1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vern om båtlivet i Oslo

  Oslo
  Vern om båtlivet i Oslo
  Opprettet: 03.12.2019 av Trond Ramstad
  Sluttdato for signering: 30.11.2020
  Båtlivet i Oslo er under press. Oslo er og blir en kystby. Som andre kystbyer er tilgangen til sjøen en allemannsrett. Området på Sjølyst benyttes i dag av bo-biler, seilbåter, motorbåter, kajakker, SUP's og padlere. For båtfolket i Oslo er tilgang til området synonymt med muligheten for å ha båtplass og drive vedlikehold i nærområdet. Sjøyst marina er nå planlagt regulert til boliger og kontorbygg, samtidig arbeider Skøyen Miljøfourm for å få området regulert til park hvor overnevnte ikke er en del av bilde. Vi ber om din støtte for opprettholdelse av Sjølyst Marina i Bestumkilen og at området ikke reguleres/endres til andre formål. Se småbåtutvalgets mulighetsstudie http://www.gullikgulliksen.no/project/karenslyst-batopplag-og-bestumkilen/ Vi som har båt i Oslo mener det er en forutsetning at vi kan få båten på land sommer som vinter. Samtidig som allemannsretten er ivaretatt. Vi mener området bør kunne brukes til rekreasjon for flere som ønsker tilgang til vannspeilet uten at det bør gå på bekostning av opplag for fritidsbåter.
  6241 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  147 kommentarer:

  Mathias Hofgaard Bjørgung

  Tirsdag 09.06.2020
  Viktig sak! Vi trenger tilgang til havet!

  Marcus Ajnemark

  Søndag 31.05.2020
  Stå på "!

  Ådne Jareld

  Fredag 01.05.2020
  Tilgang til et luftehull midt i byen er unikt. Se bare på Stockholm hvor høyt i kurs tilgangen til småbåter står der. I Stockholm tilrettelegges det for denne unike fritidsaktiviteten. Behovet og tilgangen er økende i Oslo. Prisene på båtplasser viser det med all tydelighet. Det er verken i interessen til beboerne, næringslivet eller kommunen at båteiere presses ut av Oslo og til andre kommuner med strandlinje langs Oslofjorden. Det medfører utflagging av arbeidsplasser, mer og lengre transport, unødvendig ressursbruk og forurensning. Og Oslo får en "hardere" fasade mot sjøen. Bygg Oslo opp, ikke ned!

  Ole bråthen

  Onsdag 29.04.2020
  Viktig sak,her må vi mobilisere

  Peter Styren

  Onsdag 29.04.2020
  God sak. Ikke ta livet av båtgleden

  Eivind Skjelvik

  Tirsdag 07.04.2020
  Jeg har hatt båt i Oslo i 18 år, og har satt utrolig stor pris på å kunne dyrke livet på sjøen, og å oppleve mangfoldet i Oslos båtliv. Selv på Aker Brygge, er alle sosiale klasser representert, selv om dette vel er et av de få steder i Norge hvor en 50 fots Princess oppleves som en liten båt. Og tross alt, Aker Brygge tar i mot alle som vil oppføre seg som gjestehavn, snekke ved siden av yacht, slik norsk båtliv er. I båtforeningene, som i Frognerkilen og andre steder på begge sider av fjorden, er båtlivet preget av at eierne har en variert økonomi, som i resten av samfunnet. Båtliv er ikke bare for rikinger. Påstand: En gjennomsnittlig båt i havnene til båtforeningene i Oslo, har alle som er i arbeid og ønsker å prioritere å komme seg på sjøen råd til. Båtforeningene har svært nøkterne budsjetter, hvor dugnadsarbeid er nødvendig for å klare utgiftene. Altså ingen råflott prioritering av overklassen, men en tilrettelegging av at vanlige folk kan komme seg på sjøen, og at man må samarbeide for å få dette til. En klok satsing fra kommunens side historisk sett, under varierende politiske regimer over svært lang tid. Det er derfor svært trist at dette nå politiseres under dagens byråd, og at det etablerte båtlivet i Oslo synes truet. Dette får konsekvenser for mange, og de som har dårligst råd rammes som vanlig hardest. Det er derfor viktig at folk merker seg dette, og tar konsekvensen av slik politikk ved valg.

  Odd Hoff-Petersen

  Mandag 30.03.2020
  Ad båtplasser og båthåndtering i Oslo. Det virker som kommune og planleggere helt glemmer at Oslo skal ha et aktivt og tilgjengelig maritimt miljø. Båtlivet og fjordbruken er en viktig del av Oslo og byens historie. Båtlivet er ikke bare lekre båter som ligger foran Aker brygge og the Thief. Det er også en mengde småbåter som betyr glede, kunnskap og rekreasjon for store og små og unge og gamle. Nye eller gamle, store og små båter har behov for tilgjengelighet og ettersyn, vedlikehold, reparasjoner og annen praktisk håndtering. Her er mye kunnskap som kan og bør formidles til kommende generasjoner. Karenslyst er det eneste stedet i Oslo hvor den type aktiviteter foregår. Dette miljøet bør foredles i stedet for å fjernes. Svømmehaller kan bygges hvor som helst og det er nok av muligheter for å utvikle flotte sjøbad i Oslo fra Ingjerstrand til Bygdøy. Disse bør legges til steder hvor naturlig vannsirkulasjon er bedre enn innerst i Frogner- og Bestumkilen. Småbåthavnene i Oslo har utviklet seg over tid og er plassert på gunstige og beskyttede steder i forhold til vær og vind, de er miljøskapende for byen, og forflytning av disse vil gjøre båtliv enda mer utilgjengelig og dyrere for mange, øke eksklusiviteten og mer utsatte plasseringer øker risikoen for skader og ødeleggelser ved framtidig vær-og klimautvikling. Oslos båtliv skal og må ha plass og få politisk prioritet for framtiden til å være et levende båtliv med alt det innebærer.

