Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Dagpenger for permiterte studenter

  Oslo
  Dagpenger for permiterte studenter
  Opprettet: 16.03.2020 av Alpha Marie Storvik
  Sluttdato for signering: 16.04.2020
  Hei! Mange studenter har i korona-tider blitt permitert og oppdaget at de ikke har krav på noe dagpenger ved permisjon, og står nå fullstendig uten lønn i perioden som kommer. Dette vil nok være veldig dumt for sirkulærøkonomien da det studenter får i støtte månedlig fra lånekassen ikke er nok til å engang dekke levekostnadene til de fleste studenter i Oslo. Vi trenger desperat tiltak for å få støtte under permisjon for studenter for å overleve de neste månedene, og dette kommer nok til å bli en stor krise for de fleste studenter når flere oppdager at de ikke har lønn eller krav på noen støtte i perioden som kommer.
  18439 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  119 kommentarer:

  Esra d.

  Torsdag 26.03.2020
  Sorry for writing in English-my Norwegian is still bad especially when I am angry, but what tgr hell I am a student with a child that I take care of, habe been working in the same job for 2 years and pid my tax, how come thet say Lanekassen should give us loan??? Why cant we get dagpenger like everyone else, this is treating us like fools! We paid our taxes and had our jobs, how come they can do this...there should be an online protest and public refusal towards this decision among the students.

  Inger Anette Nordbøe

  Onsdag 25.03.2020
  Signert.

  Lucas brunstein

  Tirsdag 24.03.2020
  Hei. Helt for dette her, men samtidig så håper jeg regjeringen ser på alle som er ansatt som ringevikarer og folk i 0% stillinger som stort sett jobber 100%. Hvor er støtten vår??

  Celine Nielsen

  Lørdag 21.03.2020
  Hei, jeg tenker det også kan være lurt å formulere saken om å generelt få vedtak om støtte av dagpenger når man f.eks er en student og arbeidstaker som jobber i et firma som går konkurs osv. Særlig det at de studenter som faktisk jobber ved siden av og har over grunnbeløpet skal ha lik rett som alle andre arbeidstakere på dagpenger. Vi skatter jo og bidrar til felleskapet så hvorfor skal ikke vi få tilbake velferdsgoder når vi virkelig trenger det? Da skulle i hvert fall studenter sluppet å skatte når de jobber ved siden av studier om vi ikke skal få noe hjelp. Og omformulere fra «permisjon» til «permiterte» hvis ikke blir det en helt annen sak!

  Kjersti Knutsen

  Torsdag 19.03.2020
  Beskrivelsen av kampanjen må korrigeres, her signerer man på "...støtte for studenter under permisjon". I værste fall kan underskriftskampanjen ikke brukes til tenkt formål pga helt feil begrepsbruk. "NB: Permittering må ikke forveksles med permisjon. Sistnevnte er en ulønnet ordning som fullt og helt løper ut fra arbeidstakerens premisser og/eller ønsker. Dette kan være velferdspermisjon – svangerskap, fødsel, omsorg – eller reiser, verv eller andre prosjekter der man søker om et tidsbegrenset avbrekk fra stillingen." https://www.arbeidslivet.no/Lonn/Stillingsvern/Hva-er-permittering/

  Livija Z

  Torsdag 19.03.2020
  Backer den

  Elena Ramona

  Torsdag 19.03.2020
  Dagpenger for studenter.

  Lisa Kutsenko

  Torsdag 19.03.2020
  Hei! Jeg synes det er rett og slett uretferdig! Jeg har jobbet siste 5 årene og betalt skatt hver og eneste måned. Hvorfor har ikke jeg krav på dagpenger? Jeg betaler jo 30% skatt, og nå som det er en vanskelig situasjon og jeg blei permittert skal jeg ikke få støtte. Tull!

  Ingjerd Helgen

  Torsdag 19.03.2020
  Dagpenger

  SAfal Karki

  Torsdag 19.03.2020
  We have also paid tax to this government... Dagpenger for students...

  Markus Engevik

  Torsdag 19.03.2020
  SLUTT Å KREVE! Spør heller hva vi kan gjøre for felleskapet nå! Det som skjer i Norge, i verden nå, er historisk. Det er noe vi aldri har opplevd før. Det er mange som sitter i krevende situasjoner både økonomisk og sosialt nå, ikke bare i Norge men på verdensbasis. Vi leser om forferdelige tilstander i Moria-leiren, for eksempel. Om viruset kommer til slike steder vil det være grusomt og se langt mer brutalt ut enn i Norge og andre steder, hvor vi sitter greit i det, om man sammenligner situasjonsutfall. Nesten samtlige av oss sitter med trygg tilgang til mat, rent vann, varme, og vi har fått teknologi som gjør at vi fremdeles kan være sosiale. Tenk deg hvor privilegerte vi er, til sammenligning med nærmest samtlige i verdenshistorien som har måttet leve gjennom en folkesmitte. Jeg har kollegaer på sykehuset som ikke har nok beskyttelsesutstyr, i direkte kontakt med korona-smittede. Sykehusene må gjøre ekstremt kjipe prioriteringer fordi vi ikke har nok utstyr til førstelinjen vår. Helsepersonell trosser egen helse for å hjelpe andre. Og om helsepersonellet ender opp i sykesengene, hvem skal da ta over for dem? Hvem skal ta prøvene, gjøre gode vurderinger, koble til respiratorer, for at sårbare mennesker skal kunne leve? Så min første respons er at dette er noe som er EKSTREMT viktig for staten å prioritere økonomisk nå. Vi må finne løsninger hvor vi kan produsere eller få tak i nok utstyr til helsepersonell, og til pasienter som trenger det langt mer enn de som sitter hjemme og må omprioritere egne vaner. Vi leser om mange som beskriver utfordrende situasjoner i vårt eget land, i denne tid må vi samtidig løfte blikket å se hva som er viktig å prioritere fremover. Mennesker har en tendens til å raskest mulig kreve sin rett på goder og rettigheter. Vi har mange kvalme eksempler på det, bare fra den siste tiden, hvor folk hamstrer, fester, klager og krever. Jeg kjenner på en uro, et sinne og en sorg. Hva om vi som felleskap prøver å løfte blikket litt fra vår egen narsissistiske navle? Hva er viktig for felleskapet i denne tiden? Et eksempel er en underskriftskampanje for at studenter med sidejobb i Norge skal få dagpenger, når de fra før av får over 8.000 i mnd. En del er stipend, og resten er avdragsfritt lån som skal betales tilbake til staten først ved et senere tidspunkt. Hvor mange i verden har den muligheten vi har i Norge? Kanskje noen må leve trangt en stund. Kanskje noen må gjøre offer. Store offer. Kanskje noen i verste fall må holde ut en oppsigelsesperiode og selv flytte på trange kår med familie og venner for en stund. Men våre mest sårbare medlemmer av samfunnet står i fare for å dø! Nå er det tid for å brette opp armene og finne smarte løsninger sammen. Noen har mulighet til å reise hjem til familien og bo der. Noen må omprioritere hverdagsvanene sine og legge seg på ett enklere nivå. Noen må kanskje tørre å be om hjelp, og om vi har familie eller venner som kan stille opp, er vi allerede velsigna. Men vær så snill ikke bare stå med en liste med krav i en tid som denne! Det er så ekstremt mange bedre eksempler på hva myndighetene nå må bruke penger på enn at vi skal ligge på en lik levemåte som før dette skjedde! Det er en tid hvor myndighetene må gjøre ekstremt vanskelige prioriteringer, la oss prøve å forstå hvilke prioriteringer de gjør. Ikke sitte bak tastaturet å hamre løs på hvor mye bedre de kunne løst det. Prøv selv da, smartass! Og så kan vi gjøre en dugnad sammen på å endre vaner og hjelpe hverandre som medmennesker. Vær så snill, la oss ikke kreve, men skape en kultur hvor vi finner løsninger og hjelper hverandre i denne spesielle tiden! Dette er en ypperlig mulighet for oss til å skape samhold og være kreative! En ypperlig mulighet til å finne gründeren i deg og sette i gang tiltak. John F. Kennedy sa det godt: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country!” Disse ordene taler meget klokt inn i den tiden vi er i nå.

