Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utred sammenslåing av kommuner i østre del av Agder

  Vegårshei, Agder
  Utred sammenslåing av kommuner i østre del av Agder
  Opprettet: 15.06.2020 av Maya Twedt Berli
  Sluttdato for signering: 29.06.2020
  Vegårshei kommune valgte å stå utenfor sammenslåingsprosessene kommunene ble invitert til for noen få år siden. Konsekvensene er tydelige. Kommunestyret må ta realitetene inn over seg. Økonomien er særdeles dårlig, og det skal nå kuttes til beinet på flere områder. Kuttene betyr dårligere tjenester for kommunen innbyggere. Det skal ikke bare kuttes til beinet, i noen tilfeller ser det ut til at hele beinet skal kuttes av. Dette tjener ikke innbyggerne på Vegårshei. Kommunene skal levere tjenester på en lang rekke områder og de står ovenfor stadig større forventning fra både innbyggere og andre. Kravet til kompetanse, rettigheter og helhetlige tjenester er økende. Kravene er de samme uavhengig av kommunestørrelse og antall innbyggere. Vegårshei er en liten kommune, med mange åpenbare kvaliteter, men Vegårshei kommune også er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i østre del av Agder. Avstandene er små og det samarbeides allerede om mye. Basert på samfunnsutvikling, teknologiutvikling og nye måter å løse oppgaver på har sentrale politikere tatt et valg; større kommuner ansees som bedre rustet til å drive kommunale tjenester. Flere ansatte innenfor de samme fagområdene betyr større fleksibilitet i tjenesteproduksjonen og mindre sårbarhet knyttet til kjerneoppgaver kommunen skal løse. Få innbyggere å fordele kostnader på betyr dyrere tjenester, med høye kommunale avgifter og høy eiendomsskatt. Det ser ikke ut til at politikerne på eget initiativ tar opp sammenslåing som et alternativ til de drastiske kuttene. Jeg fremmer derfor et innbyggerforslag, som om det får nok underskrifter i løpet av et par uker, vil bli oversendt til kommunestyret på Vegårshei til behandling. Konkret forslag til behandling: Som et alternativ til de drastiske økonomiske kuttene og reduksjon i kommunens tjenestetilbud iverksettes det snarest en reel utredning knyttet til målet om å bli en del av en større og mer bærekraftig kommune som sikrer innbyggerne gode tjenester også inn i framtida. Det legges til grunn at skolen, barnehagene, biblioteket, idrettshallen og bo- og omsorgssenteret fortsatt blir en del av tjenestetilbudet til innbyggerne som naturlig sogner til disse tjenestene.
  111 av 42 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Støtter forslaget! Dette har jeg jobbet for i åresvis, og nå er kanskje tiden moden

  Fredag 19.06.2020
  Støtter forslaget. Dette har jeg jobbet for i presvis, og nå er kanskje tiden moden for ny vurdering

  Ivar Sønstabø

  Onsdag 17.06.2020
  Støtter forslaget om å utrede muligheten for å slå sammen kommunene i Østre Agder.

  Lisbeth Tamara Hammer

  Onsdag 17.06.2020
  Støtter forslaget.

  Legg til kommentar