Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye folkepark

  Oslo
  Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye folkepark
  Opprettet: 05.11.2019 av Per Øyvind Hansen
  Sluttdato for signering: 05.02.2020
  Dette er fortsettelsen av underskriftskampanjen som hadde sluttdato 1.11 og endte opp med 905 medlemmer. Samme sak, samme innhold, men ny sluttdato. Byrådet vil fylle ut Bestumkilen og bygge høyhus på området sør for E-18. Det ønsker ikke Bydel Ullern eller Skøyen Miljøforum. Vi mener det er et langt bedre alternativ å benytte området til en Folkepark for hele Oslo. Med 3-4 minutters gange fra kollektivknutepunktet Skøyen, kan Folkeparken bli et sårt tiltrengt bade- og rekreasjonsområde for hele Oslo, med lekearealer, sjøbad, innendørs svømmeanlegg, og sårt tiltrengte idrettsflater. Parken vil være et vesentlig tilskudd av bynær idrett og rekreasjon - et område også for kunst, musikk og kultur. Konseptet er forankret i Bydel Ullern, Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering, Beboeraksjon Oslo og de vel 30 organisasjonene i miljøforumet - lokale vel, båtforeninger, elevgrupper og borettslag. Skøyen Miljøforums presentasjoner er laget av arkitektstudent Ørjan Aasegg Johannesen. Se viktige lenker: https://www.facebook.com/SkoyenMiljoforum https://www.facebook.com/groups/skoyen/ https://www.facebook.com/kafedialogskoyen/ https://akersposten.no
  95 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Inger-Margrethe LUnde

  Fredag 20.12.2019
  Det er nå eller aldri, det er veldig viktig at vi får grønne lunger, syn over Bestumkilen, tilgjengelighet for alle. Luften til å puste, og grønne plasser å bevege oss på. Raseringen er vandalisme. Det nytter som regel å protestere, særlig før det er for sent.

  Gry Martinsen

  Mandag 09.12.2019
  Det blir stadig flere innbyggere i byen. Det ønsker de fleste av våre folkevalgte. Det fortettes og bygges over alt i byen vår. . Grøntområder blir færre og færre og husene høyere og høyere. Vi som bor her er helt avhengig av grønne lunger , sjø og skog hvor vi treffes , passerer hverandre, slår av og til av en prat uavhengig om vi er hundeeier eller ikke. Denne sosiale kontakter er vi avhengig av for å trives og bry oss om hverandre. Det blir kanskje noen lavere inntekter for kommune, stat og utbyggere, men et godt miljø er avhengig av mye mere enn penger. Tenk nytt, tenk miljøvern på flere måter!

  Knut Andersen Messepromenaden

  Torsdag 05.12.2019
  Stopp raseringen av Båthavnen på Sjølyst/Skøyen. Jeg oppfordrer alle styreledere i FORENINGER og Sameier/Borettslag til å få sine medlemmer og deres venner til å delta i underskriftskampajen for en mer PUBLIKUMSVENNLIG Skøyen Folkepark og ikke en bebyggelse som ligner på Pentagon og et fengsel på 30 meter. Gå inn på: https://minsak.no/sak/2022?msg=sign og delta. Spre dette budskapet hvis du ønsker noe annet enn den foreslåtte nedbygging av båthavnen

  Per Øyvind Hansen

  Tirsdag 05.11.2019
  Dette er fortsettelsen av underskriftskampanjen som hadde sluttdato 1.11.2019 (vi satt kampanjeperioden litt for kort). Samme sak, samme innhold.

  Legg til kommentar