Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye folkepark

  Oslo
  Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye folkepark
  Opprettet: 05.11.2019 av Per Øyvind Hansen
  Sluttdato for signering: 05.02.2020
  Dette er fortsettelsen av underskriftskampanjen som hadde sluttdato 1.11 og endte opp med 905 medlemmer. Samme sak, samme innhold, men ny sluttdato. Byrådet vil fylle ut Bestumkilen og bygge høyhus på området sør for E-18. Det ønsker ikke Bydel Ullern eller Skøyen Miljøforum. Vi mener det er et langt bedre alternativ å benytte området til en Folkepark for hele Oslo. Med 3-4 minutters gange fra kollektivknutepunktet Skøyen, kan Folkeparken bli et sårt tiltrengt bade- og rekreasjonsområde for hele Oslo, med lekearealer, sjøbad, innendørs svømmeanlegg, og sårt tiltrengte idrettsflater. Parken vil være et vesentlig tilskudd av bynær idrett og rekreasjon - et område også for kunst, musikk og kultur. Konseptet er forankret i Bydel Ullern, Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering, Beboeraksjon Oslo og de vel 30 organisasjonene i miljøforumet - lokale vel, båtforeninger, elevgrupper og borettslag. Skøyen Miljøforums presentasjoner er laget av arkitektstudent Ørjan Aasegg Johannesen. Se viktige lenker: https://www.facebook.com/SkoyenMiljoforum https://www.facebook.com/groups/skoyen/ https://www.facebook.com/kafedialogskoyen/ https://akersposten.no

  Én kommentar:

  Per Øyvind Hansen

  Tirsdag 05.11.2019
  Dette er fortsettelsen av underskriftskampanjen som hadde sluttdato 1.11.2019 (vi satt kampanjeperioden litt for kort). Samme sak, samme innhold.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.