signer oppropet og vis din støtte til foreningens viktige arbeid!
  533 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  10 kommentarer:

  Lisbeth Ulberg

  Mandag 04.11.2019
  Nærmiljøhagen vil ikke være et like bra tiltak uten en ansatt (daglig leder) som sørger for at aktivitetene retter seg mor barn og unge, og faktisk blir noe av! Barnefamiliene og eldre enslige som benytter hagen har alle godt av å få jord under neglene og av det sosiale fellesskapet. La nærmiljøhagen beholde en ansatt!

  Morten Lange

  Søndag 27.10.2019
  Støtte til programmene i Voksenenga nærmiljøhage er et viktig bidrag til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, både sosialt og miljømessig - ved å vise frem og praktisere lokal matproduksjon. Nylig var jeg på et møte der folk fra diverse etater og tro- og livssynssamfunn snakket om behov for tiltak for forebygging av sosial isolering og slikt. Å slutte å støtte nærmiljøhagen nå ville være et skritt i motsatt retning.

  Agnes Lyche Melvær

  Lørdag 19.10.2019
  Er det ikke grønne bærekraftige byer vi vil ha? Da trenger vi også nye grønne arbeidsplasser.

  Kristin Irja Enstad, La Voksenenga leve ! Hilsen høyblokkbeboer på Hovseter.

  Mandag 14.10.2019
  La Voksenenga leve ! Hilsen høyblokkbeboer på Hovseter.

  Marianne barstad-ølnes

  Søndag 13.10.2019
  Trist å avvikle et så viktig tiltak for integrering, samhold og møter i lokalmiljøet på tvers av alder, utdanningsnivå, etnisitet, sosial tilhørighet osv. La nærmiljøhagen leve!!:)

  Gry Hege Johansen

  Lørdag 12.10.2019
  Et godt tiltak som fremmer kontakt mellom beboere på Hovseter - et sted hor folk kan møtes og bli kjent - barn kan møte både jevnaldrende og foreldre og besteforeldregenerasjonen. Det er ikke smart på noen som helst slags måte å fjerne dette varme og gode møtestedet på Hovseter.

  Flott tiltak som jeg håper virkelig får fortsette!

  Lørdag 12.10.2019
  Flott tiltak som jeg håper virkelig får fortsette! Sunn aktivitet som gir mye glede og samhold. Inkluderende.

  Mari Lilleng

  Fredag 11.10.2019
  Voksenenga nærmiljøhage er en spire for inkludering og bærekraft i bydelen vår! Nå kreves det ikke lenger bare gode ord, men handling. La nærmiljøhagen leve!

  Katrin Schöps

  Fredag 11.10.2019
  Hope you’ll have your wished success.

  Mona Kjær Lodberg

  Torsdag 10.10.2019
  Håper på fortsatt støtte til denne gode sak!