  Katharine G Forster

  Torsdag 19.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter, og dette gjelder studenter i hele landet.

  Lusine Børresen

  Onsdag 18.03.2020
  Støtter

  mukund joshi

  Onsdag 18.03.2020
  we have great tax payer and we will pay till we stay in norway and in the crisis hope for norwegian government support, the crisis is for all specially students are mor prone victims. in need students will pay the help my various ways so now its government turn to take care of their ornaments.hope for best

  Tasauwar Khan

  Onsdag 18.03.2020
  The government should provide unemployment benefit to students for survival and it is our right since we have have paid tax regularly.

  Solvei Hovdal

  Onsdag 18.03.2020
  Støtter

  Dagpenger til alle studenter

  Onsdag 18.03.2020
  Hardtarbeidende unge mennesker som har trangt med penger i utgangspunktet straffes når krisen rammer. Vi kan ikke noe for at vi blir permittert på grunn av dette viruset, så hvorfor er det vi som skal betale for det?

  Synnøve Ekroll

  Onsdag 18.03.2020
  Støtte

  Mina Cecilie Klæbo Johnsen

  Onsdag 18.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter

  Md Sharf

  Onsdag 18.03.2020
  As we are now laid off and I am also with my spouse so, managing the high living cost and paying the rents are burden. Besides, I can't leave the country. So, should we be overlooked by Govt.? What about the taxes and economic return of our day to day life expenses? Didn't we take part for the development of Norway's growth?

  Mohammad Habibullah

  Onsdag 18.03.2020
  It's our full fare right

  Amalie Elvegård

  Onsdag 18.03.2020
  Mange av oss som jobber ved siden av studiet står ikke fritt til å velge. Mange av oss får heller ikke studielån og har deltidsjobben som eneste inntekt. Ingen deltidsjobb tilsvarer ingen midler, og ingen midler til å fullføre slutten på studieåret. Vi kan ikke «bare flytte hjem». At vi, som vitale bidragsytere i alle deler av samfunnet, skal sanksjoneres under en nasjonal krise er urimelig utenfor rimelighetens grenser. Vi er sårbare og lever allerede sparsommelig på trange budsjetter. Hvis inntekten vår forsvinner helt og holdent på ubestemt tid har vi verken penger til forefallende regninger, å ta vare på helse eller handle mat. Denne lille «feilen» kan knekke mange flittige og hardtarbeidende unge i en allerede sårbar tid. Det var ikke vårt valg å bli permitterte.

  Morgan Kristiansen

  Onsdag 18.03.2020
  Stemmer på penger

  Robin R

  Onsdag 18.03.2020
  Dagpenger for ALLE studenter

  Ilir Maliqi

  Onsdag 18.03.2020
  Dagpenger!

  Abir Chowdhury

  Onsdag 18.03.2020
  Unfortunately, for international students, most probably there is no unemployment benefits. Personally, I do not expect that much; I just want an assurance of going back to my old work, and not getting in any hassle with taxation. But, for thousands of international students, part-time jobs are the only sources of their income to support their study and living in Norway. And we need to bear the burden of house rent, which is more than food and miscellaneous expenses.

  Åsne S

  Onsdag 18.03.2020
  Like rettigheter for alle som betaler skatt!

  Helena E

  Onsdag 18.03.2020
  Ikke kun studenter i Oslo, men landet over!

  Kayla Holderbein

  Onsdag 18.03.2020
  Det er mange studenter (spesielt vi internasjonale studenter) som ikke har støtte fra Lånekassen, og risikere å tappe oppholdstillatelse uten stabil inntekt.

