Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  ERKLÆR KLIMA- OG ØKOLOGISK KRISE NÅ!

  Kristiansand, Agder
  ERKLÆR KLIMA- OG ØKOLOGISK KRISE NÅ!
  Opprettet: 05.03.2020 av Synne Røisland
  Sluttdato for signering: 29.04.2020
  Extinction Rebellion Sør krever at Kristiansand kommune erklærer klima- og økologisk krise NÅ, oppfordrer regjeringen til å gjøre det samme, og at de setter klimasammenbruddet og den økologiske krisen først på agendaen! Over 30 fylker og kommuner i Norge har erklært klimakrise. Det er på tide at også Kristiansand kommune forteller sannheten og kommuniserer vitenskapen tydelig. Klimakrisen er grunnet menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker global oppvarming. Den økologiske krisen handler om tap av biomangfold (plante- og dyrearter, habitater og gener) som er viktige deler av økosystemer. Vi mennesker er avhengig av biomangfold for å kunne produsere mat, ha rent drikkevann, ren luft, osv. Klimaet påvirker biomangfold, og biomangfold påvirker klimaet. Vi er nødt til å ta begge i betraktning samtidig. Som vi har blitt advart om i flere tiår, og som FNs IPCC Rapport “Global Warming of 1.5 °C“ tydelig kommuniserer, vil det å ikke gjennomføre de nødvendige tiltakene for å ta tak i klimakrisen forårsake katastrofale konsekvenser: mer ekstremvær, avlingssvikt, tap av biomangfold, stigende havnivåer, mennesker på flukt, og mye mer. I november 2019 signerte over 11 000 forskere fra 153 land et opprop om å erklære klimakrise. Det er på tide å lytte til vitenskapen og kommunisere den tydelig. Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) utga sin globale rapport om biologisk mangfold og økosystemer i mai 2019. Den advarer om at raten av utryddelse av arter akselerer og skjer i et tempo aldri før opplevd i menneskenes historie. Det raske tapet av biomangfold er forårsaket av menneskelig aktivitet (som også inkluderer klimakrisen). Rapporten viser til at 1 million arter er truet med utryddelse, og mange av disse allerede innen de neste tiårene. Naturpanelet omtaler tap av biomangfold som ikke bare være et miljøproblem, men også et utviklings-, økonomisk-, sikkerhetsmessig-, sosial-, og moralsk problem. Nåværende negative trender i tap av biomangfold kommer til å undergrave fremgangen til 80% av målene satt innenfor FNs bærekraftsmål, relatert til fattigdom, sult, helse, vann, byer, klima, hav og land. Alt liv, også menneskers, er avhengig av biomangfold. Verken klimakrisen eller den økologiske krisen løses av tomme ord, men for å kunne gjennomføre de tiltakene som trengs må sannheten bli fortalt, spesielt av de samfunnet trenger å høre det fra; styresmaktene. Vi kan ikke løse en krise vi ikke erkjenner. Derfor krever Extinction Rebellion Sør at: 1. Kristiansand kommune forteller sannheten om det livstruende klimasammenbruddet og den økologiske krisen, og om nødvendigheten av hurtige og gjennomgripende omstillinger ved å erklære klima- og økologisk krise. 2. Kristiansand kommune sender en oppfordring til Regjeringen og ber Norge erklære klima- og økologisk krise. 3. Kommunestyret i Kristiansand har klimakrisen og den økologiske krisen som førsteprioritet. Det er på tide å lytte til vitenskapen, kommunisere den tydelig og ta den i betraktning når kommunen gjennomfører tiltak. Vi kan ikke lenger vente. Signer denne underskriftskampanjen for å få kommunen til å erklære klima- og økologisk krise NÅ! Tusen takk for signaturen, husk å del med dine nære! Med vennlig hilsen, Extinction Rebellion Sør og alle som vil sette klimakrisen og den økologiske krisen først på agendaen! Extinction Rebellion er en miljøbevegelse med lag over hele Norge og over 50 andre land. Vårt formål er å presse myndighetene til å ta klimakrisen og det økologiske sammenbruddet på alvor før det er for sent. Les mer om våre krav, og hvilke prinsipper vi bygger på her: https://extinctionrebellion.no/no.html
  301 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  Kjellan Spinnangr

  Mandag 27.04.2020
  Vi har en unik mulighet til dyptgripende og helt nødvendige endringer om vi griper sjansen NÅ.

  Trym Braathen

  Tirsdag 21.04.2020
  Utrolig viktig! Anbefaler alle å signere så vi kan ta saken i bystyret!

  Jørgen Lykken

  Tirsdag 21.04.2020
  Klimasaken trenger samme kriseforståelse som Corona. Løper vi fra ansvaret nå så er det for sent!

  Bjørg Lund

  Lørdag 11.04.2020
  Redd planeten nå!!!!!!!

  Anna Stokkeland

  Tirsdag 10.03.2020
  Drastiske klimatiltak NÅ !!!

  Marie øye

  Søndag 08.03.2020
  Vi må redde planeten! Asap!

  Legg til kommentar