Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Forskjellsbehandling av barn i barnehager i Bjørnafjorden kommune

  Bjørnafjorden, Vestland
  Forskjellsbehandling av barn i barnehager i Bjørnafjorden kommune
  Opprettet: 17.02.2020 av Kjersti Ellingsen
  Sluttdato for signering: 17.03.2020
  Bjørnafjorden kommune har valgt å forskjellsbehandle barn i barnehagene. For foreldre, ansatte og ledere i de private barnehagene er dette uforståelig og urimelig. Et flertall av barna har plass i private barnehager og de bærer byrden for den nye kommunens økonomiske utfordringer. En slik økonomisk forskjellsbehandling innad i en kommune kan ikke forsvares. Det må være en selvfølge for Bjørnafjorden kommune å likebehandle alle barn i kommunen. 01.01.2020 ble Os og Fusa kommuner slått sammen til Bjørnafjorden kommune og da trådde politikernes beslutning om å innføre økonomisk forskjellsbehandling av barnehagene i kraft. Bjørnafjorden kommune har valgt å gi de private barnehagene tilskudd etter regnskapene i den tidligere kommunen. Barnehagene i tidligere Fusa kommune får betydelig høyere tilskudd enn barnehager i tidligere Os kommune. Det gir store utslag i barnehagenes drift. Barnehage Eks. på tap ved å være lokalisert i Os og ikke i Fusa Barnehage 1 Kr 904 050,- Barnehage 2 Kr 695 597,- Barnehage 3 Kr 774 900,- Barnehage 4 Kr 774 900,- Barnehage 5 Kr 1339 082,- Din barnehage? Hva er din barnehages tap? Det er innført nasjonal bemanningsnorm fra 01.08.18. De private barnehagene i tidligere Os kommune kommer spesielt dårlig ut. I tillegg til lave tilskuddssatser har Bjørnafjorden kommune valgt å ikke kompensere for merkostnader som følge av bemanningsnormen. Av 196 kommuner ligger tilskuddssatsene i tidligere Os kommune på plass nr. 179. De private barnehagene har innfridd den nye bemanningsnormen med kommunens svært lave tilskuddssatser, og resultatet for private barnehager er til dels store underskudd. De private barnehagene i tidligere Os kommune er inne i et svært utfordrende økonomisk år. Med en likebehandling av barn vil alle barnehagene ha grunnlag for å drive med forsvarlig økonomi og ha budsjett som går i balanse. Vi oppfordrer til at denne saken kommer opp til diskusjon og ny behandling i kommunestyret i Bjørnafjorden kommune. Vi trenger derfor din underskrift!
  676 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar