Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp forskjellsbehandlingen av barn i barnehage!

  Enebakk, Viken
  Stopp forskjellsbehandlingen av barn i barnehage!
  Opprettet: 03.02.2020 av Lalla Melbye
  Sluttdato for signering: 03.03.2020
  • På landsbasis skiller det mer enn 100 000,- kroner per barn i driftstilskudd fra kommunen som bruker minst og mest på barnehage • Alle barnehager i Norge skal oppfylle samme krav til kvalitet, vi følger det samme lovverket, den samme rammeplanen og den samme pedagog- og bemanningsnormen. Store variasjoner i tilskuddet påvirker den enkelte barnehages mulighet for å gi et tilbud med høy kvalitet Enebakk kommune sine tilskuddstall pr barn pr år er langt under gjennomsnittet i Norge- og enda lenger under de nasjonale satsene: Enebakk kommune 2020: småbarn 1- 3 år: 202 945,-, store barn: 95 879,- Gjennomsnittstall i Norge 2020: småbarn: 221 811,-, store barn: 106 450,- Nasjonale satser 2020: småbarn: 231 600,-, store barn: 111 800,- Sammenlignet med sine nabokommuner kommer også Enebakk kommune dårlig ut. Nabokommunene bruker mer penger på sine barn enn det Enebakk kommune gjør. Et eksempel er Ski, der får de private barnehagene 13 757,- kr mer pr småbarn og 8633,- pr store barn. I Enebakk kommune er 9 av 12 barnehager private. Hovedvekten av de private barnehagene sliter med underskudd etter at den nye pedagog- og bemanningsnormen trådte i kraft, den er ikke finansiert gjennom tilskuddene. MEN det kan ikke barna i Enebakk kommune lide under. Alle barn fortjener å gå i en god barnehage! Det er urimelig forskjellsbehandling når barn i èn kommune går i barnehager med vesentlig dårligere forutsetninger for å levere et barnehagetilbud med høy kvalitet, enn barn i en annen kommune. Vi vet det er knapt med midler i kommunen. MEN vi vet også at tidlig innsats er det som skal til for å senke kostnadene for senere tiltak for barn som sliter i skole og som dropper ut av utdanning. Tidlig innsats starter i barnehagen. Vi som jobber i de private barnehagene i Enebakk kommune står på hver eneste dag for å oppfylle barnas, foreldrenes og samfunnets forventninger om en god barnehage. Derfor aksepterer vi ikke at barna i våre barnehager blir forskjellsbehandlet slik det er pr i dag. Det bør heller ikke foreldrene gjøre. Politikerne i Enebakk kommune må ta grep og innvilge høyere tilskudd pr barn! Skriver du under her kan du hjelpe oss med å bli hørt. Enebakk 3. februar 2020 Victoria Johansson, daglig leder Melgård barnehage Anita Kjær, daglig leder Hauglia barnehage Roger Husby, daglig leder Bergskaug FUS barnehage Mona Røst Solberg, daglig leder Emaus barnehage Tone Storholm, daglig leder Fjellknatten barnehage Teresa Kaczorek, daglig leder Mari naturbarnehage Maj- Liss Gjerset, daglig leder Østmarkskollen FUS barnehage Stine Kathrud, daglig leder Mjær FUS barnehage Lalla Melbye, daglig leder Nylende barnehage
  334 av 222 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Anh Truong

  Onsdag 26.02.2020
  Stopp forskjellsbehandlingen

  Anh Truong

  Onsdag 26.02.2020
  Stopp forskjellsbehandlingen

  Juthamard Panikabutra

  Søndag 16.02.2020
  Stopp forskjellsbehandlingen!

  Johanne Dypvik

  Mandag 03.02.2020
  Stopp forskjellsbehandlingen!

  Legg til kommentar