Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Dønna kommune sier nei til "Helfast" og setter fokus på bedre fergeforbindelse fra Bjørn til fastlandet.

  Dønna, Nordland
  Dønna kommune sier nei til "Helfast" og setter fokus på bedre fergeforbindelse fra Bjørn til fastlandet.
  Opprettet: 24.10.2019 av Kristin Sakshaug
  Sluttdato for signering: 24.11.2019
  Dønna kommune sier nei til "Helfast" og setter fokus på bedre fergeforbindelse fra Bjørn til fastlandet. Dønna kommunestyre har før vært negativ til planene om en fastlandsforbindelse via Herøy. Dette fordi en slik løsning vil gi innbyggere i Dønna en vesentlig dårligere kommunikasjonsløsning til Sandnessjøen i tid og kostnader. Foran valget i 2015 sa de politiske partiene i sine programmer at samferdsel er viktig for Dønna. I 2017 bevilget et enstemmig kommunestyre 175 000 kroner til et prosjekt for å framskynde realiseringa av fastlandsforbindelsen. Etter to år er konklusjonen fra prosjektgruppa å gå for Helfast AS. Selskapet skal jobbe fram fastlandsforbindelsen via Herøy. Vi er svært mange innbyggere som mener at en fastlandsforbindelse via Herøy vil være en meget dårlig, uholdbar og lite fremtidsrettet løsning for Dønna, i tillegg til at den framstår som lite sannsynlig. Uansett vil den komme alt for sent i forhold til behovet som foreligger nå. I paneldebatten før valget sa alle partiene at de vil sette strek over tunnelplanen og gå for et hovedfergesamband som framtidig tilknytning til fastlandet. Daværende ordfører tok forbehold om at kommunestyret først måtte fatte et vedtak om «Nei til Helfast».. Nå er muligheten der til å bruke politikk og demokrati som virkemidler til å utvikle kommunen vår framover. Så langt savnes imidlertid denne saken på sakskartet! Som innbyggere i Dønna og velgere i høstens kommunevalg ønsker vi at politikerne raskt følger opp det de har skissert og lovet. Det er viktig for at demokratiet skal fungere. Vi må ikke somle og ikke bruke tid og penger på løsninger som er ugunstig for befolkningsutvikling, pendling og næring i Dønna. Det må i stedet arbeides for å få et hovedsamband Bjørn-Sandnessjøen med hyppige, funksjonelle avganger og større åpningstid. All kraft må settes inn i dette arbeidet, som nå haster enda mer i og med varslede nedskjæringer i fergetilbud i fylket. Også sambandet Dønna – Sandnessjøen står på fylkets mulige kuttliste. Vi ber derfor om at formannskap og kommunestyre snarest tar dette opp som sak Forslag til vedtak: Dønna kommunestyre sier nei til Helfast AS og planene om en fastlandsforbindelse via Herøy. Dønna kommunestyre mener at vår framtidige forbindelse til fastlandet må være et hovedfergesamband over Bjørn, med hyppige fergeavganger og lengre åpningstid. Dønna kommune skal jobbe videre for et slikt tilbud. Vedtaket sendes regionrådet, Alstahaug, Herøy og Leirfjord kommune og fylkeskommunens samferdselsavdeling.
  106 av 27 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar