1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vern Y-blokka i et helhetlig Regjeringskvartal

  Oslo
  Vern Y-blokka i et helhetlig Regjeringskvartal
  Opprettet: 20.04.2020 av Eva Nathalie Eidheim
  Sluttdato for signering: 20.05.2020
  Innbyggerinitiativet for Y-blokka Dette tverrpolitiske initiativet er reist av innbyggere i Oslo. Vi som signerer gjør dette fordi vi ønsker hjelp fra våre lokalpolitikere til å stanse rivningen av Y-blokka og sikre bevaringen av det eksisterende samlede Viksjøkomplekset som en helhet i Regjeringskvartalet. Oslos innbyggere ønsker med dette å be våre politikere om å ivareta vår felles kulturarv og vi signerer på vegne av oss selv og på vegne av innbyggere over hele landet og utover vår landegrense. Y-blokka er av Europa Nostra utpekt som et av de de 7 mest truede kulturminnene i Europa for 2020: file:///C:/Users/Bruker/Documents/A%20Y-blokk/7-most-endangered-pressemelding-fra-europa-nostra.pdf Vern Y-blokka-gruppen på facebook, har siden januar 2020 fått 5896 medlemmer. Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka har nær 15 000 følgere. Underskriftskampanjen «Save Oslo’s Y-block with Murals by Picasso» har til nå 38 000 underskrifter og får stadig flere. Så langt i prosessen er det ikke utredet et realistisk alternativ som viser hvordan det kan etableres en ny løsning for Regjeringskvartalet i sentrum av Oslo, med forutsetning at Viksjøkomplekset bevares som helhetlig anlegg. Y-blokka kan gis nytt liv og ny bruk dersom det ikke er mulig for regjeringen å benytte lokalene. De tre byrommene som omgir bygningen kan opparbeides på langt bedre måter slik at de skaper levende byliv. Y-blokka med sine integrerte motiv Fiskerne og Måken, skapt av den spanske kunstneren Pablo Picasso og den norske kunstneren Carl Nesjar, representerer Norges forbilledlige forvaltning av våre felles ressurser. Erling Viksjø er den norske arkitekten som i størst grad har integrert kunst og arkitektur og med Fiskerne og Y-blokka har dette en unik eksponering i det offentlige rom. I det eksisterende Regjeringsanlegget bestående av Y-blokka og Høyblokka er denne integrasjonen av meningsinnhold og bygget form et av de sterkeste moderne kulturuttrykkene vi har i Norge – det er i og som fellesskap vi overlever som nasjon! Den stedsspesifikke kunsten handler om at helheten utgjør mer enn de enkelte bestanddeler. Å stykke opp og dele Y- blokka vil således innebære at verkkarakteren i Picassos kunst i stor grad går tapt. Arkitekturen i det samlede anlegget har statlig verneklasse 1. Både Y- og H-blokka var kun en signatur unna fredning da Anders Behring Breivik detonerte bomben i Grubbegata og skjøt og drepte ungdommene på Utøya. Det er forståelig at disse rystende hendelsene har lagt begrensninger og press på handlingsrommet og utredningsklimaet i tiden etterpå, da man skulle i gang med å finne ny løsning for Norges regjeringskvartal. Det at hverken H- eller Y-blokka ble påført strukturell skade etter eksplosjonen har en sterk symbolverdi for Oslo by og for Norge. Det viser også hvilken bygningsmessig kvalitet byggene består av og at det er god økonomi og god symbolpolitikk i å ta vare på det vi har. Vi spør, hvordan kan vi tillate oss å rive dette sterkeste av alle symbolene vi har? Appell! Vi ber om at Oslos folkevalgte appellerer videre til storting og regjering om å gå en runde til i denne saken. De må be om at regjeringen signerer fredningen av Y- og H-blokka, og verner det samlede anlegget. Vi ber våre folkevalgte sikre en forsvarlig ressursbruk, byens tidsdybde og Norge som kulturnasjon. Oslo, 20. april 2020
  2183 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  55 kommentarer:

  Roar Halle

  Torsdag 14.05.2020
  Å rive historiske norske monument som Y - bygget, vil bare bevise nok engang hvor historie-bevisstløse norske beslutningstagere kan opptre på den globale scene. Bruk sunn fornuft, iallefall i dette tilfelle.

  Roar Halle

  Torsdag 14.05.2020
  Å rive historiske norske monument som Y - bygget, vil bare bevise nok engang hvor historie-bevisstløse norske beslutningstagere kan opptre på den globale scene. Bruk sunn fornuft, iallefall i dette tilfelle.

  Bente Leikvold

  Mandag 04.05.2020
  La Y stå! Nasjonalt bygg må vernes!

  Nina Taylor

  Tirsdag 28.04.2020
  Please preserve this beautiful structure, I want my grandchild to see it.....Picasso created his artwork for THIS building.....not another one......unfair to the artist and the architect to disrupt that......and would be an arrogant disregard for that historic collaboration......removing this building will be a terrible wound to the country and the citizens who love it......the disregard for the desire of the people will not be forgotten......I am so surprised that the Norwegian government would make such a selfish choice.......seems like an American action......rather than a Norwegian one. sincerely, Nina Taylor.....(Vaagen/Redse on mother’s side)

  Sofie Vesterøy

  Tirsdag 28.04.2020
  Nå må dere skamløse vandalister som styrer landet vårt våkne opp og snu før det er for sent: La Y-blokka stå! Dette er verdifull kulturarv og kulturhistorie! Jeg skammer meg mer og mer over å være norsk! Gå og trekk deres egne tenner og se hva ser gjør med identiteten. Det ser ikke bra ut!

  Sofie Vesterøt

  Tirsdag 28.04.2020
  Nå må dere skamløse vandalister som styrer landet vårt våkne opp og snu før det er for sent: La Y-blokka stå! Dette er verdifull kulturarv og kulturhistorie! Jeg skammer meg mer og mer over å være norsk! Gå og trekk deres egne tenner og se hva ser gjør med identiteten. Det ser ikke bra ut!

  Peter Michael Willer

  Fredag 24.04.2020
  Y tear it down? Y-blokka is an internationally acclaimed building with equally acclaimed art integration. It is a brutalist masterpiece that should be preserved and listed. Not torn down. Best wishes from Copenhagen.

  Maiken furre

  Onsdag 22.04.2020
  Bevar y blokka

  Helene Cecilie Eriksen

  Onsdag 22.04.2020
  Riv ikke ned et slikt kulturarv monument! Det er viktig å bevare det og gi det ny betydning for framtiden og heller innvestere hva det kan bety og fortelle frammover! Det er et skjeldent og vakkert kunstverk son har en lang historie med dype røtter.

  ingeborg breines

  Onsdag 22.04.2020
  Idag har jeg skrevet til Kongen - og til kulturministeren - kan de hjelpe?

  Aud Rød

  Onsdag 22.04.2020
  Y-blokka må bevares! La Y-blokka leve.

  Erik Egenæs

  Onsdag 22.04.2020
  Ikke bare var dette en feil avgjørelse helt fra det startet, etter Coronakrisen vil verden endre seg og skulle dette bli igangsatt nå så vil man meget snart oppdage at alle sider av dette prosjektet var basert på en ikke bare feil, men katastrofal avgjørelse!

  Nils C. Hamsund Boberg

  Tirsdag 21.04.2020
  Bevar Y blokka, det er revet nok av bygninger i Oslo, nå.

  Jose d

  Tirsdag 21.04.2020
  Har sett fasader i Oslo som blit fredet pga en markise. Det her er ren idioti.

  Tina Mikland

  Tirsdag 21.04.2020
  La Y stå!

  Dirik Willums

  Tirsdag 21.04.2020
  Tror ikke at jeg trenger å kommentere mer. Begynner å bli sliten La nå kunsten og arkitekturen stå. Ikke mishandle og tråkke ned på noen av de beste kunstnere og arkitekter som landet fostret opo. Ikke dra kanskje den mest verdsatte maler og grafiker i vår moderne tid kastes som søppel i Norges avgrunn. En gang var jeg mektig stolt å være nordmann. Nå er jeg flau. Harald Lyche og alle dere andre trenger ikke å være flaue. Dere har gjort det dere kan. Men fortsett kampen. Kanskje myndigheter og sovende politikere blir flaue av det de er i ferd med å gjøre.

  Kjetil Hafstad

  Tirsdag 21.04.2020
  Her kreves politisk vilje og mot til kloke løsning. Først og fremst har Oslo et trangt sentrum. Jeg har bodd halve livet i Oslo, og jobbet der i alle år. Jeg har merket markant endring mht. bevegelsfrihet ni sentrum. Derfor er det ugunstig om det skal bygges en ny festning med og omkring regjeringen der. Vilkårene for kontorarbeid og fysisk nærhet har endret seg. Det hjemler å se helt nytt på byggesaken. I disse dager må vi jo revidere hele vår tenkning om kontorarbeidsplasser, og regjeringen kan her gå foran og gi kloke eksempler til etterfølgelse. Kort: Bystyret i Oslo har et viktig ansvar!

  Svenn Martinsen

  Tirsdag 21.04.2020
  Kunstverk (film) som kun er beskrevet av Svenn Martinsen, Fredrikstad. Tittel: Historien om Skammens Plass, Oslo (framtidsvisjon, nær framtid). Referanse mht. inspirasjon: All you can imagine is real. Pablo Picasso Scenario: Hele Europa ser mot Norge. Ser på oss. Følger rivingen av Y-blokka. Europa følger med på bildene fra Norge minutt for minutt hvor maskiner og mannskap dag etter dag går løs på bygget og moser det ned kubikkmeter for kubikkmeter, inntil alt er borte. Tilbake når alt støvet har lagt seg, er det bare en stor, åpen, tom plass. En nærmest uvirkelig tom plass. Underveis ser vi bilder av VIKSJØ, PICASSO og NESJAR, bilder fra prosessen med å tegne, bygge og med å skape kunsten i og utenpå bygget; naturbetongen, steinene, måken, fiskerne, stranden. Så hoderistingen: De levende tv-bildene fra de internasjonale nyhetssendingene, stillbildene i avisene og på de digitale skjermene, alle intervjuene og videoene med ekspertise innen arkitektur og kunstområdet taler sitt tydelige språk i nåtid og ettertid: Historien om et av de største kulturhistoriske feilgrep i moderne tid. En dokumentar om dette for resten av verden helt uforståelige feilgrepet har en rulletekst der to navn står uthevd med store bokstaver, navnet på to nøkkelpersoner; en statsminister og hennes moderniseringsminister, men i tillegg kommer navnene på de øvrige regjeringsmedlemmene fra 2014. Filmen har en grafisk effekt som avslutning: NORWAY står med store bokstaver mens nasjonalsangen avspilles med korsang. Plutselig, på slutten av første vers, forsvinner bokstaven Y i NORWAY, og nasjonalsangen stilner brått. Deretter kommer denne tekstlinjen opp helt til slutt: LOOK TO NORWA © Svenn Martinsen, Fredrikstad 2020

  Anne Berentsen

  Tirsdag 21.04.2020
  Vis mot - bevar Y-blokken!

  Irén Aambø

  Tirsdag 21.04.2020
  Ein slik kulturskatt må vernast og brukast med andektigheit. Å rive ville vore ei helligbrøde. Berre kulturelle analfabetar ville gjort noko slikt. Som fagperson krev eg å få protestere riving på det sterkaste !!!

  Irén Aambø

  Tirsdag 21.04.2020
  Ein slik kulturskatt må vernast og brukast med andektigheit. Å rive ville vore ei helligbrøde. Berre kulturelle analfabetar ville gjort noko slikt. Som fagperson krev eg å få protestere riving på det sterkaste !!!

  Erik Braathen Rosenvinge.

  Tirsdag 21.04.2020
  Y- BLOKKA. Y-blokka er et historisk mesterverk, en mosaikk, kunst av verdensformat, nyskapende arkitektur, fra en tid da individet hadde rett til å uttrykke seg, konfrontere, samtiden, konstruktivt. Y- blokka er et storartet byggverk, et eventyr av et bygg vi kan ha glede av , gjøre Oslo beboere stolte... Integrer det nye med det gamle, la dagens bygg-kunstnere gjøre jobben, med nyskapende skredder-form. LA Y-BLOKKA LEVE !

  Hilde Hannah Buvik

  Tirsdag 21.04.2020
  Bevar Y-blokka!