  Inger-Marie Starholm

  Fredag 27.03.2020
  Stå på! Tilgang til sjøen for de som er glad i båtliv har vært en tradisjon for Oslo sine innbyggere og bør få bestå

  Jan krogh

  Onsdag 25.03.2020
  Lukter korrupsjon, kom ikke å fortell at vi ikke har det her i landet.

  Siri Røsberg

  Onsdag 18.03.2020
  God sak, stå på!

  Oddmund Schei Daniel Barthsv. 11 3612 Kongsberg

  Onsdag 18.03.2020
  Når jeg skrivver inn for bekrefte min støtte får jeg denne beskjed " Fullt navn er påkrevet " Jeg har skrevet inn mitt helt korrekt . Hva nå ?

  Arne W. Aabye

  Onsdag 18.03.2020
  God sak

  Harald Løvvik

  Onsdag 18.03.2020
  Ufattelig at Oslo Kommune lar seg presse av utbyggere på denne måten. Kjenner den som har ansvaret fra kommunens side i Stockholm, som svært mange båtplasser. De bestreber seg ikke på å fjerne men å gjøre båtplasser til en naturlig del av bybildet.

  Cathrine Juell

  Onsdag 18.03.2020
  Dette er viktig, vi støtter saken!

  Stig Hvide Smith

  Tirsdag 17.03.2020
  Denne kampen skal vinnes!

  Brit Sauar

  Tirsdag 17.03.2020
  Det er en skandale at de bygger ut hele strandkanten i indre Oslo med store boligprosjekter som ser ut som bomaskiner fra Kina der man stapper altfor mange inn og raserer gammel lavmælt idyll. Jeg støtter båtforeningens kamp for å beholde båtplassene og bevare en herlig tilgang til sjøen.

  Erik Ingeberg

  Tirsdag 17.03.2020
  La havnen være til rekreasjon, politikere, snu dere imot skogen. Strandsone 100m grense er umulig for private å utvikle!!

  Håvard Lønnestad

  Tirsdag 17.03.2020
  La havna leve. Det motsatte er en bedrøvelse av livskvalitet og miljø.

  Ove Wikstrøm

  Tirsdag 17.03.2020
  @Arne Hennum Det er lite du får gjort med båten på vannet. Det er nok plass i Oslo til alle så dette støtter jeg. Vi trenger dette tilbudet

  Ola Mæhlum

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg ønsker alle båtfolkets dyktige og topptrente frontsoldater all respekt, lykke og stamina videre i denne helt nødvendige 'hellige krig' mot Oslo-regjeringen kunnskapsløse og kanskje dertil ego-masserende forsøk på å rasere Bestumkilens fritidsbåt-Mekka. Som økonom (og båteier i flere ti-år) følger jeg også med på Transparency International-index, der Norge faller begredelig. Bedre blir det nok ikke når NAV-saken, barne-saker og bank-saker kommer inn i denne internasjonale 'redelighets-statistikken'. Kanskje blir den endelige avgjørelsen først tatt i rettsystemet, nasjonalt eller internasjonalt. De pådrivende, folkevalgte maktglade bør huske at de er valgt for tidsbegrensede perioder, mens båtfolket har valgt sin fritidslivsstil for livet. En bra stor porsjon av de folkevalgte involverte i denne sak ville kanskje ikke blitt valgt hvis velgerne hadde visst hva deres stemmegivning kunne medføre. Som slutt-apropos: Det var Madame Pompidour som har blitt tillagt uttrykket 'Etter oss kommer syndefloden'. En rasering vil/kan være irreversibel. Husk også det.

  Trond H Nørholmen

  Tirsdag 10.03.2020
  Jeg føler ingen skam ved å kjøre bil i Oslo og slettes ikke når jeg hygger meg i båten på fjorden slik flertallet i Bystyret her synes å legge opp til.

  Hildegunn Hodne Ulltveit-Moe

  Mandag 09.03.2020
  Båtlivet nært tilgjengelig er en stor helsegevinst samt øker det sosiale liv.Det fører generasjonene sammen. Det er en lunge som får oss til å puste lettere og glede oss over livet, stresse ned. Derfor må vi kjempe for denne gode saken

  Stig Ulfsby

  Søndag 08.03.2020
  For å bevare båtlivet må vi ha både brygger og opplagsmuligheter.

