Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Behov for endring i fergeruter Bjørn- Sandnessjøen

  Dønna, Nordland
  Behov for endring i fergeruter Bjørn- Sandnessjøen
  Opprettet: 24.10.2019 av Kristin Sakshaug
  Sluttdato for signering: 24.11.2019
  Det er behov for endringer i fergeruter på sambandet Bjørn-Sandnessjøen. Fra 11. mars i år fikk Dønna nye fergeruter. Disse ivaretar ikke innbyggernes behov på beste måte, ut fra de muligheter som faktisk forelå. På tross av uakseptabelt svært kort høringsfrist, klarte Dønna kommune å levere et høringssvar som bygde på innspill fra ulike berørte parter: Arbeidspendlere, skoleelever og næringslivsrepresentanter. Forslaget tok i tillegg utgangspunkt i ruter som var innarbeidet og tilpasset over mange år. Etter det som fremstår som en skinnprosess fra Nordland fylkeskommune, ble det omforente ruteforslaget fra Dønna kommune så endret etter et hasteinnkalt formannskapsmøte, bare få dager før rutetilbudet skulle tre i kraft. Dagens rutetilbud har vesentlig forverret kommunikasjonen mellom Dønna og fastlandet, og vi kan nå ikke vente på at nye ruter settes i produksjon i 2022. Dønna kommune må derfor arbeide aktivt for endringer i rutene. Forslag til vedtak: Dønna kommune skal snarest kontakte fylkeskommunen om behovet for endringer i fergerutene i sambandet Bjørn-Sandnessjøen. Dønna kommune krever at fergeruter etter vedtak i formannskapet 26.02.2019 bearbeides og innføres fra 01.01.2020, med samme forutsetninger som beskrevet i det aktuelle vedtaket. Disse rutene må gjelde midlertidig inntil hovedfergesambandet mellom Dønna og Sandnessjøen realiseres fra 2022.
  17 av 27 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar