Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

  Sør-Varanger, Troms og Finnmark
  Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
  Opprettet: 07.11.2019 av Kirsten Greiner Ovesen
  Sluttdato for signering: 07.12.2019
  I 7 år har hjemmeboende demenssyke som er i en tidlig fase av sykdommen fått tilbud om tilrettelagte aktiviteter på Inn på tunet-gården Nordmo gård ved Holmfoss. Tilbudet er for 4 personer 3 dager i uka. Det faglige ansvaret har kommunen hatt ved leder Lill-Marit Johansen Utsikten dagsenter. På Nordmo gård blir alle aktiviteter tilrettelagt for hver enkelt alt etter behov og forutsetninger. Her blir det lagt vekt på at man skal ha gode opplevelser og at man skal mestre oppgavene. Her får de gjøre ting som er naturlig på en gård, som f.eks tilvirking av fyringsved og vedlikehold av redskaper. I tillegg til arbeid legges det opp til gode opplevelser, sik som fisketurer, sledeturer og sparketurer. Nordmo gård ligger ved Pasvikelva og bare det å få være ute med en slik natur rundt seg er bra for helsa. Personer med demens er avhengig av trygge rammer, faste rutiner og stor grad av forutsigbarhet. På Nordmo gård blir alt dette oppfylt. De møter de samme folkene hver dag, de har faste fellesmåltider og de kommer til et kjent sted hver gang. Sør-Varanger demensforening ber om at Sør-Varanger kommune forlenger kontrakten med Nordmo gård fra 1.1.2020 .
  705 av 203 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  42 kommentarer:

  Bjørgulf Mortensen

  Tirsdag 03.12.2019
  Må si som ei dame i fra Javle sa på FB, når de skulle fjerne sykehus og forlossningsavdelinger og kjerringer skulle henge i trær for å føde- og i taxi eller lastebil- hon sa at nå var inte pensjoær enn, men hon visst fast inte om hun orkade å bli det- under et slikt regime som nu raser i hemlandet- er det Sverige det, frågar hon, ja Selma! Stå på alle GODE NORDMENN! For dem er det saktens ikke mange av!!!

  Dette tilbudet må fortserre.

  Søndag 01.12.2019
  Flott tilbud. Må få finansiering til å fortsette.

  Betty Savio

  Fredag 15.11.2019
  Brukerne er kjempefornøyd!!!

  Agnar Jensen-Båtsfjording

  Fredag 15.11.2019
  Får nesten løst tel å ønske hele AP`ligaen og dem som vil legge ned dette tilbudet, rammet av?????

  Marion Wendt

  Torsdag 14.11.2019
  I dag leser jeg i Sør-Varanger Avis fra tirsdag 12.11.2019 om denne underskriftsaksjon på "Minsak.no". Jeg går inn her og ønsker å undertegne. Tiltross for at det står "Sluttdato for signering: 07.12.2019" får jeg ikke mulighet til å signere. Der står det: " Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på mer". Hvorfor det? Er de/rådmannen og ledergruppen rett for at det blir all for stor oppslutning for denne saken?

  Arna Næss

  Mandag 11.11.2019
  Dette tilbudet må få en fast plass i alle fremtidige budsjett

  Olga Samuelsen

  Mandag 11.11.2019
  La dette tilbudet bestå!

  Olga Samuelsen

  Mandag 11.11.2019
  Stå på!

  Rita Dolonen

  Mandag 11.11.2019
  La dette tilbudet bestå!

  Wenche Alise Larsen

  Søndag 10.11.2019
  Viktig tilbud til de demente.

  Gunn Blix Trøite

  Søndag 10.11.2019
  Tilbudet må bestå

  Inger Lise Knudsen

  Søndag 10.11.2019
  La tilbudet bestå.

  Dag Norum

  Søndag 10.11.2019
  Jeg støtter !

  Evelina Yankova

  Søndag 10.11.2019
  La tilbudet bestå!

  Hans Hein

  Søndag 10.11.2019
  Dette er ett tilbud som må bestå. Takk til dere alle som involvere seg.

  Hans Hatle

  Søndag 10.11.2019
  Støtt dette opprop!