  Liv Eltvik

  Lørdag 07.03.2020
  To av Oslos viktigste kvaliteter er tilgangen til fjorden og til marka. Båtforeningene som leier kommunal grunn og som er basert på medlemskap og dugnadsinnsats gjør det overkommelig for mange av Oslos innbyggere å ha båt. Det er viktig å bevare det som er av båtplasser, og gjerne bygge ut flere ikke-komersielle båtplasser. Bestumkilen er spesielt godt egnet for båtplasser da den ligger skjernet for de fleste vindretninger. Dersom man ønsker å redusere arealet for opplagsplasser på Skøyen, må det tilrettelegges for flere boblehavnplasser for vinterbruk. Disse må ligge skjermet. De planlagte båtplassene på Sollerud vil være svært værutsatt, spesielt for seilbåter med stort vindfang. Selv med en molo vil disse plassene ikke være egnet for vinterbruk. Videre vil de planlagte opplagsplasser (?) på en ny kunstig øy også være svært værutsatt og ikke være egnet for vinterlagring for mye av båtparken. Så for det første må båtplassene i Bestumkilen opprettholdes. Disse kan da utvides med bobleanlegg for å redusere behovet for opplagring på land om vinteren. Men det må likevel fortsatt være muligheter for opptrekk av båter for den årlige båtpussen. Seilbåter må da kunne tas opp med riggen oppe, noe som krever skjermete forhold. Så et større område av Sjølyst Marina må derfor fortsatt benyttes til båtopplag og båtpuss. Den nye kunstige øyen vil ikke kunne dekke behovet.

  Synnøve Dystland

  Fredag 06.03.2020
  Vi er ganske mange båtboere i Oslo som blir berørt, da handler det ikke bare om fritid og rekrasjon. Oslo har faktisk ganske høy andel båtboere, men denne gruppen glemmes ofte. Agumentet om fler boliger faller da egentlig bort.

  Pia Petterson Stubbs

  Onsdag 04.03.2020
  Viktig sak! Støtter dette. Stå på!

  Bjørn Riiser

  Onsdag 04.03.2020
  Kanskje alle båtforeningene som berøres av planene om å rasere Sjølystområdet skulle kartlegge hva de ulike partigruppene i Oslo bystyre mener om denne saken? Hva sier Byplankontoret? Har de noe alternativ å tilby? Viktig sak. Stå på !!

  Paul Milner

  Tirsdag 03.03.2020
  Det er viktig at Oslos befolkning har tilgang til kyslinjen vår. Båtlivet en del av dette, båter må opp i allefall i gang i året. Båter er også i stor grad idrett, alt fra de minste kajakker til de størte regattamaskiner. Prøv å rive Holmenkollen for at folk skal gå i marka eller for å bygge foretningsbygg. Lå oss få beholde et aktivt båtliv noe som kommer mange flere til gode enn bare de som eier båtene.

  Gard Øyen

  Tirsdag 03.03.2020
  Ja til fortsatt båtliv i Oslo ! Bevar strandsone med opplagsplass !

  Relsen Larsen

  Mandag 02.03.2020
  God sak!

  Mehmet Taylan

  Mandag 02.03.2020
  Vi må fortsette gi unge generasjon mulighet for utvikle seilsporten. Det er også mange bedrifter jobber og utvikler fag innen båtliv. det er viktig at vi har båt aktiviteten i byen.

  Geir-Børre Martinsen

  Mandag 02.03.2020
  Viktig, stå på!!!

  Harald Hansen

  Søndag 01.03.2020
  Viktig sak. Stå på!

  Lars Näppä

  Søndag 01.03.2020
  Tilgangen til sjøen er en unik tilgang Oslo har med en verdi som ikke kan undervurderes. Arealene som her diskuteres gjør det mulig for vanlige mennesker å ha båt. Fjernes arealene, er det fare for at båthold reduseres til en aktivitet for kun velholdte siden alternative sentralt beliggende arealer ikke finnes. Det burde være en selvfølge at våre politikere og makthavere prioriterer hvermansen i Oslo-området sine muligheter til å bruke og nyte den unike tilgangen Oslofjorden er. Boliger og kontorer må ikke ligge i strandlinjen.

  Jürg Frei

  Søndag 01.03.2020
  Vi har nok av mer eller mindre vellykkede boliger og kontorbygg langs sjøkanten. La båtfolket få sin rettmessige adgang til sjøen uten å må kjøre flere mil til båtplassene sine.

  Ole Mjelva

  Søndag 01.03.2020
  Jeg har vondt for å tro at byens myndigheter faktisk vil nedlegge båtopplagsplassene uten å presentere noe alternativ. Hva er det egentlig de foreslår? De rette byrådene bør tas med på en havnesightseeing, slik at de kan få se hvordan byens ansikt mot sjøen nå er blitt mer og mer gjenbygget av prangende boliger som ikke er til glede for andre enn dem som bor der. En fjordby trenger fjordaktiviteter, herunder også et båtliv. Den trenger ikke enda flere boliger langs strandlinjen. Jeg tilhører en liten gruppe båteiere som har trebåt. Vi er avhengige av å ha båten på land om vinteren og våren.

  Diego Garcia Quiroga

  Søndag 01.03.2020
  Stå på. Båter på havna betyr Oslo for mange!

  Jarle Søtorp

  Søndag 01.03.2020
  Ja til båtlivet!!

  Fredrik Unnar Aarsæther

  Søndag 01.03.2020
  Viktig å ta vare på de få lungene ved sjøen som er igjen. Lenge leve grådigheten.