  Rigmor Hartvedt

  Tirsdag 21.04.2020
  La y stå

  Tove Posselt

  Mandag 20.04.2020
  F.d. arkitektstudent, konstnär, kurator, och svensk. Inte för att det ger mig någon ökad auktoritet eller intelligens överhuvudtaget (eller? hehe). Neida. Men, det ger mig ett slags utanförperspektiv som kanske får det att stå extra klart att detta är en världsunik byggnad. Det finns t.ex. inga politiska byggnader med samma prominens från samma tidsepok i Sverige. Y- och høy-blokka kopplar samman Oslo med Bergen och andra städer i Norge med sina fantastiska, brutalistiska maktbyggnader, och berättar en historia om ett Norge innan oljerikedomen, och som också vävs samman med busshållplatsernas väntkurer. Y är kronan på detta, ett brutalistiskt/modernistiskt mästerverk. Punkt. Bara en annan byggnad i världen bär Picassos signum och konst på fasaden. Det finns inte ord för hur oändligt fel det vore att riva Y. Fagfolk och en stor del av befolkningen säger sitt nej - sent, men inte för sent. Det är ingen skam å snu. Alla norrmän vet ju det, innerst inne ;) Så kom igen, show us what you're made of, lokalpolitikere i Oslo! Fjellvett i byen, por favor.

  marianne tjønn

  Mandag 20.04.2020
  La Y stå !

  Päivi Laakso

  Mandag 20.04.2020
  Historisk bygg med historisk kunstverk må ikke rives.

  Marit Johnsen

  Mandag 20.04.2020
  Jeg vil signere, men blir ikke akseptert.

  Kari Hjertholm

  Mandag 20.04.2020
  Y-blokken må bevares i sin helhet! Den er et nasjonalt klenodium: Den ytre Y-formen der den ene enden begynner så suverent med Picassos kunst, den steinbelagte overflaten både utvendig og innvendig, den fantastiske trappen, osv. Helheten er så viktig at den må bevares. Det er fantastisk at så mange folk engasjerer seg for at Y-blokken bevares! Både i Oslo, og rundt omkring i hele landet. I tillegg er det sterke reaksjoner internasjonalt på at Y-blokken kan bli revet. Norge må ta ta vare på de få arkitektoniske perlene vi har. I tillegg er bygget rikt utsmykket, som integrert kunst, av den verdensberømte kunsteren Picasso. Det finnes ikke maken i hele verden!

  Camilla Hartmark Aas

  Mandag 20.04.2020
  La Y-blokka stå!

  Camilla Hartmark Aas

  Mandag 20.04.2020
  La Y-blokka stå!

  Kari Steihaug

  Mandag 20.04.2020
  Y må stå! Folk og fagfolk har samlet seg fra inn og utland, i Norgeshistoriens største aksjon for å bevare et bygg av stor betydning, historisk, arkitektonisk, kunstnerisk, miljømessige osv.., det lytter man til i 2020 !

  Reidunn Moe

  Mandag 20.04.2020
  Bevar!

  Hildur Heggland

  Mandag 20.04.2020
  Y-blokka må bevares i sin helhet! Trefoldighetskirken, Deichman og Y er tidstypiske, - hver har sin rett til å bestå! Skam over de som vil bryte opp denne helheten!

  Hildur Heggland

  Mandag 20.04.2020
  Y-blokka må bevares i sin helhet! Trefoldighetskirken, Deichman og Y er tidstypiske, - hver har sin rett til å bestå! Skam over de som vil bryte opp denne helheten!

  Hanne Ulla

  Mandag 20.04.2020
  Riksantikvaren har erkjent Y-blokkas høye nasjonale verdi og fagmiljøer tilrår nei til riving! La Y stå!

  Stein Dahlsrud

  Mandag 20.04.2020
  Denne flotte bygningen må ikke rives. Unik både inni og utenpå. Topp arkitektur og kunst i verdensklasse. La stå!

  Tom Gyran

  Mandag 20.04.2020
  Y-blokka må bevares. Alt annet er vandalisme og vitner om historieløshet

  Anne-Grethe Thoresen

  Mandag 20.04.2020
  La Y stå!

  Karl Heldal

  Mandag 20.04.2020
  Det finnes ingen gode grunner for riving, men bare mange gode grunner for bevaring. La Y-blokka stå, man river ikke en juvel av et kulturbygg for et heller tvilsomt sikkerhetsargument.