  Patrycja Zurawska

  Onsdag 18.03.2020
  Jeg har hele studiet jobbet over 100%! har betalt flere hundre tusen i skatt... Og nå får jeg 0 kr i inntekt... Hvorfor vil staten at vi skal leve på et gjeld?! Penger fra lånekassen er ikke penger som vi bare får. Det er et lån! Det er bare 3000 som man får som stipend, hvordan skal vi leve for 3000 kr i måneden?! Det er ikke alle studenter som er 18 år og kan bo hos foreldre. Det er mange som er godt voksne har familie og regninger!

  Lise Ligaard

  Onsdag 18.03.2020
  Hva med oss studenter som har barn? Vi mistet muligheten til å jobbe pga hjemmeskole. I tillegg har vi plikt til å forsørge barna.

  Lise Constantinou

  Onsdag 18.03.2020
  Jeg klarer meg ikke med bare statens lånekasse og er fullstendig avhengig av extra inntekter. Jeg har ingen kapital da jeg flyttet tilbake til Norge etter mange år i utlandet og kom tilbake for noen år siden. Leier alene en liten leilighet og har nok av andre utgifter....

  Martin Hansen

  Onsdag 18.03.2020
  Du må ha noen syke utgifter hvis det ikke holder med 9183kr i måneden (110200/12).

  Obaid gharwal

  Onsdag 18.03.2020
  Enig, går ikke uten

  Anxhela Mitrushi

  Onsdag 18.03.2020
  Dette gjelder ikke bare studenter i Oslo, men over hele landet. Jeg bor i Stavanger og står i dag i fare for å bli permittert. Jeg har ikke råd til å bo her med bare Lånekassen, vet ikke hva jeg skal gjøre uten lønn eller dagpenger. Er jo faktisk helt utrolig at vi betaler skatt for goder som vi selv ikke kan utnytte!

  Amerson Rivera

  Onsdag 18.03.2020
  Dagpenger

  Cathrine Helene Helseth

  Onsdag 18.03.2020
  Jeg jobber ca. 50% i frisørsalong samtidig som jeg tar master på deltid. Jeg tar ikke opp lån fra lånekassen, men stipend. Så min hovedinntekt er det jeg får fra salongen. Forstår det sånn at Nav automatisk ikke gir dagpenger til personer som er under utdanning, likevel om de er over inntektsgrensen...Hvis det er sånn får jeg bare utbetalt stipend en gang i måneden framover (under 3000kr)

  Christian Dao

  Onsdag 18.03.2020
  sier ikke nei takk

  Kristine Johan

  Onsdag 18.03.2020
  Det må da være selvfølge! Ikke alle studenter har mulighet til å dra hjem til mamma og pappa dersom de ikke klarer å betale husleie (hvilket i seg selv er totalt krise) som følge av permitteringer. Dette for det første. For det andre skal vi liksom holde oss der vi er, å ikke ferdes på kryss og tvers av landet. Hva gjør vi da, dersom vi ikke kan betale for bostedet våres? Ikke dra hjem til foreldre ihvertfall. Så har vi de, som meg, som er voksne og etablerte studenter. Jeg har hus og to barn å forsørge, som student. Er hundre prosent avhengig av lønna! Har allerede avdragsfrihet på huslånet, som skal vare gjennom studietiden. Jeg klarer ikke å begripe at staten ikke skal verne om studentene!!!

  Monica Tveit

  Onsdag 18.03.2020
  Signerer!

  IvHeidi Grande

  Onsdag 18.03.2020
  Såklart må studentene også sikres! De skal også bo og leve under disse covid-19 tider.

  Amer Edris

  Onsdag 18.03.2020
  Dagpenger for studenter

  Ismail Siddique

  Onsdag 18.03.2020
  Stemmer på penger.

  Amanda Løkås

  Onsdag 18.03.2020
  Stipendet dekker ikke mat, leie og regninger derfor må vi jobbe ved siden av. Vi trenger hjelp vi og!

  Miss Lykke

  Onsdag 18.03.2020
  Ikke alle har rett til Lånekassen, og selv om vi hadde rett til det, blir det ikke tilstrekkelig til mange av oss. Derfor måtte vi jobbe ved siden av.

