Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vern om båtlivet i Oslo

  Oslo
  Vern om båtlivet i Oslo
  Opprettet: 03.12.2019 av Trond Ramstad
  Sluttdato for signering: 30.11.2020
  Båtlivet i Oslo er under press. Oslo er og blir en kystby. Som andre kystbyer er tilgangen til sjøen en allemannsrett. Området på Sjølyst benyttes i dag av bo-biler, seilbåter, motorbåter, kajakker, SUP's og padlere. For båtfolket i Oslo er tilgang til området synonymt med muligheten for å ha båtplass og drive vedlikehold i nærområdet. Sjøyst marina er nå planlagt regulert til boliger og kontorbygg, samtidig arbeider Skøyen Miljøfourm for å få området regulert til park hvor overnevnte ikke er en del av bilde. Vi ber om din støtte for opprettholdelse av Sjølyst Marina i Bestumkilen og at området ikke reguleres/endres til andre formål. Se småbåtutvalgets mulighetsstudie http://www.gullikgulliksen.no/project/karenslyst-batopplag-og-bestumkilen/ Vi som har båt i Oslo mener det er en forutsetning at vi kan få båten på land sommer som vinter. Samtidig som allemannsretten er ivaretatt. Vi mener området bør kunne brukes til rekreasjon for flere som ønsker tilgang til vannspeilet uten at det bør gå på bekostning av opplag for fritidsbåter.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.