  Eli Raa Nilsen

  Mandag 20.04.2020
  Ingen ved sine fulle fem vil eigentleg riva Y-blokka.Ein liten snuoperasjon no, og alt vert bra.

  Eli Raa Nilsen

  Mandag 20.04.2020
  Ingen ved sine fulle fem vil eigentleg riva Y-blokka.Ein liten snuoperasjon no, og alt vert bra.

  Tove Alm.

  Mandag 20.04.2020
  VÆR KRY AV Y!! LA Y STÅ! VIS MOT! LA Y BLI BRUKT!!

  Kari-Anne Pedersen

  Mandag 20.04.2020
  Redd yblokka!

  Gisle Erlien

  Mandag 20.04.2020
  Y-blokka er et viktig monument, en arkitekturhistorisk milepæl. Gjennomarbeidet arkitektur fra Erling Viksjø og integrert utsmykning laget av Picasso og Carl Nesjar. Den er en sjeldenhet også i internasjonal sammenheng, og fagfolk rundt i verden rister på hodet av regjeringens holdning. Når de midt i det hele serverer en kulturmiljømelding hvor de sier vernehensyn er viktig, blir dobbeltheten skrikende. La Y stå! Alt annet er en skandale.

  Kenneth Antonsen

  Mandag 20.04.2020
  Stå på. Dette er en god sak jeg støtter helhjertet. Selv om jeg ikke bor i Oslo lenger, så mener jeg denne bygningen er et monument over en av de mest spennende perioder i Norges moderne historie.

  marit eken kalager

  Mandag 20.04.2020
  La Y stå!

  Lars Ø Ramberg

  Mandag 20.04.2020
  Y skal stå!

  Erik Meisingset

  Mandag 20.04.2020
  Dette er ett monument som er verdig bevaring.

  Astrid Norgård

  Mandag 20.04.2020
  Skandinavian design og Y- blokka hører sammen. Perioden er veldig viktig. Norge lever enda på - 60- tallets design.

  Gunnar Helgås

  Mandag 20.04.2020
  Eg er en av de 2 private som la inn merknader til rivesøknad Y-blokka, som til slutt ble akseptert som klager. Dette er en ja lokalt OSLO, men Y-blokka sammen med Høyblokka danner Regjeringskvartalet. Er Nasjonal og Internasjonal monumentalbygg som gjelder selvsagt Norges befolkning samlet. Har i flere anledninger hatt glede av å besøke Y-blokka og Hammersborg og sett på dette lokalområdet i OSLO, som historisk og kvalitetsmessig helt unikt der det ligger på Hammersborg, der det en gang var alternativ for å plassere slottet. Arkitekturen i området gir et helt spesielt kontrastfullt uttrykk her 100årskvartalet Hammersborg, som må vernes i sin helhet helt mot Youngstorget. Det er knapt noe område i Oslo som har en slik god og ydmyk arkitektur som er renlinjet og griper i miljøet inn i hverandre epoke for epoke gjennom de 100år Trefoldighetskirken 1852-58 tom. Høyblokka og Y-blokka planlagt 1955/56 Høyblokka ferdig 1958 og Y-blokka som det 2.byggetrinn 1967-69. VERNEPLAN for Oslo bør ta dette opp i seg.

  Torkel Hiorth

  Mandag 20.04.2020
  Nei til riving

  Mari Silberg

  Mandag 20.04.2020
  Skal vi rive tinghuset også?

  Gudveig Havstad

  Mandag 20.04.2020
  Jeg bor på Nesodden og vi Nesoddinger er ofte ihuga byvandrer i Oslo, og mange av oss har lik folk fra områder hvor Nesjar vokste opp i Vestfold vært blant dem som har sittet i Y-blokktrappen og der merket at folk på vei mellom deler byen øst for Y-blokken på vei mot vestlig del av sentrum bruker trappen og liker Yblokken, og satte pris på vår demonstrasjon. Folk vil ikke riving, (og nybygg lik regjeringen), men bevaring, lik forrige og nåværende Riksantikvar, arkitektforeningen.

  Berit Apke

  Mandag 20.04.2020
  Hvem villa ha revet Panteon? Hvem vil rive Y-blokka?