Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Lufteområde for hund i Hå kommune!

  Hå, Rogaland
  Lufteområde for hund i Hå kommune!
  Opprettet: 25.02.2020 av Arne Husveg
  Sluttdato for signering: 25.05.2020
  I 2011 innførte Hå kommune helårs båndtvang i hele kommunen uten å forholde seg til de lek og mosjonsbehovene et godt hundehold krever. Dette er gjort med fokus på at «Hå kommune ønsker å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til trygghet og alminnelig ro og orden». Se § 1.0 nedenfor. Forskrift om bandtvang for hund i Hå kommune Fastsett av Hå kommunestyre den 01.09.2011 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald (hundelova) § 6 andre ledd bokstav a, b, c og e, § 9 og § 11. § 1.0 § 1.0 Føremål Hå kommune ønskjer gjennom denne forskrifta å fremja eit positiv og ansvarleg hundehald som tek i vare omsyn til tryggleik og alminneleg ro og orden. Innbyggerforslag De som har signert på denne saken ønsker at Hå kommune skal legge til rette for et verdig, «positivt og ansvarlig» hundehold i kommunen. Vi ber kommunestyret v/ordfører legge til rette for lufteområder med geografisk nærhet til kommunens tettsteder. Bakgrunn for denne saken: Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som betyr dårlig dyrevelferd. Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Vi risikerer at det blir flere atferdsproblemer og konflikter mellom hund og menneske. Vi må gjøre det enkelt for mennesker å ha hund i dagliglivet fordi verdien det gir tilbake til samfunnet er enorm. Hundehold har dokumentert effekt på den psykiske og fysiske helsen til familien som eier den. Hunden motiverer eieren til fysisk aktivitet. Ansvarlige hundeholdere vil imøtekomme dyrets behov for bevegelse, og får da samtidig selv en helsegevinst ved å følge hunden ut i aktivitet. I de tilfellene kommunene finner det helt nødvendig å innskrenke hundens frihet, må minstekravet være at kommunen kompenserer med å legge til rette på andre måter. I tettbebygde strøk kan det settes av områder til egne hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt. Det finnes mange muligheter for å ta vare på hundevelferden.
  182 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Arne Husveg

  Tirsdag 03.03.2020
  § 4.0 Utvida bandtvang av omsyn til husdyr på beite Av omsyn til husdyr som beiter, er det bandtvang i heile kommunen i tida 1. april til 31. oktober. I områder der husdyr beiter heile året, er det bandtvang heile året. § 5.0 Lokale vedtekter om bandtvang mv. Hund skal haldast i band heile året: a) i og i tilknyting til bustadområde og handleområde. b) i parkar, på og ved skular, ved anlegg for leik, idrett eller rekreasjon. c) i områder der husdyr beiter heile året. d) i Jærstrendene landskapsverneområde, i Synesvarden landskapsverneområdet og Rabali plantevernområde. e) i verneområdene Søylandsvatnet og Bjårvatn.

  Ann-Iren Johansen

  Mandag 02.03.2020
  De har da ikke båndtvang i Hå hele året? Bare mellom 1.april og 31.oktober. Og det gjelder der det beiter dyr osv.

  Henriette Skjæveland

  Mandag 02.03.2020
  Jeg stiller meg bak dette! Håper virkelig dette blir ordnet!

  Maddei sis

  Mandag 02.03.2020
  Viktig

  Legg til kommentar