Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Sem jernbanestasjon - rehabilitering og miljøpark

  Tønsberg, Vestfold og Telemark
  Sem jernbanestasjon - rehabilitering og miljøpark
  Opprettet: 27.10.2019 av Hans Däubert
  Sluttdato for signering: 27.02.2020
  «Sem stasjon ble innviet i 1881 da Vestfoldbanen (Grevskapsbanen) sto ferdig. Stasjonen og gamle E-18 (Sørlandske hovedvei) dannet grunnlag for all utvikling på Sem. Sommeren 2013 brandt stasjonsbygningen på Sem. Siden dengang har bygningen fremstått  som et særdeles negativt ikon for Sem i særdeleshet, for Tønsberg som by, og for BaneNor som eier av bygget. Det fremstår som noe merkelig for reisene på tog til og fra Tønsberg, at bygningen fremdeles ikke er restaurert. Bystyret i Tønsberg kommune vedtok planprogram Sem 06.02.19 (BY -010/19) og veiledende plan for det offentlige rom (VPOR Sem) 24.04.19 (BY-031/19).  Planene skal i henhold til bystyrevedtak følges opp med • Gjennomføringsplan for tiltak i VPOR Sem • Enkelte gatenavn endres for å gjøre gatenettet mer lesbart. Det fremmes egen sak til Veinavnkomiteen i Tønsberg kommune. I veiledende plan framgår at «stasjonen har en sentral plass i Sems historie og bør settes i stand og aktiviseres». Planprogrammet anbefaler at det «i tilknytning til stasjonsbygningen etableres en nærmiljøpark hvor stasjonsbygningen gis en sentral funksjon». I veiledende plan framgår at stasjonsparken etableres som en «liten grønn prydpark» inspirert av gamle stasjonshager som gir rom for å sette seg ned og ta en hvil i blå-grønne omgivelser. For oss som signerer dette innbyggerinitiativet, setter pris på nevnte vedtak i bystyret.  Vi er enig i at bygget har en betydelig historisk verdi. Byggets arkitektur og årelange nytte for reisende med jernbanen, spesielt i etterkrigsårene, har ført til at denne er en identitetsbærende 'institusjon'. Det er vårt ønske at bygget restaureres og gjenoppstår i opprinnelig stand. Vi mener at dette kan bli et godt bidrag til Sem som et kulturelt samfunn. Stedet vil kunne bli et godt møtested for både nåværende innbyggere og andre som føler tilhørighet til Sem.  Et restaurert bygg vil kunne inneholde utstillingings- og produksjons lokaler for lokal kunst. Og også være et møtested for presentasjon av historisk materiale fra Sem.  Vi mener at restaureringsarbeidet bør skje i et samarbeid med BaneNor og eksempelvis Vestfoldmuseene IKS. Vi ber om at arbeidet med «gjennomføringsplan for tiltak i VPOR Sem» starter opp i løpet av 1. Halvår 2020, og at vedtak imøtekommer vårt ønske om førsteprioritet av tiltak for restaurering av stasjonsbygningen på Sem, samt etablering av en nærmiljøpark hvor stasjonsbygningen gis en sentral funksjon.  I tillegg vil vi påpeke nødvendigheten av at frivillige organisasjoner og foreninger på Sem blir invitert til innspill for å utvikle bruksplan for bygningen/nærmiljøparken.»
  93 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar