Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ iht. kommunelovens § 39a konsesjon Andmyran Vind AS

  Andøy, Nordland
  Innbyggerinitiativ iht. kommunelovens § 39a konsesjon Andmyran Vind AS
  Opprettet: 04.11.2019 av Monica Amsen
  Sluttdato for signering: 01.05.2020
  Undertegnede stemmeberettiget innbyggere i Andøy kommune, krever at Andøy kommunestyre på ny tar opp saken om vindkraftanlegget der Andmyran Vind AS har fått konsesjon. Saken har ikke vært behandlet i inneværende valgperiode, og vi er i henhold til kommunelovens bestemmelser, derfor berettiget på ny å få saken opp på kommunestyrets dagsorden. Det må på grunnlag av endringen i de opprinnelige planer og forutsetninger, ny kunnskap og erkjennelse om konsekvenser av inngrep i myr og vindturbinenes påvirkning av natur og miljø, foretas ny og faktabasert gjennomgang av om etablering av anlegget er forsvarlig naturforvaltning og i samsvar med innbyggernes krav til et forsvarlig bo- og arbeidsmiljø.
  248 av 100 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  10 kommentarer:

  Line Skår

  Mandag 02.12.2019
  Å bygge Vindkraftindustri på Andmyran vil være et store brudd på Naturmangfoldloven. Stopp denne galskapen som vindkraftutbygging er. Det er rasering av natur vi aldri får tilbake, dette er overtramp på: natur, fugleliv, dyreliv, myr områder som er en viktig del av faunaen og økosystemer, arter som er rødlistet, arter som bare lever i myrområder, hekkeplasser, nærområder, trekkruter, menneskehelse. Det er også nedbygging av Distrikts Norge.

  Bjørn Inge Lånan Nicolaisen

  Mandag 11.11.2019
  Disse planene er et overtramp for både fugler og mennesker, vi vet veldig mye om konsekvensene i dag. Jeg vil be kommunens ansatte, de folkevalgte om å vurdere saken skikkelig, da utfallet av en utbygging er ytterligere fraflytting! Hva er viktigst, pengene eller menneskene og dyrelivet?

  Christina Fjeldavli

  Lørdag 09.11.2019
  Å bygge vindindustri på Andmyran vil medføre grove brudd på Naturmangfoldsloven. Å drenere myrer er ikke klimavennlig. Stans raseringen av naturen.

  Guri Anita Bendiksen

  Fredag 08.11.2019
  Til noen finner en annen måte å gi oss energi på får vi lære oss å spare på bruken av energi som strøm. Ingeniører...Utvikle noe med sjøen som gir energi. Vindmøller så tett på hus og hjem vil vi ikke ha.

  Eivind Mauland

  Torsdag 07.11.2019
  Viktig med grundig juridisk gjennomgang av hele sakskomplekset. Det må være i kommunens interesse å sikre at alle innbyggere er ivaretatt slik loven forutsetter og at irreversible inngrep ikke iverksettes i strid med de rammer som gjelder. Sett utenifra fremstår denne tillatelsen både som lovstridig og totalt meningsløs. Kommunens innbyggere må kunne stole på kommunen er mer enn en salderingspost basert på politiske holdninger og ønsker. Kommunen har et faglig ansvar å ivareta som lokalt myndighetsorgan. Hvordan er det i det hele tatt mulig å overse de forringelser av bo- og livskvalitet som berørte innbyggere påføres?

  Kåre Olsen (Sortland?)

  Torsdag 07.11.2019
  Nei til vindmøller. Ren galskap dette her. Ødelegger Andøya natur og Andøys fugleliv. #Neitilvindmøller

  Bjørn Are

  Torsdag 07.11.2019
  Ja, til grønn energi. Ja til Norske vindmøller. Men ta hensyn med plassering i forhold til miljø og påvirkning av flytrafikken.

  Laila Nilssen

  Onsdag 06.11.2019
  Vi kan ikke la Andøya bli et industeiområde.

  Erling Solvang

  Onsdag 06.11.2019
  Viktig å kreve supplerende konsekvensutredning som fanger opp ny kunnskap om konsekvensene for vindkraftindustri i Andmyran før fristforlengelsen behandles.

  Wenche Lund

  Tirsdag 05.11.2019
  Galskap å få vindmøller her!!!!

  Legg til kommentar