  Lasse Mathisen

  Søndag 01.03.2020
  Er det noen som tør innrømme at de har stemt på denne gjengen?

  John Lund Evensen

  Søndag 01.03.2020
  Stå på

  Tor Graver

  Søndag 01.03.2020
  Jeg synes det er underlig at et rødgrønt byråd vil stå bak en beslutning som kan gjøre det umulig for folk flest å ha båt i Oslo-området. Sjøen bør være for alle.

  Sverre Hopstock Dahr

  Søndag 01.03.2020
  Forferdelig å lese om slike planer hos sittende majoritet blant bypolitikerne!! Det blir valg igjen, men da er jeg redd raseingen av den vakre Bestumkilen allerede er satt i gang. Dette må stoppes! Jeg er med.

  Knut Vågnes

  Søndag 01.03.2020
  Hva er god miljøpolitikk i å fjerne en velfungerende båthavn og opplagsplass og erstatte det med rådyre leiligheter og kontorer - som samtidig vil bli en høy barriere mot sjøen? Det finnes mange tomter for kontor- og boligbygg. Det finnes nesten ingen for båtliv - i fjordbyen Oslo. Hva er det "rettferdige" i at noen hundre mennesker i blokkene mot sjøen, skal få benytte denne fine tomten i stedet for et par tusen båtfolk? Har utbyggerne flyttet inn i bystyresalen?

  Kjetil Hamnes

  Søndag 01.03.2020
  Stå på

  Terje Meiland

  Lørdag 29.02.2020
  Ja til båtlivet, er å si ja til god og sunn helse. Tenk på oss som ellers ikke har tilgang sjøen og som elsker den.

  Roy Johnsen

  Lørdag 29.02.2020
  Her må vi samle alle krefter og vi stiller gjerne opp fysisk for å si vår mening slik at de også ser ansikter og ikke bare mail/brev. "Hele byen er blitt et "teater" og vi liker ikke denne forestillingen vi er vitne til." Stå på.

  Claes Friis Thofte

  Lørdag 29.02.2020
  En gang var det godt å bo i byen sin ... det var den gangen det het "Oslo - byen med det store Hjertet" Nå har de som påberoper seg å være valgt til å ivareta byens og vårt beste påført byen et hjerteinfarkt - så alvorlig at det synes umulig å helbrede ! Enten må disse innse at de er satt til å ta vare på byen og dens innbyggere - å arbeide FOR ikke imot, eler også må vi erkjenne at vi ikke lenger er velkomne i vår egen by - byen med det store hjertet ! Kanskje må vi resignere og igjen si "siste mann får slukke lyset". (Hvem blir det da igjen til å finansiere de selvgode maktsykes inn- og utfall ?)

  Stig Ulfsby

  Lørdag 29.02.2020
  For å bevare båtlivet må vi ha både brygger og opplagsmuligheter.

  Vidar Smines

  Lørdag 29.02.2020
  Her tror jeg gjennomslag for noe er bedre enn å insistere på alt. Båtopplaget tror jeg må (og bør) gis avkall på. En leieavtale gir heller ingen tidsubegrensede rettigheter. Opplaget er rimeligvis en sterk begrensning på områdets attraktivitet for øvrig befolkning/bruk. Dagens bobilparkering er også en mulighet for de få - og i stor grad tilreisende arbeidskraft heller enn byens befolkning. Men noe servicekapasitet (for kortere båtopptak og service ved kai) er jo en viktig miljøskaper. Likeså flytebryggeanlegget. Kanskje kan man gjøre som på Aker Brygge: gi offentligheten tilgang på noen større pirer (i alle fall på dagtid)? Med E18 fortsatt oppe i dagen, blir Bestumkilen uansett ikke en naturopplevelse preget av bølgeskulp og måkeskrik (annet enn i arkitektens tegninger...). Bedre da å utvikle Bestumkilen som en urban sjøfront - og det inkluderer båtplasser og båtliv! Bobåter tror jeg forøvrig man bør være tilbakeholden med å tillate - langt mindre legge tilrette for. Det oppleves oftest som en forslumming av uskapelige farkoster og ufullendte oppussingsprosjekter.

  Erik Espeland

  Lørdag 29.02.2020
  Bør være en selvfølge at vi beholder båtlivet. Vi skal jo leve her og vi skal kose oss

  Sigurd Iversen

  Lørdag 29.02.2020
  European Geen Capital 2019. Oslo har blitt en meget bipolar by med politikere som ikke evner å forholde seg til lokalmiljler, offentlige etater som beviselig ikke gjør jobben sin eller oppfyller sin opplysnings- og undersøkelsesplikt. På den ene siden skal bilen fjernes, og Oslo bli en enda grønnere by, samtidig som beboere skal akseptere store bebyggelser som går på bekostning av naturen, sjøen og ikke minst lokalmiljøene. Det henger dessverre ikke på grep! Sollerudstranda er et tilfelle, Skøyen og båthavna et annet. Og sånn går noo' dagan. Dette er nok ikke det verste vi har sett, og vi vil se mange tilfeller av "offentlig overgrep" støttet av utbyggermiljøene som ignorerer velferden til de som allerede bor i området. Båt eller ikke båt, dette går ikke!

  Tore Gylver

  Lørdag 29.02.2020
  Behold båtplassene i Oslo

  Arne Apneseth

  Lørdag 29.02.2020
  Det finnes ikke noe godt alternativ. Slutt å ignorere båtfolkets interesser og kultur, en kultur som beriker Oslo som kystby.

  Horst Mück

  Lørdag 29.02.2020
  God sak staa paa

  Paul J Midtlyng

  Lørdag 29.02.2020
  Utfylling av Bestumkilen og bygging av boliger på Sjølyst Marina er et nytt eksempel på tilbygging av strandsonen og redusert tilgang til sjøen for andre som bor i andre deler av byen eller i kommunene rundt. Hvilke interesser står bak omreguleringen? Eller skulle det være fabrikert en såkalt "grønn" begrunnelse" for dette initiativet?

  Kim Brantenberg

  Lørdag 29.02.2020
  Det er viktig at Oslo kommune tilrettelegger for at byens borgere på en RIMELIG måte kan benytte fjorden til rekreasjon. Å redusere båtforeningenes båtplasser vil føre til prisbyks på båtplasser i kommersiell regi. FJorden skal være for alle -ikke bare kakse med store lommebøker og rådyre båter!

  Karl Sigmund Spro

  Lørdag 29.02.2020
  La båtlivet få leve.

  Bård Kjetil Lorås

  Fredag 28.02.2020
  Stå på til de som fronter saken. Det er utbyggerne som har politikerne i lomma, som ønsker å kjøre over båtfolket for egen vinning.

  Anita mendelsohn Ytrehus

  Torsdag 27.02.2020
  Ikke ødelegg Oslos mangfold og identitet! Kombinasjonen marka og sjøliv er Oslos enestående privilegium. Kombinasjonen er rett og slett fantastisk. Veldig få andre hovedsteder kan skilte med noe liknende. Mange velger å bo i Oslo nettopp pga. dette. Synd at uforstående politikere og griske utbyggere ikke ser dette under deres planlegging. Bevar retten til sjølivet uten misunnelse!

  Lasse Godem

  Onsdag 26.02.2020
  Klart vi må ha et båtliv.

  Hans Petter Roeedsten

  Onsdag 26.02.2020
  Er med på dette håper på n bra utgang. Stå på

  Yvonne Brownsill

  Tirsdag 25.02.2020
  Viktig sak - vi må ha båtliv i fjorden vår.

  Francois Hoffmann

  Mandag 24.02.2020
  Stå på!

  Øyvind Hovland

  Mandag 24.02.2020
  Stå på

  Terje Mauer

  Søndag 23.02.2020
  God sak!

  Ansgar Raastad

  Lørdag 22.02.2020
  Ja til båtliv i Oslo!

  Jan Petter Selvik

  Fredag 21.02.2020
  Stå på

  Alexander Stewart

  Torsdag 20.02.2020
  Viktig sak

  Christopher Skippervold

  Torsdag 20.02.2020
  Ja til fritidsbåter i Oslo fjorden.

  Rasmus Langaard

  Onsdag 19.02.2020
  Snodig det der med byutikviklerne. De trenger flere boliger, og indrefiletene er ved sjøen. Pent å se ut over fjorden, men de vet ikke helt hva den skal brukes til, utover det "estetiske" for "byrommet". Strandsonen og tilgangen der skal være allemannseie, så da må bunnstoffet lengre ut på landet. Fint. -r :-)

  Berit Kløvstad

  Onsdag 19.02.2020
  Ja til båtliv i Oslo

  Kåre Kløvsad

  Onsdag 19.02.2020
  Ja til båtliv i Oslo

  Lars Chr. Dahl

  Onsdag 19.02.2020
  Flott tiltak! Stå på!

  Elsa Jensen

  Onsdag 19.02.2020
  En så god sak fortjener min støtte.

  Sven Janssen

  Onsdag 19.02.2020
  I følge grunnlaget hevder byråkratene at 0,5% av befolkningen har «eksklusiv» tilgang til området. Fakta er at det er kun bryggene som er avstengt, ikke det arealet på land som ønskes omdisponert. Selvfølgelig er det problematisk å slåss mot denne type retorikk og «tallmagi». Spesielt hvis ikke media er villig til å sette fokus på saken. Utfordrer «grave journalister» til å finne ut hvilke investorer er det som står bak og ser en potensiell gevinst i å bygge ut området? Og hvordan påvirker de politikere og byråkrater?

  Odd Undheim

  Tirsdag 18.02.2020
  Kostbare leiligheter og kontorbygg i vannkanten har vi nok av i Oslo. Båtlivet må det vernes om, og en viktig forutsetning er muligheten for fortsatt å få båtene på land innerst i Bestumkilen. For ikke å snakke om allemannsretten i området. Stå på for en god sak!

  Lilly Stien

  Tirsdag 18.02.2020
  FNB Oslo støtter denne saken i Oslo kommune. Stem FNB Oslo ved neste valg. https://www.neitilmerbompenger.no/partiprogram-2019-2023/

  Arne Falck

  Tirsdag 18.02.2020
  God sak. Støttes

  Trond Wiberg

  Tirsdag 18.02.2020
  God sak. Oslo øker i antall borgere. Det er viktig med tilbud for borgerne både på sjøen, i byen, i parker og i skogen. Svært viktig med gode varierte tilbud for at byen vår skal få et mangfold og ikke bare bli en ren bomaskin.

