Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bestått/Ikke bestått på eksamen

  Trondheim, Trøndelag
  Bestått/Ikke bestått på eksamen
  Opprettet: 03.04.2020 av Maria Tysnes
  Sluttdato for signering: 03.05.2020
  Vi har et regnestykke hvor studentene taper på mange områder. Mange opplever et betydelig større stress enn normalt, da situasjonen hittil har vært preget av stor usikkerhet og mangel på informasjon fra ledelsen. Psykologi er også et studie som i stor grad legger opp til egen arbeid fra før, og vi er dermed helt avhengige av digitalt materiale. Kvaliteten på dette har variert veldig særlig fra linje til linje, samt fra emne til emne, hvilket igjen har resultert i forvirring og stress. Dette har ført til at undervisningen har kommet sent i gang. Det er selvsagt forståelig, men på samme tid forsinker dette eksamensperioden som vi allerede er inne i, med første eksamen 04.05.2020. Ved en digital eksamen, mister vi mange av de ordinære tilbudene som f. eks tilgang på fasiliteter som lesesal, grupperom, printere, og vi taper også på en større avstand til foreleser. Alle skriftlige eksamener ved VGS er avlyst, nettopp fordi ordinær eksamen er uforsvarlig og fordi en hjemmeeksamen med karakter vil bli urettferdig og lite representativ for elevenes kunnskap. Universitetet har derimot ingen vurdering å gå på i semesterets emner, bortsett fra eksamen. Hjemmeeksamen med karakter er en ny og utrygg ordning for oss alle, da det vil bli vanskelig å forstå hva kravene for hver enkelt karakter innebærer, samt skille dem fra hverandre. Her vil man også måle langt flere variabler enn kunnskap; blant annet hvor raskt studenten finner frem til svar i pensum, hastighet på internettet, eller hvor flink studenten er til å bruke medstudenter og andre bekjente dersom de lurer på noe. Sosialpsykologi, som innføringsemne, har som mål at studenten tilegner seg kunnskap om ulike tema. Det står man i fare for å ikke få målt med mindre man øker nivået, noe som også vil være uheldig. Utfallet av hjemmeeksamen med karakter står i fare for å fort bli urettferdig, og vi ønsker derfor en alternativ løsning. Vi foreslår Bestått/Ikke bestått eksamen, da den vil fungere som en mer representativ og symbolsk vurdering av kunnskap. For at dette skal inkludere studenter på årsstudium, ber vi om at minstekravet settes til maks D. Flere linjer har allerede fått dette gjennom med D/E som minstekrav, emnekoordinatorer åpner for det, og NTNUs midlertidige forskrift § 1 muliggjør det. Vi ønsker en forsvarlig og mest mulig rettferdig løsning, og det haster!
  144 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Isak Tjernsbekk

  Lørdag 04.04.2020
  Enig

  Anette Magnussen

  Fredag 03.04.2020
  Enig med forslaget om bestått/ikke bestått!

  Legg til kommentar