Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Flere busser og bedre bussforbindelser til Holmen idrettsanlegg

  Asker, Viken
  Flere busser og bedre bussforbindelser til Holmen idrettsanlegg
  Opprettet: 14.02.2020 av Solveig Irgens
  Sluttdato for signering: 14.03.2020
  Holmen er et samlingssted for mange barn og unge på kveldstid og i helger på grunn av de mange idrettsanleggene i området.. I tillegg går mange barn og unge på skole i området Holmen, Landøya og Nesbru og er avhengig av transport fra ulike steder i Asker til og fra skolen. Det er også mange arbeidsplasser i området. I dag er ikke kapasiteten på bussene morgen og ettermiddag god nok. Barn og unge som skal til eller fra skolen opplever å bli stående igjen på stasjonen i Asker eller på bussholdeplassene langs strekningen fordi bussene er fulle. På kveldstid og i helgene er busstilbudet sparsommelig og ikke godt nok til å frakte barn og unge på tvers av Asker: Fra Vardåsen til Holmen tar det fort en time med buss. Er du riktig uheldig må du bygge buss på Blakstad. Derfor velger mange foreldre å kjøre bil til idrettsarrangementer eller kjøre barna sine til skolen. I helger hvor det foregår mange idrettsarrangementer samtidig, er det parkeringskaos på Holmen, noe som skaper mange utrygge trafikksituasjoner og dessuten er en dårlig utnyttelse av areal. På ukedager fører bussmangelen til at mange barn kommer for sent på skolen eller at de kommer hjem veldig sent, i tillegg til at bilene skaper kø naturligvis. Jeg foreslår derfor at Asker kommune i samarbeid med Ruter og deres eier Viken fylkeskommune setter i gang et prøveprosjekt a la Odda: https://www.nrk.no/vestland/no-kan-folk-i-odda-bestille-bussen-nar-dei-vil-1.14899181 hvor du kan bestille buss fra der du er til dit du skal og at ruten legges opp deretter. For slik det er i dag går bussen fra et sted du ikke er, til et sted du ikke skal og på en tid du ikke vil
  3 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar