Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utvid skolegården på Sagene skole!

  Oslo
  Utvid skolegården på Sagene skole!
  Opprettet: 15.06.2020 av Torkild Hovde Lyngstad
  Sluttdato for signering: 31.08.2020
  Inntil nylig har det vært drevet bilvaskfirma på eiendommen Vogts gate 26. Et nytt bygg er planlagt reist på denne eiendommen. Bygget vil stå tett inntil Sagene skoles lille skolegård. Bygget vil fjerne siste mulighet til utvidelse av skolegården. Sagene skole har svært mange elever og begrensede uteområder til elevene. Vi vet at barn som kan utfolde seg fysisk lærer og trives bedre. Levekår for barn i indre Oslo øst er generelt dårligere enn for barn i andre deler av byen. En utvidet skolegård vil kunne bidra til mer variert fysisk aktivitet og bedre trivsel blant elevene på skolen og barn i bydelen. Her har Oslo kommune mulighet for å forbedre barns utearealene og levekårene til barn i indre Oslo øst. Hele nærmiljøet til skolen er også tjent med et bedre tilbud til barn og ungdommer som følger av en utvidet skolegård. Sagene skole FAU har derfor tatt initiativ til at kommunen erverver eiendommen og innlemmer den i skolens utearealer. Nå trenger vi din hjelp for å få kommunen til å behandle følgende forslag: «Kommunen henstilles om å erverve eiendommen Vogts gate 26 slik at denne kan innlemmes i Sagene skoles uteareal.» Vi håper derfor du støtter opp om vårt opprop ved å signere her. Merk at du må ha folkeregistrert adresse i Oslo for å kunne hjelpe oss. Sagene skole FAU
  468 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Sajida Rasul

  Tirsdag 16.06.2020
  Ønsker større skolegård.

  Heidi østbø Haugen

  Tirsdag 16.06.2020
  Skolegården er altfir liten. De store barna får ikke være på fotballbane og lekeområder og ønsker å bevege seg mer. Det har liten effekt å ha Fysak (som ofte avlyses) når man ikke hir mulighet for dsglig nsturlig bevegelse i skolegården.