Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ikke utsett ombygging og rehabilitering av Asker kulturskoles lokaler!

  Asker, Viken
  Ikke utsett ombygging og rehabilitering av Asker kulturskoles lokaler!
  Opprettet: 20.10.2019 av Asker kulturskoles brukerråd
  Sluttdato for signering: 20.11.2019
  Asker kulturskole har i mange år slitt med nedslitte, uhensiktsmessige og uegnede lokaler. Kulturskolen er spredt på over 20 undervisningssteder rundt i hele kommunen, men har hovedtilholdssted ved Østre Asker gård, rett ved Rådhuset i Asker sentrum. Østre Asker gård er et fantastisk sted som ligger sentralt til for svært mange av kulturskolens elever. Atmosfæren ved gården er veldig fin, men det er store mangler ved lokalenes utforming; herunder manglende universell utforming, elendig inneklima, ventilasjonsanlegg som støyer så mye at det må skrus av i perioder, problemer med akustikk og lydgjennomgang i tillegg til at lokalene er svært nedslitte. Teaterundervisningen i kulturskolen er omfattende, og teatergruppene mangler egnede lokaler for undervisning og fremføring. I tillegg er situasjonen for kulturskolens kostymelager uholdbar. Ombyggingen av låven vil bl.a. gi teateropplæringen ved kulturskolen sårt trengte undervisningslokaler. Det er gjort mange utredninger for å utvikle Østre Asker gård til beste for kulturskolens elever og ansatte, og for Askersamfunnet. Gang på gang er planene blitt utsatt. Dette skjedde også i fjor høst da rådmannen ville utsette ombyggingsplanene for låven. Men politikerne ville det annerledes og avlyste utsettelsen. Det ble vedtatt at prosjekteringen skulle gå videre og at man kunne starte opp ombygging høsten 2020. Nå foreslår dessverre rådmannen igjen å utsette ombyggingen, helt til 2024. Brukerrådet ved Asker kulturskole, som representerer kulturskolens elever og deres foresatte, finner oss ikke i å nok en gang bli nedprioritert. Vi ønsker derfor å fremme et innbyggerinitiativ som i henhold til kommuneloven pålegger kommunestyret å behandle følgende: "Brukerrådet ber om at ombygging av låven ved Østre Asker gård ikke utsettes, og at den opprinnelige vedtatte planen om å starte ombyggingen i 2020 opprettholdes." Til det trenger vi din støtte og underskrift, og vi trenger 300 underskrifter for at politikerne skal bli pålagt å behandle dette som et innbyggerinitiativ. Vi setter stor pris på din støtte og underskrift! Med vennlig hilsen Brukerrådet ved Asker kulturskole, v/leder Nils Mehus
  494 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  17 kommentarer:

  Sidsel Korsvoll

  Tirsdag 29.10.2019
  Vi i Holmen seniorteater er landets eldste kulturskole elever. Samtidig har jeg som mor vært med i forløperen til Kulturskolen, Musikkskolen i Trondheim, da rektor Opdal innførte suziki metoden, der både barn og foreldre spilte fiolin, flere av de som deltok i min gruppe er i dag profesjonelle musikere. Mange av oss andre fikk varig musikk- og livsglede. Musikk er forebyggende helsearbeid i alle aldre. Burde også være som HELSE PÅ GRØNN RESEPT.

  Sam Toming

  Søndag 27.10.2019
  Marcus elsker å spille :-)

  Camilla Meyer Sollerud

  Torsdag 24.10.2019
  Ikke flere utsettelser.

  Kristin Vik

  Onsdag 23.10.2019
  Ikke utsett denne saken!

  Linda Eiken

  Tirsdag 22.10.2019
  Kulturskolen har vært en utrolig viktig del av mine barns opplevelser og minner. For å oppheve Asker som en viktig kommune som likeverdig nabo til Bærum og Oslo, er det viktig å utvide og og forbedre perlen dom er Asker kulturskolen og gi de fantastiske lærere en verdig arbeidsplass.

  Gry Brastad

  Tirsdag 22.10.2019
  Ikke utsett denne saken

  Mahnaz svestad

  Tirsdag 22.10.2019
  Ikke flere utsettelser !

  Justin Singarajah

  Mandag 21.10.2019
  Ikke utsett.

  Siv M Lavrantsen Skorstad

  Mandag 21.10.2019
  Ikke utsett denne saken.

  Moussa Hammoud

  Mandag 21.10.2019
  Jeg er med mot utsetting .

  Elin Hogsnes

  Mandag 21.10.2019
  Vi trenger en flott kulturskole i Asker som ligger sentralt, viser fellesskap og inkludering.

  Kirsten Blix

  Mandag 21.10.2019
  Vår flotte kommune trenger en kulturskole vi kan være stolte av.

  Zinat Dehghani

  Mandag 21.10.2019
  Ikke utsett igjen!

  Berit M. Fladvad

  Mandag 21.10.2019
  Vi trenger rehab av låven nå, ikke flere utsettelser!

  Ruchi Kanungo

  Mandag 21.10.2019
  Jeg vil at 2020 bygge året må beholdes som avtalt.

  Fladvad Tore-Dag

  Mandag 21.10.2019
  Ikke utsett denne saken!

  Birgitte Schrader

  Søndag 20.10.2019
  Ikke utsett !!!

  Legg til kommentar