  Ritha Steffensen

  Onsdag 18.03.2020
  Onsdag 18.03.2020 Permitterte studenter MÅ få dagpenger .

  Cathinka Kvebæk

  Onsdag 18.03.2020
  Dagpenger for studenter som har mistet inntekt de sårt trenger og kan vise til inntekt før krisen inntraff!

  Cherry Laithang

  Tirsdag 17.03.2020
  Staten/ NAV bør komme opp en løsning for students om de jobber 100% eller ikke. Jeg fikk ikke dag penger sist gang jeg mista jobb pga konkurs, Nå må vi ta sjansen for at NAV/Staten viser at de bryr seg. TAKK!

  Anita Ramberg

  Tirsdag 17.03.2020
  Studenter i dag er avhengig av annen inntekt enn stipend og lån. Om de ikke hjelpes i denne krisa, må de i verste fall avbryte utdannelsen sin. Og studentene er framtida vår, folkens.

  Shabir Najafi

  Tirsdag 17.03.2020
  Enig! Vi er også rammet av Corona. Stemmer på en rettferdig ordning for studenter i denne situasjon.

  Sindre Jacobsen

  Tirsdag 17.03.2020
  ...

  Pratham Pokhrel

  Tirsdag 17.03.2020
  If we are not supposed to receive benefits while we are on problem, why the tax is deducted on our part-time pays??

  Ingunn Røed

  Tirsdag 17.03.2020
  Studenter som jobber bør ha like rettigheter som andre, til å motta dagpenger i denne ekstraordinære situasjonen. De er våre fremtidige ledere og arbeids ressurser!

  Kjetil Jakobsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter.

  Kristin Kronstad

  Tirsdag 17.03.2020
  Lik rett for alle permiterte. Studenter bør også kvalifisere til dagpenger under permittering.

  Marika Pantelejeva

  Tirsdag 17.03.2020
  Det gjelder studenter i hele landet, ikke kun i Oslo. Kan ikke forstå hvorfor vi som skatter, ikke har krav på noe noe støtte i denne situasjonene vi er i nå. Håper de endrer disse reglene snart.

  Katrina Gibson

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter

  Belinda Bernard

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger til studenter

  Terje Flatner

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for studenter

  Synne Solheim

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permiterte studenter

  Jaafar Moustafa

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter

  Lena ørmen

  Tirsdag 17.03.2020
  Signert

  Martine H.

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg hiver meg på din kommentar, Linn S (rettet til Markus Jahnsen). Om man så skulle reist hjem til foreldrene sine, så betyr ikke det at man kan slippe å betale regningene for rommet/hybelen/leiligheten/e.l. Kostnadene foe å leve vil være der uansett hvor man reiser, og det å unngå reiser og kontakt med andre er litt av poenget med reglene for karantene og isolasjon. Deltidsjobben ved siden av fulltidsstudiet er det som sørger for at jeg har mat på bordet og penger til noen av regningene mine hver måned.

  Linn S

  Tirsdag 17.03.2020
  Til Markus: Ut i fra kommentaren din tolker jeg det som at du selv er 21 år, går første året på en offentlig skole, og bor 20 minutter med buss unna dine foreldre. Sånn er dessverre ikke realiteten for de fleste. Sannheten er at store deler av de som studerer også har huslån, billån og en familie som skal forsørges. Det er ikke alle som har foreldre som kan bidra heller. Det er en grunn til at flere av oss som signerer jobber opp i mot 100 timer ekstra i måneden for å klare å forsørge oss selv. Faktisk, jobber nok flere av oss studenter MER enn enkelte i andre deltidsjobber, som kvalifiserer seg for dagpenger. Det er kun tittelen «student» som står i veien for at vi skal få den støtten vi også. Ikke glem at vi er minst like mye skattebetalere som andre som er rammet. I slike ekstraordinære situasjoner som landet er i nå skal alle ta vare på hverandre og heie på hverandre. Der har dessverre flere litt å gå på.

  Albina Beqiri

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter.

  Markus Jansen

  Tirsdag 17.03.2020
  Ro dere ned, det er ikke sånn at staten synes denne situasjonen er lett eller noe dem liker! De prøver sitt beste og de vil ikke studenter noe vondt, alle får jo fortsatt støtte fra Lånekassen og det er jo ingen menneskerett å ha en deltidsjobb som student! Og hvertfall ikke få betalt full lønn for jobb som det ikke er etterspørsel etter. Et tips for å spare penger; dra hjem til familien og del kostnadene på mat og bo der gratis, så løser det her seg etterhvert :) Tenk på de som virkelig taper penger på den her krisen! Oss studenters situasjon er jo ingenting sammenlignet med mange andre sin...

  Erika Pudas

  Tirsdag 17.03.2020
  Signerer

  Elise nohr

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger til permiterte studenter

  Philip Hugaas Jahren

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter

  Henok Yonas Mehari

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg får Lånekassen og jobber ved siden av min studie som vanlig, men nå stengt jobben min pga Corona- viruset for ubestemt tid. I følge loven har jeg ikke rett til å få dagpenger, og nå sitter jeg fast låst med kunne stipend.

  Freddy Larsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Dette må Regjeringen ta tak i. Vi kan ikke ha det slik at det er studentene som skal ta regningen helt alene for Koronaviruset ved å låne enda mer penger i lånekassen. Alle som blir permittert er med å ta regningen, men det kan IKKE være slik at studenter skal ta en personlig større del av regningen enn andre arbeidstakere. Så til dere i Regjering, ta dere sammen og behandle våre studenter med respekt. En gang er det våre studenter som styrer landet, mens dere er på gamlehjemmet og forventer all verdens service.

  Kristian With

  Tirsdag 17.03.2020
  https://www.sintef.no/siste-nytt/hva-betyr-egentlig-sirkular-okonomi/

  Carmen Neyrinck

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter.

  Ingvild Espeland

  Tirsdag 17.03.2020
  Værtfall ekstra penger for studenter med barn også! Vi klarer heller ikke skolen mange da vi må være fulltids lærere i tillegg...

  Zejdi Azizi

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg er en student med masse utgifter. Uten deltidsjobben min klarer jeg rett og slett ikke å leve på kun stipend. Håper staten letter på reglene på samme måte som de har gjort for selvstendig næringsdrivende, og ellers vanlige ansatte i fullstidsstillinger.

  Erika H

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger til permitterte studenter

  Martine Knudsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger til permitterte studenter

  Andrian Nilsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Det er ikke en selvfølge at alle studenter har samme forutsetninger når det kommer til den økonomiske tilstanden. Stipend og lån ligger på overkant av 8000 kroner, si du har din bosituasjon til samme pris, da er du virkelig avhengig av å tjene de ekstra kronene for livets opphold. Dette er et ydmykt krav, samt at det ikke en gitt sak at alle foreldre har en samlet økonomi til å støtte studenten. Viktig å gjøre gode beslutninger nå.

  Olav Handeland

  Tirsdag 17.03.2020
  De mange flittige studentene som jobber deltid bør ikke straffes av korona-krisen. Stortinget må sørge for at kravene midlertidig tilpasses studenter. Ellers kan mange slite med å betale husleie, mat, og andre kritiske regninger i perioden. Det vil være helt unødvendig og urettferdig. Det vil også dessuten øke smitterisiko ved at flere velger å dra hjem fordi de ikke har penger.

  Kåre Ingebritsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Får man spenn selv om man ikke jobber, eller feks. jobber med aksjehandel og har tapt mye på børsen i det siste?

  Marthe martinessen

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter

  Tuva Elise Bø

  Tirsdag 17.03.2020
  Dette gjelder for studenter i hele Norge, ikke bare i Oslo!

  Malin Z

  Tirsdag 17.03.2020
  Gjelder dette også får ekstrahjelper uten faste arbeidsdager? Jeg har selv jobbet i skobutikk, der jeg har jobbet i gjennomsnittet 30-40 timer i måneden. Får vi ikke krav på noe dagpenger?

  Silje Aanerud

  Tirsdag 17.03.2020
  Kunne ikke vært mer enig! Selv er jeg student og er permittert både fra skole og jobb, og dermed ikke har noen innkomst annet enn de 8300 jeg får fra Lånekassen månedelig. Jeg studerer i Oslo, men jeg bor ikke i Oslo. Jeg leier og må derfor betale både husleien, Internett og strøm. De 8300 jeg får fra Lånekassen månedelig dekker såvidt dette! Dette er en kjempe viktig sak og jeg oppfordrer alle som kan til å skrive under og dele!

  Natalie Eltoft

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg signerer.

  Torleiv Berget Hedegart

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger

  Marthe Hagen

  Tirsdag 17.03.2020
  Det finnes også mange studenter som ikke har rett på studielån, av ulike grunner. Disse blir nå tvunget til å slutte på studiet hvis de blir permittert og ikke får noen form for støtte.

  Oda Reitan

  Tirsdag 17.03.2020
  Studenter må også klare seg økonomisk under denne perioden! Alle har ikke tjent over 72 000 kr i fjor, men jobber nå. Det er veldig dyrt å bo i Oslo og de må kunne betale regninger de også! Det er en selvfølge at studenter også skal få dagpenger tenker jeg! de trenger det like mye som andre

  Reidun Skråmestø

  Tirsdag 17.03.2020
  Bør gjelde alle studenter med bijobb, ikke bare de som er permittert.

  Einar Bjørnsson Engelsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Nå må vi ta oss sammen

  Astrid Johansen

  Tirsdag 17.03.2020
  Viktig sak for alle studenter i Norge

  Amina sharifi

  Tirsdag 17.03.2020
  Stemmer

  Svein Helge Falstad

  Tirsdag 17.03.2020
  Studenter er Norges nære fremtid, og skal den fremtiden ha det bra, må de komme seg økonomisk velberget gjennom en trøblete nåtid. Der er kjent at staten gir for lav støtte til studentene i normalsituasjon, derfor er det ikke for mye å forvente at staten støtter dem i dagens unntakssituasjon. Gi studenter dagpenger under permittering.

  Ashley Rebecca

  Tirsdag 17.03.2020
  Så viktig!! Delt og signert!

  Jenny Fredriksen

  Tirsdag 17.03.2020
  Viktig sak! Vanskelig å klare seg uten når man i utgangspunktet er helt avhengig av den ekstra lønnslippen!

  Karoline Skråmestø

  Tirsdag 17.03.2020
  Dette må også gjelde studenter som jobber som vikarer(ikke faste ansatte og dermed ikke permittert). Får ikke jobbet pga. Karantene og har ingen faste vakter, og kan dermed ikke skrive egenmelding. Alle studenter som jobber ved siden av studier må kunne sende inn lønnsslipp for de 3 foregående månedene og dermed få dagpenger ut fra det. Både permitterte ansatte og tilkallingsvikarer!

  Vilde J

  Tirsdag 17.03.2020
  Syntes det er uakseptabelt at vi som er studenter som jobber ved siden og betaler skatt ikke skal få tilgang på det samme sikkerhetsnettet som andre skattebetalere. SELVFØLGELIG gjelder det flere studenter enn bare oss i Oslo. Men det er faktisk ikke til å stikke under en stol at Oslo er i toppen, om ikke øverst på bokostnader her i landet.

  Ashkan Zamani

  Tirsdag 17.03.2020
  Buu

  Alpha Marie Storvik

  Tirsdag 17.03.2020
  Heihei! Tusen takk for alle signaturer, det har hjulpet veldig når jeg har prøvd å få dette gjennom. Jeg har snakket med flere dusiner med stortingsrepresentanter og det ser ut som at dette skal tas opp på Torsdag. Rødt skal fremme et forslag jeg er veldig fornøyd med, og basert på responsen jeg har fått fra alle partier har jeg stor tro på at det blir vedtatt. Takk for hjelp og kryss fingrene!

  Fatih Hassan Amini

  Tirsdag 17.03.2020
  Fatih Hassan Amini

  Yousef Faraa

  Tirsdag 17.03.2020
  Det vi får av lånekasse er vidt 8300 nok. Noen som har familie og noen betaler mer enn det i bare husleie! I tillegg vi jobber og betaler skatt og lånekasse er noe vi betaler tilbale uansett. Jeg har fulltidsstudie og 80 prosent stilling ... Fordi eg er student får eg 8300 istedenfor 20.000 !!!? Eg kan ikke slutte på skole og heller ikke får dagpenger ... Det er krise really

  Madelen Olsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Studenter som velger å jobbe ved siden av studiene, og som på grunn av Covid-19, blir permittert fra arbeid ved siden av studiene, burde i likhet med andre permitterte ansatte, ha rett på dagpenger fra NAV. Mange studenter har faste utgifter, som de trenger å dekke. Hvorfor skal noen ha rett på dagpenger for samme type arbeid som en student gjør, men studenten får ikke dagpenger, nettopp for han eller hun er student?

  Steve Hollup

  Tirsdag 17.03.2020
  Her blir det nok å dra kredittkortet og havne i økonomisk trøbbel. Takk for den.

  Mari Vesela

  Tirsdag 17.03.2020
  Erna gikk ut å sa at ingen skulle lide unødvendig grunnet denne virus situasjonen ... Likevel føles det ut som at regjeringen har glemt studenter totalt! Det er ikke slikt at vi mener at det kun er vi som kommer til å få det ille (ref kommentaren lengre opp her), men vi burde OGSÅ få hjelp i denne spesielle tiden. Mange av oss har jo til og med vært skattebetalere i flere år, og jeg føler meg ihvertfall nå "straffet" for å ha stresset enormt mye med å balansere jobb og skole ..

  Rogne oyvind

  Tirsdag 17.03.2020
  Idiotisk forslag

  Robert R

  Tirsdag 17.03.2020
  Dette gjelder studenter i hele landet, og aller mest studenter som ikke har rett på støtte gjennom Lånekassen. Jeg gikk selv fra deltidsjobb som finansierer studiene 100% til 0kr i inntekt over natten.

  Gudrun Hansen

  Tirsdag 17.03.2020
  Ja off, er jo bare dere som trenger penger i denne situasjonen.

  Mikal mian

  Tirsdag 17.03.2020
  Det gjelder lang flere enn bare de i Oslo området. Jeg er alene forsørger for eb to åring og student. Til vanlig kan jeg ha henne i barnehage men den er nå stengt. Det gir meg ingen mulighet til å jobbe. Eneste jobben jeg har hatt ved siden av studiet har vært tilkallings vikar på en skole. Så her sitter man fast låst med kun stipend.

  Stine Paulsen

  Tirsdag 17.03.2020
  Jaaa!!

  Anita Røe

  Tirsdag 17.03.2020
  Hva med de som var studenter i 2019 som så vidt får noe da dagpenger beregnes ut fra inntekt kalenderåret før?

  Anine Madelene

  Tirsdag 17.03.2020
  Dette gjelder på ingen måte bare Oslo!

  Ihsan Aatif

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger

  Francis Therrien

  Tirsdag 17.03.2020
  For students who don’t have access to lånekassen, work is the ONLY source of income.

  Sanna Kimsås

  Tirsdag 17.03.2020
  Dette gjelder for mange fler studenter enn kun i Oslo!

  Pablo Tobar

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg får ikke lånekasse lenger, so what now.

  Shabana Ullah

  Tirsdag 17.03.2020
  Jeg signerer den

  Hajrah pervaiz

  Tirsdag 17.03.2020
  Stemmer på penger

  Laila pervaiz

  Tirsdag 17.03.2020
  Stemmer på penger

  Wasim Akram

  Tirsdag 17.03.2020
  Dagpenger for permitterte studenter.

  Legg til kommentar