1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til gratis parkering ved alle sykeshus-enhetene i Viken fylkeskommune

  Viken
  Ja til gratis parkering ved alle sykeshus-enhetene i Viken fylkeskommune
  Opprettet: 23.01.2020 av Jan Egil Hauge-Johansen Gyllenstjärna
  Sluttdato for signering: 13.05.2020
  Innbyggerforslaget: Vi krever gratis parkering ved alle sykehus-enhetene i Viken fylkeskommune! Pasienter har behov for besøk. Pårørende har behov for å besøke. Å kunne ha kontakt med sine kjære mener vi er et grunnleggende behov. Å vise omsorg gjennom besøk handler blant annet om nærhet, trygghet og verdighet. Parkeringsavgifter kan føre til redusert besøk. * Parkeringsavgifter ved sykehus-enheter kan være en ekstra og urimelig belastning for pasient og pårørende- som kan føre til hjelpeløshetsfølelse og tapsopplevelser som igjen kan resultere i tristhet, oppgitthet og sosial isolasjon, savn og sorg. * Parkeringsavgifter ved sykehus-enheter kan være diskriminerende på den måten at noen utelates muligheter. Det er forskjell på bilparkering og bilparkering. Biler som parkerer ved sykehus må ikke ses på samme måte som biler som parkerer ved handlegater. Besøksbehovet til pasienter og besøkende og pårørende må gå foran tap av mulige parkeringsinntekter. VI KREVER GRATIS PARKERING VED ALLE SYKEHUS-ENHETENE I VIKEN FYLKESKOMMUNE, NÅ! VENNLIGST SIGNER! * Dette innbyggerforslaget må ha 500 signaturer for å bli godkjent av Viken fylkeskommune. Alle som bor i Viken fylkeskommune over 14 år kan signere på dette innbyggerforslaget. Om noen utenfor fylket signerer vil Viken fylkeskommune forkaste disse signaturene.
  80 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Per Robertsen

  Tirsdag 25.08.2020
  Helt enig. Sykehusets parkering bør fredes istedet for at andre skal sko seg på dette. Det er som å stjele fra syke og døde personer.

  Erika H

  Tirsdag 17.03.2020
  Alle sykehus og legevakter. Både for ansatte og besøkende.

  KJELL HÅSÆTHER

  Tirsdag 03.03.2020
  Dette bør også gjelde ved alle legevakter landet over !!

  Anne Marie Haug

  Søndag 26.01.2020
  Jeg er for fri parkering