Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Søksmål fra tidligere barnevernsbarn må behandles i kommunestyret

  Sør-Varanger, Troms og Finnmark
  Søksmål fra tidligere barnevernsbarn må behandles i kommunestyret
  Opprettet: 10.03.2020 av Sør Varanger FRP
  Sluttdato for signering: 10.04.2020
  I forbindelse med en tidligere svikt i handtering av barnevernssaker fra Sør-Varanger Kommune har nå den første stevningen kommet fra tidligere barnevernsbarn. Det er også kjent at det ligger 5 potensielle saker som kan i løpet av kort tid komme opp for domstolene. Sør-Varanger FrP ønsker at vårt kommunestyre skal behandle disse sakene før de går eventuelt til domstolene. Vår ordfører har valgt at saken skal gå direkte mellom kommunens KS advokater. Sør-Varanger FrP er overbevist at saken hører hjemme i Kommunestyret slik at vi får behandlet dette på en forsvarlig vis. Et kommunestyrevedtak vil også bidra at et flertall da har tatt stilling til hvordan denne/disse sakene skal behandles. Slik som saken ligger nu er det den harde linje som er valgt, det betyr at vi som politikere har frasagt oss å ha styring på prosessen samtidig som en domsavsigelse kan i ytterste konsekvens påføre vår kommune et betydelig erstatningsansvar. FrP ønsker at vi møter våre innbyggere med å søke en politisk løsning før en eventuell rettsak. Derfor vil jeg oppfordre alle, uavhengig av politisk tilhørighet til å gi din stemme slik at vi kan få de 200 stemmene vi behøver for å få fremmet saken for Kommunestyret i Sør-Varanger. Til orientering skal den første saken prøves for retten allerede i Mai 2020.
  44 av 203 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar