Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stans budsjettkuttene på Alberthaugen skole

  Bodø, Nordland
  Stans budsjettkuttene på Alberthaugen skole
  Opprettet: 09.05.2020 av Stine Helen Rostad Hole
  Sluttdato for signering: 10.06.2020
  Hjelp oss med å skaffe nok underskrifter til at vi kan fremme innbyggerforslag til kommunestyret i Bodø for å stanse den vedtatte raseringen av tilbudet på Alberthaugen skole. Denne saken har berørt og engasjert mange. Av ulike grunner er det mange som kjenner til vanskelig å føle mestring i fellesskolen. Gjennom sitt tilbud har Alberthaugen vært redningen for flere hundre elever på ungdomstrinnet i over 35år. De fleste av elevene på Alberthaugen har store vansker, og opplevd skolevegring og mistrivsel over lang tid. Årsakene er sammensatte. Det kan være sosialt, faglig, ulike diagnoser mm. I sak PS 0180/18 under budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble det med et stort flertall i bystyret vedtatt å opprette ett mellomtrinn på Alberthaugen skole. I budsjettet ble det lagt inn de nødvendige ressursene for å kunne opprette en ny avdeling på Vågenes. Med oppstart høsten 2019. Stillinger ble utlyst, arbeidet kom igang og 5 elever fikk begynne på den nye avdelingen. Bare etter kort tid erfarte både foreldre, elever og skole at mellomtrinnet fungerte veldig godt. Elevene som fikk begynne her opplevde trivsel, mestring og fikk en helt ny hverdag. Ett halvt år senere- Våren 2020, kom beskjeden om at skolen var påført et innsparingskrav på 2 millioner kroner. Dette til tross for budsjettvedtaket om styrking av skolen. Innsparingen medfører at skolen må legge ned en avdeling. Alberthaugen kan ikke drifte tre avdelinger med 20% budsjettkutt, uten å ødelegge den modellen og det pedagogiske opplegget som har fungert så godt over så lang tid. De elevene det her er snakk om trenger tett oppfølging og mye ressurser uansett hvilken skole de går på. Det er ikke noe å spare på å kutte en avdeling på Alberthaugen skole. Tvert imot! Vi kan ikke stå stille å se på at sårbare barn og unge går til grunne. Utenforskap må forebygges så tidlig som mulig for å unngå at det forsterkes gjennom livet, og fra en generasjon til den neste. Barns og unges skolegang er en avgjørende faktor. Vi ber om at kommunen stanser kuttene på Alberthaugen skole for å sikre at sårbare elever også skal få et fullverdig skoletilbud, i dag og i framtiden. Forslag: Alberthaugen skole skjermes for innsparing for å sikre full drift og bemanning på de tre avdelingene. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettet 2021.
  554 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  18 kommentarer:

  Alireza Tavangar

  Tirsdag 19.05.2020
  Signert

  Ann Kristin

  Torsdag 14.05.2020
  Signert

  May-britt Thorbjørnsen

  Onsdag 13.05.2020
  Signert

  Mathias Wikerøy

  Onsdag 13.05.2020
  Signert

  Sissel Gylseth

  Tirsdag 12.05.2020
  Signert

  Runi Joakimsen

  Mandag 11.05.2020
  Signert!

  Cicilie Frantzen

  Mandag 11.05.2020
  Signert!

  Malin Dalfest Guttormsen

  Mandag 11.05.2020
  Signert

  Fredd-Kåre Johansen

  Mandag 11.05.2020
  Signert

  Roger Pettersen

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Svend Olav Aspaas

  Søndag 10.05.2020
  Signert !

  Evy Kristin Tollånes Hemminhyth

  Søndag 10.05.2020
  Signert!

  Trond Bergersen

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Mona Gjerdrum

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Wanja Wennberg

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Anette Henriksen

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Merete Moen

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Annabell Kroknes

  Søndag 10.05.2020
  Signert

  Legg til kommentar