  Steinar Iversen

  Tirsdag 18.02.2020
  Stå på. Er det noen partier i bystyret som er med båtfolket?

  Ivan Sarong

  Tirsdag 18.02.2020
  Lurer på hva mon vore kjære Kong Harald sier til dette ?

  Torgeir Hoel

  Tirsdag 18.02.2020
  Dersom Oslo kommune virkelig mener at en rimelig og tilgjengelig opplagsløsning for folk flest skal fjernes, er det ren overkjøring av tradisjoner og fritidsliv for mange i Oslo. Er det så lett å trampe på folk for å tjene næringsinteresser og en kortsiktig engangsgevinst? Er det full krise økonomisk, får det færre konsekvenser for folk hvis 1 kvadratkilometer av Nordmarka selges.

  Jørgen K Syversen

  Tirsdag 18.02.2020
  Her må vi stå samlet, alle og enhver må stå på barrikadene og ikke ta noe for gitt. De politiske signalene er skadelig for de som har båt og elsker sjøliv. Stå på!

  Trygve Gjessing

  Tirsdag 18.02.2020
  Sjøliv er også friluftsliv. Opplagsplassen er kultur. Dette må Oslo ta vare på.

  Morten Thorsen

  Tirsdag 18.02.2020
  !!

  Tore Kløvstad

  Tirsdag 18.02.2020
  Båtplasser,foreninger og opplagplasser har eksistert i Holtekilen og Frognerkilen i over 100 år,dette er rekreasjon og kultur for folk som bor i Oslo og de som bor noen mil unna sjøen.Alle foreninger i Oslo og deres velbrukte opplag/bryggeplasser burde bli vernet grunnet sin gamle og fortsatt levende historie. NB !Oslo mangler fortsatt mange bryggeplasser for fritidsbåter, ca 8 års ventetid i de fleste foreninger.Vern strandsonen slik den foreligger i dag.

  Erling Storstrøm

  Mandag 17.02.2020
  Det skulle bare mangle at det området ble omdisponert til boliger. Oslos innbyggere trenger også plass til å dyrke sitt båtliv ved og på Oslofjorden. Jeg har drevet mye båt/seilsport i Oslo siden 1965 og har hatt stor glede av å ha båtplass i rimelig nærhet av der jeg bor. Det øvrige av Skøyenområdet er proppet med nye bygg, så da får det fortsette å bli båtopplag på siste rest av strandsonen.

  Anne Cathrine Mastoris

  Mandag 17.02.2020
  Her signerer jeg med både plikt og glede. Plikt fordi jeg vokste opp på en øy i Bærum og opplevde hvor viktig båt er for folk som bor nær havet. Glede fordi jeg alltid vil være en Oslofjord-jente selv om jeg for tiden bor annet sted. Jeg tenker med sorg hvor tomt og trist det blir i fjorden og langs kysten om båteiere mister mulighetene til å ha båtplass.

  Per Arne Johnsen

  Mandag 17.02.2020
  Det var vel bare et tidsspørsmål før nye utbyggingsplaner ble fremmet. Det er lett for utbygger å love litt til alle og mest til noen få som skal bo eller drive næring. Opplagsplassen representerer manges båtliv og rekreasjon. Når grunnen er delvis kommunal opp delvis Statsnbygg sin, så vidt jeg vet, så er det hele et rent offentlig anliggende om bruksendring og utbygging skal skje.

  Kjell myrvold

  Mandag 17.02.2020
  Politikerne ruinerer mange menneskers fritid

  Frank Klevengen

  Mandag 17.02.2020
  Dette er helt på jordet og bygge kontor ol på dette område som i alle år vært båtfolket plass og deres rekreasjon plass. Ser dere ikke verdiene dette ?? Stå på og få med alle på og stoppe dette om dette er planen.

  Glenn Magne Elvik

  Mandag 17.02.2020
  Støtter. Stå på.

  Jens Gran

  Mandag 17.02.2020
  Sjø og båtliv hører sammen. Båtforeningene i Bestum og Frognerkilen, må opprettholdes. Ikke alt dreier seg om kroner og øre!

  Per Wikheim

  Mandag 17.02.2020
  En utbygging av båthavna på Skøyen vil også forringe verdier og utsikt for de bakenforliggende boliger.

  Alvhild Ulset

  Søndag 16.02.2020
  La Oslofjorden leve

  Aksel Holmsen

  Søndag 16.02.2020
  Oslo som en ekte fjordby trenger et levende båtliv - da må det finnes båtplasser i nærheten . Vi har IKKE behov for flere kontorbygg i strandsonen

  Ivar mathisen

  Søndag 16.02.2020
  Bra at dere tar affere

  Dagfinn Berge

  Søndag 16.02.2020
  Det er stor mangel på båtplasser og forslaget har meget store negative konsekvenser for båtliv og rekreasjonsmuligheter i indre Oslofjord. Det berører ikke bare de som har båtplasser der, men også alle de som blir med på tur hver sommer.

  Per-Olof Larsson

  Søndag 16.02.2020
  Båtliv i indre Oslofjord är viktigt för alla och de kommunala upplagsplatserna är centrala för att få detta att fungera till en kostnadsnivå som alla kan acceptera.

