Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ny turnhall

  Stavanger, Rogaland
  Ny turnhall
  Opprettet: 05.03.2020 av Cathrine Lanne
  Sluttdato for signering: 16.05.2020
  Våre utfordringer Vi er 1000 medlemmer, men har ingen fast hall å trene i.  Hvert år må vi søke, og blir vi tildelt treningstid i skoler og ulike haller rundt omkring i Stavanger, Sandnes og Sola. Dette er uforutsigbart.  Vi får ikke oppbevare utstyr eller låne skolenes utstyr.  Vi har venteliste på de fleste partier, men kan ikke ta inn flere på grunn av hallkapasitet.  Takhøyden i de hallene vi får være i er for lav til at vi kan drive profesjonelt med idretten som er vår hovedgrep- Rytmisk Gymnastikk.  Underlaget vi trener på bidrar til belastningsskader da dette er en idrett som krever høy treningsmengde.  Vi ønsker:  Å skape idrettsglede for tusenvis av barn og unge som kan ha en hall å komme til, kjenne tilhørighet til og vokse opp i.  Bidra til at skoler, SFO, barnehager og andre instutisjoner har en hall å være i på dagtid.  Bidra til at bredde og toppidretten kan blomstre i regionen.  Bidra til helsefremmende arbeid i regionen.  Bidra til "idrett for alle" og gi alle barn og unge et grunnlag de kan ta med seg videre.  «I Norge deltar over 80 prosent av barn og unge i organisert idrett i løpet av barndommen. Gym og turn er femte største særforbundet og raskest voksende idrett i Norge"- NGTF. I Rogaland er vi (gym og turn) tredje størst og har hele 15 000 aktive medlemmer. Straen GTF er en av de største klubbene sammen med Stavanger TF, Sola turn og Sandnes turn. De to sistnevnte har egne basishaller som også har gjort at medlemsveksten har vokst betraktelig. Mens vi venter på bedre treningsmuligheter mister vi medlemmer.  Vi foreslår:  At kommunen bygger en basishall som er ca. 30 x 45 meter, takhøyde 9-11 meter som alle turngrener og toppidrettsutøvere kan dra nytte av. Kjente utøvere som Karsten Warholm, Kjetil Jansrud og Camille Herrem trener i basishaller. At kommunen bygger flerbrukshallene med ekstra takhøyde (minimum 9 m) slik vi kan drive med idretten vår (RG) der.  At Forum Expo blir permanent idrettshall. Evt. at den kan deles opp med flere skillevegger slik den også kan brukes når det avholdes arrangement som ikke krever full hall.  At kommunen avser en tomt eller en lagerbygning som vi kan pusse opp/bygge på, og lage til en treningshall. 
  397 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  3 kommentarer:

  Fru Balle

  Torsdag 05.03.2020
  På tide med en ny hall til aktiviteter som faktisk ikke har noe annet «ute-tilbud». Nå har vi nok ishaller og fotballhaller. Ikke for å dra kjønnskortet unødvendig, men hva med de idretter hvor store deler er jenter, slik som RG eller turn? La de også ha samme tilbud og mulighet for forutsigbarhet- år etter år!! Ja takk til mangfold av idretter.:-)

  Marton søyland

  Torsdag 05.03.2020
  Ny hall plis

  Silje Høivik

  Torsdag 05.03.2020
  STAVANGER turnere trenger ny hall