Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Tromsø kommune må stille seg bak oppropet om evakuering av Morias barn

  Tromsø, Troms og Finnmark
  Tromsø kommune må stille seg bak oppropet om evakuering av Morias barn
  Opprettet: 24.04.2020 av lina thingstad
  Sluttdato for signering: 24.04.2021
  Aksjonsgruppa ÅPNE ØYAN i Tromsø, stiller seg bak oppropet "Evakuer Barna I Moria nå!" og oppfordrer Tromsø kommunestyre snarest behandler og fatter et vedtak om at kommunen støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria, og stiller seg positive til å være med på dugnaden om å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i Europa. Kommuner over hele landet har sluttet seg til oppropet med krav om at Norge bidrar til evakuering av barna i flyktningeleiren Moria. Dette er ikke først og fremst et spørsmål om politikk, men om solidaritet. Norge er inne i krevende tider, men de aller mest sårbare i Europa må inkluderes i solidaritetsdugnaden. Regjeringen har vært tydelige på at å løse flyktningesituasjonen i Europa er en del av Norges ansvar, men de har så langt ikke vært villige til å slutte seg til de initiativ som er kommet fra andre land. Dette kan kommunene med sine vedtak være med å påvirke. I tillegg er det i en god del kommuner bygget opp solid kompetanse for å ta imot og bistå flyktninger som kommer, som i dag ikke blir brukt. Kampanjen «Evakuer barna fra Moria» ble startet av Marthe Valle, sykepleier og artist, og Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Begge har vært i Moria utallige ganger de siste fem årene og kjenner betingelsene der godt. Negar Bajoghli og Lars Korsnes er nå en del av arbeidsgruppa, også de erfarne og engasjerte frivillige. «Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner, som representerer over en halv million mennesker. 173.000 mennesker vært innom streamen fra online-demonstrasjonen 1.april, der 7500 barnesko ble satt ut for å symbolisere alle barna som bor i leiren. Og 46 350 mennesker har skrevet under på oppropet Evakuer barnefamilier fra Moria nå”, som ble overlevert regjeringen 6.april. Dette viser et enormt folkelig engasjement og et tydelig krav til regjeringen om å handle. På politisk nivå har kommunestyrer over hele landet, inkludert Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Harstad og Bodø, sluttet seg til oppropet. Noen av dem har også sagt seg villige til å ta en ekstra andel enslige mindreårige fra leirene i Hellas, da de har kompetanse og kapasitet. Betingelsene i Europas største flyktningeleir, Moria, har vært svært bekymringsfulle lenge. I snart fem år har organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige advart om at leveforholdene er skadelige, særlig for barna. Med corona på toppen er situasjonen blitt svært kritisk og det er bare spørsmål om tid før vi ser ytterligere dødsfall der. Barna er redde for sine foreldre og syke familiemedlemmer, og den lille helsehjelpen som finnes for dem i dag vil være totalt beslaglagt av corona-tilfeller når viruset treffer leiren. Vi krever at Norge i første omgang slutter seg til det tyske initiativet for å evakuere 1600 av de mest sårbare fra Moria. Dette er støttet av Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Litauen, Kroatia, Irland, Portugal og Luxemburg. Tyskland og Luxemburg startet evakuering av sin andel rett etter påske, til tross for corona. Alle som evakueres må selvsagt i karantene og testes, og alle smitteverntiltak må følges. Det er fullt mulig å gjøre dette både sikkert og forsvarlig. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de vil være med og ta ansvar for flyktningesituasjonen. Den langsiktige løsningen de snakker om er flott at man prøver å få på plass. Men nå er situasjonen så akutt at man må evakuere de mest sårbare umiddelbart. Flyktningene har ikke tid til å vente. Derfor må Norge slutte seg til det europeiske initiativet. Jo flere som deltar, jo mindre belasting pr land. Norge har en lang tradisjon som humanitært land, og skal vi fortsette med det, er det naturlig å slutte seg til en slik dugnad. Organisasjoner, Europarådet og FN har i årevis betegnet situasjonen i Europas største flyktningeleir som uverdig og katastrofal. Med coronasmitte hengende over blir situasjonen tidsmessig svært prekær. Over 20 000 mennesker er stuet sammen i en leir laget for mindre enn 3000. Det gjør det umulig å holde avstand. En familie på 5-6 personer deler tre kvadratmeter. Naboen bor på andre siden av et ullteppe. Det er opp til 1.300 mennesker på én vask. Såpe er mangelvare. Varmtvann finnes ikke. Uansett hva man prøver på av smitteverntiltak, er det umulig å hindre dette viruset i å spre seg, og det vil være eksplosivt når det skjer. Livsbetingelsene er så dårlig at de fleste er sårbare helsemessig nå. Det er allerede mange som hoster og harker etter en rå og fuktig vinter. Sykehuset på Lesvos har 6 plasser for intensivsykepleie, og det er ikke nok til lokalbefolkningen en gang. Utfallet av at smitten sprer seg i Moria må forventes å være katastrofal. Folket er klare i kravet om å evakuere. Det viser både antall underskrifter, deltagere på online demonstrasjonen og alle de frivillige organisasjonene som stiller seg bak. Dette er snakk om vilje - det er fullt mulig å gjennomføre. Det viser Luxemburg og Tysklands handlinger disse ukene, og vi mener Norge fint kan klare det også. Følgende organisasjoner er tilsluttet oppropet: Leger uten Grenser, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen. Amnesty International, Norske Kvinners Sanitetsforening, Care, Sos Barnebyer, Vergeforeningen, KFUK/KFUM, Dråpen i Havet, Atlas Alliansen, Noas, Antirasistisk senter, Kirkens Nødhjelp, Norges Fredsråd, Unicef, Norges sosiale Forum, Light Up, Northen Light Aid, Refugees Welcome Norway, Seif
  144 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  3 kommentarer:

  Ellen Johansen

  Fredag 24.04.2020
  Vi må ta ansvar for barn som lider. Det er vår plikt

  Inger-Ann Grimstad

  Fredag 24.04.2020
  Klart vi skal!

  Edvin Isaksen

  Fredag 24.04.2020
  Viktig sak å fikse.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.