  Tom Karlsen

  Søndag 16.02.2020
  Oslo som kystby må ha et levende båtliv. Dårlig idé å bygge ned plasser som benyttes til friluftsliv og rekreasjon.

  Tom Skoglunn

  Søndag 16.02.2020
  Jeg støtter opprettholdelse av Sjølyst Marina i Bestumkilen og at området ikke reguleres/endres til andre formål.

  Steen Hansen

  Søndag 16.02.2020
  Stå på!

  Svein Halsør

  Søndag 16.02.2020
  Vi må få en "marka grense" for sjøen i indre Oslofjord!

  Bjørn Tor Svoldal

  Søndag 16.02.2020
  Håper dette går bra!

  Tom Todler

  Søndag 16.02.2020
  Stå på

  Thore Langfeldt

  Søndag 16.02.2020
  Småbåtlivet i Oslo er en del av bykulturen vår som gjør Oslo så spesiell. Fjerner vi båtplassene, så er det en manglende respekt for bykulturen. Hva sier byantikvaren til det? Er Nordmarka neste?

  Nils Tovsen

  Lørdag 15.02.2020
  Oslo kommune kaller byen en "fjordby", men hvor lenge er den det? Fjorden fylles ut gjevnt og trutt. Se på kart fra 1900-tiden. Når Byrådet vil fjerne opplag og båtplasser, tar de samtidig liv av en stor, sosial og helsefremmende fritidsaktivitet. Det er på høy tid at fjorden får sin "fjordgrense" tilsvarende "markagrensen", som skal respekteres, av hensyn til beboerne.

  Gunnar Gundersen

  Lørdag 15.02.2020
  Stå På

  Harald Helgheim

  Lørdag 15.02.2020
  Båtliv er også kultur! I båtlivsundersøkelsen fra 2017 svarer 58%, eller 538.583 personer, fra Oslo og Akserhus, at de har vært på en eller flere båtturer. Dette rammer MANGE mennesker og familier! I planene ser vi at foreningshuset, som også er restaurant i båtsesongen, til Oslo Motorbåtforening forsvinner. Parkering forsvinner også. Jeg mistenker at dette bare er starten. Først Bestumkilen, deretter forsvinner Frognerkilen, før de spiser seg både østover og vestover - og driver alt båtlivet ut av Indre Oslofjord! Ja til båtliv!

  Inger Bjerkenås

  Lørdag 15.02.2020
  Ingen fjord uten båtliv!!

  Svein F

  Lørdag 15.02.2020
  Tiltredes – og en viktig sak å jobbe for. Hvis Plan A mot formodning ikke når frem og området omreguleres - hva er status for denne mulige Plan B løsningen for en ny fylling/øy i Lysakerfjorden: https://akersposten.no/batopplaget-forsvinner-men-losningen-er-der/19.1179 ? En slik Plan B løsning MÅ imidlertid være ferdigstilt før eventuell fjerning av opplagsplassene på Karenslyst. Betydelige fyllmasser blir for øvrig snart tilgjengelig fra ny vanntunnel til Holsfjorden https://akersposten.no/nyheter/lastebilene-med-steinlass-vil-bli-mange/19.2057 og togtunnel til Hole https://www.nrk.no/osloogviken/planen-for-togtunnel-mellom-baerum-og-hole-er-klar-1.13493900

  Svein N Eriksen

  Lørdag 15.02.2020
  God sak.

  Jan Nicolai Aamot

  Lørdag 15.02.2020
  Hans-Henrik Hartmann! Hva slags kommentar er det!

  Einar høibraaten

  Lørdag 15.02.2020
  God sak

  Jan Brandt Jensen

  Lørdag 15.02.2020
  15.02.2020 Noe slikt har de prøvd før. Vi fikk stoppet det da og det må gjøres nå også.

  Lars A Solberg

  Lørdag 15.02.2020
  Jeg hadde båten i Bestumkilen i mange år, et utrolig verdifullt miljø som ikke må raseres! Det er galskap å bygge ned hver flekk som alle innbyggerne har godt av. Hvor mye skal det koste å ha båt i Oslo til slutt, dersom man må leie mobilkran og kjøre båten på registrert henger til innlandet for opplag? GALSKAP!

  Harald Lillevik

  Lørdag 15.02.2020
  JA til båtliv i Oslo

  Marius Fosaas

  Lørdag 15.02.2020
  Viktig sak!

  Knud Hegelstad

  Lørdag 15.02.2020
  Ja til båtliv i Oslo

  Stein-Owe Hansen

  Lørdag 15.02.2020
  Det er et paradoks at det i stor grad tilrettelegges for båtplasser i sjø for å skape et aktivt og spennende maritimt miljø langs sjøen, samtidig som det er liten vilje til å anlegge opplagsplasser. Samtidig med nedbygging av parkeringsplassen ved Tøyen/ gml Munch museet har ikke Oslo lengre areal for å huse Sirkus eller et bynært arrangement som Xgames (som for noen år siden ble arrangert der). Opplagsplassen i Bestumkilen er unik for kommunen, og må bevares og reguleres for et multiformål slik som i dag. Opplagsplass for båter på vinteren, og utendørs utstillingsareal, sirkusareal, events mm om sommeren. Oslo kan ikke skusle bort denne muligheten. Oslos utendørs varemesse Sjølyst, og opplag. Dette må fremmes politisk!

