Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gjenoppta arbeidet med Tverrforbindelsen rv. 44 Skjæveland–E39 Bråstein.

  Sandnes, Rogaland
  Gjenoppta arbeidet med Tverrforbindelsen rv. 44 Skjæveland–E39 Bråstein.
  Opprettet: 10.02.2020 av Bård Henning Borsheim
  Sluttdato for signering: 10.02.2021
  Ref. Statens vegvesen; Avslutter arbeidet med tverrforbindelsen. https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tverrforbindelsen44e39/nyhetsarkiv/avslutter-arbeidet-med-tverrforbindelsen Ved planleggingen og utbyggingen av Ny Godsterminal på Ganddal ble det satt som betingelser at det også skulle lages nye veier og infrastruktur slik at boligområdene ikke skulle belastes med tungtransport. Dette er nå 15 år siden og enda mangler det en fornuftig forbindelse fra godsterminalen og til hovedveiforbindelse E39 sør. Ganddal godsterminal erstattet i sin tid Godsterminalen i Paradis (Stavanger) og Brueland (Sandnes). Begge disse terminalene lå like ved hovedveinettet da de ble bygget. Byutvikling og nye veiprosjekter gjorde at de etter hvert ble liggende mer eller mindre midt i byene Stavanger og Sandnes. Da Godsterminalen på Ganddal ble bestemt ble den plassert helt utenom det nye veinettet med en ambisjon om å få mer gods over fra vei til bane. Utviklingen siden det har vært den motsatte med stadig mer gods på vei og nedbygging av godstrafikken på bane. Dette har gitt en stadig større tungtrafikkbelastning på Ganddal bydel samtidig med at den lovede infrastrukturen har uteblitt. Slik det er nå nærmest kveles Ganddal bydel av tungtrafikk og dersom uttalelser fra vegvesenet holder stikk kan vi se frem til nye 15 år uten en løsning. Dette er ikke noe Sandnes kommune og Rogaland Fylkeskommune kan være bekjent av og arbeidet med tverrforbindelsen må snarest prioriteres opp og gjenopptas!
  502 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  2 kommentarer:

  Annlaug Berland

  Mandag 25.05.2020
  Hoveveien, sak til behandling

  Kristian Georg Moe

  Onsdag 06.05.2020
  Kristian Georg Moe

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.