  Sissel jerijärvi

  Lørdag 09.11.2019
  Godt tilbud for brukere, og deres pårørende. La det bestå

  Sissel Eva Bakken Fredriksen

  Lørdag 09.11.2019
  Dette tilbudet må bestå, viktig for de som trenger dem.

  Ulla Harbak

  Fredag 08.11.2019
  Flott tilbud, men ikke bare for den som er dement. Pårørende trenger også en «pust i bakken»

  Hege A Meyer

  Fredag 08.11.2019
  Det her tilbudet må få fortsette!

  Svein Erik Jacobsen

  Fredag 08.11.2019
  Flott tiltak og aktivitetstilbud som er samfunnsøkonomisk

  Trygg Arne Larsen

  Fredag 08.11.2019
  Supert tilbud!

  vilgunn lund

  Fredag 08.11.2019
  Et viktig tilbud på Nordmo Gård

  Nina A wikan

  Fredag 08.11.2019
  La tilbudet bestå! Demente trenger også LIVKVALITET og deres pårørende trenger også omsorg, støtte og avlastning, av kvalitet!

  Ole K Josefsen

  Fredag 08.11.2019
  Et fantastisk tilbud som er viktig for brukerne. Dette må bestå.

  Lars Randal

  Fredag 08.11.2019
  La virkelig dette tilbudet bestå. Vi bør virkelig ta oss råd til dette.

  Marta Simonsen

  Torsdag 07.11.2019
  La tilbudet bestå! Så viktig for velvære, mestring og livskvalitet

  Nin@ Danielsen

  Torsdag 07.11.2019
  Meget godt tilbud som brukerne elsker. Dette har ikke bare en økonomisk verdi, men også et godt tilbud til de som er så heldige å få delta. Her får de brukt kroppen, sin kunnskap, gjøre noe nyttig, være ute i frisk luft - bare VINN VINN. Hygge med å være sammen med andre i stedet for å sitte å se tv, som den ene brukeren sa! I dag er det 4 plasser - la oss øke det til 6 :)

  Monica Wahlberg

  Torsdag 07.11.2019
  Dette tilbudet koster mindre enn sykehjems/eldrehjemsplass

  Gunn Sundquist

  Torsdag 07.11.2019
  La dette tilbudet bestå.!!

  Lillian Dahlseng

  Torsdag 07.11.2019
  Behold et godt fungerende tilbud. Et tilbud mange kunne ha glede av.

  Lillian Dahlseng

  Torsdag 07.11.2019
  Behold et godt fungerende tilbud. Et tilbud mange kunne ha glede av.

  Stig Roy Olsen

  Torsdag 07.11.2019
  Tilbudet må stå.

  Jan Arne Jerijærvi

  Torsdag 07.11.2019
  Min far var heldig og fikk et par år med Tormod og de andre på Nordmo gård. Dagene der gjorde han og de andre godt. Og føle at en blir verdsatt og får lov til å utføre hverdagslige arbeidsoppgaver og være sosial sammen med andre betyr utrolig mye. Og det syntes på han og de andre heldige som fikk ta del i tilbudet. Dette tilbudet bør absolutt videreføres!

  Kent-Sture Flomdal

  Torsdag 07.11.2019
  Bra tilbud, ikke legg det bort.

  Knut Mortensen

  Torsdag 07.11.2019
  Lytt til fagfolkene. La tilbudet bestå, ikke ta fra folk et godt tilbud.

  Hallgeir Seljemo.

  Torsdag 07.11.2019
  La dette tilbudet bestå.

  Thorbjørn østlund

  Torsdag 07.11.2019
  Fantastisk tilrettelagt, la tilbudet bestå!

  Inger Bednarczyk

  Torsdag 07.11.2019
  La tilbudet bestå!!!

  Ann-Sølvi Gakko

  Torsdag 07.11.2019
  M

  Kjell Kristiansen

  Torsdag 07.11.2019
  La dette tilbudet bestå.!!

  Nann-Helen H. Varsi

  Torsdag 07.11.2019
  Stå på!

  Legg til kommentar