Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gi elever og ansatte ved Hauglia skole et tilfredsstillende inneklima!

  Enebakk, Viken
  Gi elever og ansatte ved Hauglia skole et tilfredsstillende inneklima!
  Opprettet: 31.01.2020 av Gro Renate Storås
  Sluttdato for signering: 02.03.2020
  Ved Hauglia skole er det flere forhold som påvirker inneklimaet i negativ forstand. I klasserommene er det utfordringer med å holde en jevn temperatur og det er rapportert ned i 14-15 grader. Det er blitt forsøkt utbedret kortsiktig med vifteovner. Dette mener vi må utbedres langsiktig ved å se på årsaken til problemet for deretter å utbedre det. Det er rapportert vannlekkasjer og påfølgende vannskader inne i skolen, det har rent vann gjennom taket og inn i samlingsrommet og tilstøtende klasserom. Enebakk avis rapporterte dette 23.01.20. I samme artikkel ble det rapportert om sølvkre og skjeggkre på skolen, det bekreftes fra kommunen at disse har eksistert noen år. Dersom denne informasjonen hadde kommet ut tidligere ville foresatte kunne satt i gang tiltak for å forebygge å få skadedyrene med hjem. Et dårlig fysisk skolemiljø gjør at elevene ikke får de beste forutsetningene for å lære og utvikle seg. Skolen skal sørge for å være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, og følge opp arbeidet for et godt inneklima. (FOR-1995-12-01-928) Skolen skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Forskning viser at flere risikoforhold i inneklimasammenheng kan knyttes til uønskede helseeffekter slik som luftveissykdommer (infeksjoner, astma og luftsveisallergi), irritasjoner av slimhinner og hodepine. Det er svært viktig å forebygge og utbedre de risikoforhold som har sterkest sammenheng med helserisiko i inneklimasammenheng. (ref. folkehelseinstituttet) Arbeidstilsynet kom med en anbefaling for å sikre et godt inneklima ved skoler: - Være kjent med det som ligger i lover/forskriftenes krav og følge disse - Ha gode systemer for forvaltning, drift og vedlikehold og bruke HMS-systemene i skolen. - Sørge for medvirkning og samarbeid med de ansatte, og arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle - Ha gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Rutinene skal være kjent blant de ansatte. - Ha en kvalifisert bedriftshelsetjeneste og miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i forbindelse med kartlegginger, risikovurderinger m.m. som har en betydning for elever og ansatte ved skolen. - Rapporterer fra både bedriftshelsetjenesten og miljørettet helsevern kommer tilbake til rådmannen. - Vaktmesterrollen er klart definert. Felles er at de skal ha ansvar for sine bygg. - Politikerne forstå at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller nødvendige ressurser til disposisjon. - De ha en forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. - Eiendomsavdelingen har en god kommunikasjon med skole og miljørettet helsevern/BHT og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig helsearbeid. For å sikre et tilfredsstillende inneklima ved Hauglia skole, må etablerte systemer i kommunen brukes til å tydeliggjøre, dokumentere og sikre aktiviteter, slik at nødvendige tiltak iverksettes. Et samarbeid mellom kommunen, skolen og partene er sentralt for det videre arbeidet. Nå må det arbeides med langsiktige løsninger for å bedre inneklimaet ved Hauglia skole. FAU Hauglia vil gjennom etablert samarbeid med skolen og kommunen, det som ligger innenfor vårt mandat støtte arbeidet med å utbedre skolens inneklima og fysiske helsemiljø.
  267 av 222 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Signert Emely Solem

  Lørdag 01.02.2020
  Sigmert

  Inger-Lise Eriksen

  Lørdag 01.02.2020
  Ser frem til at dette blir tatt tak.

  Lisbet Torhov Haugen

  Lørdag 01.02.2020
  Må ordnes

  Peder Godvik

  Fredag 31.01.2020
  Fiks det

  Legg til kommentar