  Camilla E. Dahlin

  Lørdag 15.02.2020
  Ja til båtliv i Oslo!

  Alf Harald Ringås

  Lørdag 15.02.2020
  Sjøen ligger der, og båter hører til på sjøe.

  Arne Ljungmann

  Lørdag 15.02.2020
  Båt og sjøliv er den beste form for rekreasjon man kan tenke seg, så helt håpløst å nedlegge båthavna! Hva med å kombinere grøntområde med båthavn?

  Jan Kjærstad

  Lørdag 15.02.2020
  God sak stå på.

  Frode Baraas

  Lørdag 15.02.2020
  Håper virkelig Oslos båtliv består! Uten det vakre båtlivet som preger bybilde blir ikke Oslo det samme.

  Frank karsten Andersen

  Lørdag 15.02.2020
  Viktig sak. Vi har barn og barnebarn både her i Oslo og utenfor som synes det er helt fantastisk å være på sjøen, gå i land på våre vakre øyer, leke i og utforske naturen. Dette er en del av vår kulturarv.

  Alexia Bohwim

  Lørdag 15.02.2020
  Er det mulig å herpe Oslo mer og gjøre det ubeboelig for oss som er herfra? Eller de av oss som liker å være her i ferier og ikke valfarter til Tjøme? Av og til lurer jeg på hvorfor alle tror Oslo- folk er klyser som digger sykkelhjelmer og aldri tennis og båt til alle. Ikke de få.

  Øyvind Carlsen

  Lørdag 15.02.2020
  Dette er også en populær bobilcamping om sommeren, så parkeringsplassen utnyttes hele året. Båthavna må bevares som den er. Dette er kulturhistorie.

  Tore Clausen

  Lørdag 15.02.2020
  Viktig for et allsidig miljø.

  Tom-Erik Østerud

  Lørdag 15.02.2020
  Bevar også parkering for bil i nærheten Ikke alle som orker å sykle 10 mil for å få tatt seg en båt tur

  Marianne Hylland

  Fredag 14.02.2020
  Ja til å beholde båtlivet i Oslo! Hovedproblemet med dagens forslag er at båtlivet trues også på vannet med den planen man har lagt frem. Det skal fylles igjen deler av Bestumkilen for deretter å bygge næring /bolig. I planene er det ikke er plass til båtene som ligger der pr i dag verken sommer eller vinter. Båtene ønskes flyttet, men ingen vet helt hvor. Dette er nok bare en begynnelse på "utskvising" av båtfolket, så hvis planen får gjennomslag vil båtlivet sakte men sikkert forsvinne fra Oslo

  Lars Andreas Sunde

  Torsdag 13.02.2020
  La fjordbyen leve og vern strandsonen som om den var en markagrense

  Alette Olrik

  Onsdag 12.02.2020
  Støtter!

  Arne Hennum

  Tirsdag 11.02.2020
  Nå er bobleanlegg så bra og kostnadseffektivt at behovet for å ha båten på land om vinteren ikke er reelt sett til stede. Å bruke et så stort og fint område til parkeringsplass for båter på vinteren er meget synd. Jeg ser fram til å få et løft av området ved at opplagsplassen blir fjernet.

  Torger M. Jonsen

  Tirsdag 11.02.2020
  Takk En viktig sak Her må vi stå på

  Peter Blom

  Tirsdag 11.02.2020
  Dette området er viktig for båtforeninger i Oslo der det er små muligheter ellers. Jeg ser på flere av disse foreningene som den siste rest av sosialdemokratiet der dugnad, kostpris og langsiktig medlemskap gjelder fremfor kortsiktig profitt. Det må være plass til båtfolket i Oslo også.

  Bjørn V

  Tirsdag 11.02.2020
  Det er vel litt søkt å skylde på storkapitalen her. Det er Ap/Sp/Sv/MDG og Rødt som bestemmer i Oslo kommune og de skal si ja eller nei til reguleringsforslaget

  Hans-Henrik Hartmann

  Tirsdag 11.02.2020
  Mangel på båtplasser og opplagsplasser, gjør båtlivet til en aktivitet forbeholdt de med mest penger.

  Hans-Henrik Hartmann

  Tirsdag 11.02.2020
  Mangel på båtplasser og opplagsplasser, gjør båtlivet til en aktivitet forbeholdt de med mest penger.

  Knut Otterbeck

  Tirsdag 11.02.2020
  Dette er viktig , vi ligger ved sjøen og har mye av vår ferie og fritid der !

  Geir Foldvik

  Mandag 10.02.2020
  Stå på!

  Arne Fjerdingøy

  Mandag 10.02.2020
  Ser at Oslo sliter med samme utfordringer som Trondheim, dette må man få stoppet, der storkapitalistene raserer det siste av et unikt miljø for byene det gjelder.

  Thomas Moen

  Fredag 07.02.2020
  Stå på

  Snorre ølberg

  Torsdag 06.02.2020
  Stå på.

  Kjell-Erik Andal

  Torsdag 06.02.2020
  Stå på.

  Åsmund Strønen

  Torsdag 06.02.2020
  God sak