Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til gratis parkering ved alle sykeshus-enhetene i Viken fylkeskommune

  Viken
  Ja til gratis parkering ved alle sykeshus-enhetene i Viken fylkeskommune
  Opprettet: 23.01.2020 av Jan Egil Johansen
  Sluttdato for signering: 13.05.2020
  Innbyggerforslaget: Vi krever gratis parkering ved alle sykehus-enhetene i Viken fylkeskommune! Pasienter har behov for besøk. Pårørende har behov for å besøke. Å kunne ha kontakt med sine kjære mener vi er et grunnleggende behov. Å vise omsorg gjennom besøk handler blant annet om nærhet, trygghet og verdighet. Parkeringsavgifter kan føre til redusert besøk. * Parkeringsavgifter ved sykehus-enheter kan være en ekstra og urimelig belastning for pasient og pårørende- som kan føre til hjelpeløshetsfølelse og tapsopplevelser som igjen kan resultere i tristhet, oppgitthet og sosial isolasjon, savn og sorg. * Parkeringsavgifter ved sykehus-enheter kan være diskriminerende på den måten at noen utelates muligheter. Det er forskjell på bilparkering og bilparkering. Biler som parkerer ved sykehus må ikke ses på samme måte som biler som parkerer ved handlegater. Besøksbehovet til pasienter og besøkende og pårørende må gå foran tap av mulige parkeringsinntekter. VI KREVER GRATIS PARKERING VED ALLE SYKEHUS-ENHETENE I VIKEN FYLKESKOMMUNE, NÅ! VENNLIGST SIGNER! * Dette innbyggerforslaget må ha 500 signaturer for å bli godkjent av Viken fylkeskommune. Alle som bor i Viken fylkeskommune over 14 år kan signere på dette innbyggerforslaget. Om noen utenfor fylket signerer vil Viken fylkeskommune forkaste disse signaturene.

  Én kommentar:

  Anne Marie Haug

  Søndag 26.01.2020
  Jeg er for fri parkering

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.